Jdi na obsah Jdi na menu

2018 kronika

3. 1. 2019

2 0 1 8

SPRÁVA: K 31.12.2018 jsme měly 82 členů, z toho 31 mužů, 16 žen a 35 mladých hasičů.

Konalo se 7 členských a 3 výborové schůze.

V letošním roce se odhlásil br. R. Nierychel a přestoupila ses. R. Musálková.

Výroční valná hromada se konala 7.12.2018 .

Nové auto : 10.8.2018 došlo k předání nového hasičského automobilu značky IVECO DAILY

50C18HV 4x2 (typ 9000.93). Toto auto bylo pořízeno obecním úřadem Skrbeň a

předáno hasičskému sboru pro zásahovou jednotku SDH Skrbeň. Na auto byly

použity dotace 100 000 z Olomouckého Kraje a 450 000 od ministerstva vnitra.

Celková pořizovací cena byla 2,141,579 Kč. Hasičské auto dodala firma THT Polička

s.r.o. Tento automobil je v pořadí osmý který sbor užíval.

KULTURA: První akcí v letošním roce byl už tradičně Obecní ples, který se konal 20.1.2018, kde

jsme opět pomohly obci zajistit prodej vstupenek, losů a obsluhu v pekle.

17.2.2018 se uskutečnil tradiční maškarní ples. Zúčastnilo se ho na 80 masek, což je

velmi dobré. Ples se výborně vydařil.

17.3.2018 se konal na obecním sále rockový ples se skupinou Motors. Tento ples byl

velmi dobře navštíven a i když po půlnoci vypadl elektrický proud a ples musel být

v jednu hodinu ukončen i tak byl výdělek velmi dobrý.

6.5.2018 se konala oslava sv. Floriána. Ráno v 9.00 proběhla mše svatá v místním

kostele, poté v 10.00 za doprovodu dechové hudby Nákelanka vyšel od kostela k

pomníku padlých a k soše sv. Floriána slavnostní průvod, který byl ukončen před

hasičskou zbrojnicí. Nato slavnost pokračovala na Farské zahradě, kde bylo

připraveno pohoštění a kde se konal koncert dechové hudby Nákelanka. Poté

od 14.00 odpoledne pokračovalo posezením při reprodukované hudbě.

V dubnu proběhlo opět základní kolo soutěže „PO očima dětí“.

28.4.2018 jsme zajistili dozor na akci „Pálení Čarodějnic“.

13.5.2018 se konala taneční zábava se skupinou Motors.

7.6.2018 se konala taneční zábava se skupinou Skrol.

4.8.2018 se konala taneční zábava se skupinou Motors. Zábava se vydařila i když

vlivem velké bouřky a výpadku elektřiny v úvodu zábavy se začínalo až v 22.30 , tak

návštěvníci neodešly ale čekali až se bude hrát.

22.8.2018 jsme se zúčastnili v Olomouci oslav výročí 100 let vzniku republiky. K

tomuto výročí zúčastněné sbory obdržely na své prapory pamětní stuhy.

29.10.2018 se naši hasiči zúčastnili lampionového průvodu, kde zajistili čelo průvodu

nesením praporů a kytice.

24.11.2018 se uskutečnil výlet našich hasičů a jejich rodinných příslušníků do vinného

sklípku v Čejči . Tento výlet se opět výborně vydařil a za zpěvu jsme se vracely domů.

2.12.2018 jsme pomohly uspořádat slavnostní rozsvícení vánočního stromu .

Tak jako každý rok i letos uspořádali naši hasiči mikulášskou nadílku pro mladé hasiče.

BRIGÁDA: V březnu a dubnu 2018 jsme provedli shození a rozebrání obilného sila na Hradisku.

Provedli jsme tradičně jarní a podzimní sběr železného šrotu a elektroodpadu.

SPORT: 12.5.2018 jsme se zúčastnili okrskového kola soutěže v požárním sporu, které se konalo

na Hynkově. Této soutěže se zúčastnilo naše družstvo mužů, ve složení:

R. Svačinka ml., K. Jureček, J. Zlámal, L. Zlámal, T. Zlámal. J. Bludský, J. Vymlátil

M. Koleňák, V. Obšel, R. Svačinka. Družstvo mužů se umístilo na třetím místě.

18 ročník soutěže veteránů se konal na hřišti ve Skrbeni dne 25.8.2018.

Náš sbor postavil dvě družstva:

Veteráni 40-60 let: Veteráni nad 60 let:

J. Zlámal R. Svačinka st.

V. Obšel J. Jureček

K. Jureček M. Jurečková

R. Svačinka ml. M. Brokešová

J. Koleňák

Zúčastnilo se osm družstev. Naše družstvo 40-60 let se umístilo na 4 místě, družstvo

nad 60 let se umístilo na osmém místě.

 

VÝJEZD: 28.8.2018 vyjela zásahová jednotka k požáru kontejneru u nádraží.

3.8.2018 vyjela zásahová jednotka jako technická pomoc při chytání hada.

 

MLADÍ HASIČI:

22.4. CTIF Olomouc

6.5 . Loučany

13.5. Okresní kolo hry Plamen v Olomouci

20.5. Velký Újezd

27.5. Liga mladých hasičů v Doloplazech

9.6. Pohárová soutěž v Topolanech

15.6. noční soutěž v Trusovicích

17.6. pohárová soutěž v Mezicích

24.6. Hlubočky

12.8. Pohárová soutěž ve Svésedlicích

18.8. pohárová soutěž ve Skrbeni

25.8. pohárová soutěž ve Střeni

 

HOSPODAŘENÍ : Příjmy za rok 2018............................204 038 Kč.

Výdaje za rok 2018...........................212 436 Kč.

Zůstatek na účtu …..........................416 573 Kč.

Celkový příjem za rok 2018 …......... 58 727 Kč.

 

 

 

 

Sestavil a zapsal Zdeněk Berka