Jdi na obsah Jdi na menu

2017 kronika

23. 1. 2018

 

2 0 1 7

SPRÁVA: Sbor má k 31.12.2017 77 členů, z toho 17 žen 33 mužů 27 mladých hasičů.

Do sboru se přihlásila slečna Zdeňka Berková.

Členové sboru se sešli na 9 členských, 2 výborových schůzích a 1 valné hromadě.

Valná hromada se konala 1.12.2017 na Obecním sále.

Věnovali jsme 2000 Kč. na opravu ciferníku hodin na kostele Sv. Floriána ve Skrbeni.

 

ČINNOST: 5.1. naši hasiči nastříkali vodou fotbalové hřiště a díky mrazu se vyrobila ledová

plocha na bruslení, pro všechny občany Skrbeně.

Této výroby ledu se zúčastnili: br. R. Svačinka st, K. Jureček, J. Vymlátil, J. Koleňák,

L. Dopita, J. Zlámal, a pomáhali i někteří další občané ze Skrbeně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURA: 7.1 jsme již tradičně pomohli obecnímu úřadu s uspořádáním obecního plesu kde naši

členové zabezpečili prodej vstupenek, prodej losů a občerstvení v pekle. Tento ples byl i

díky datu málo navštíven, ale i přesto se návštěvníci výborně bavili.

25.2.2017 jsme opět po čtyřech letech, uspořádali ve Skrbeni „Ostatky s Hanáckym

právem“a večer ostatkovou merendu s půlnočním pochováváním basy.

Ostatkový průvod začal ráno srazem masek v místním hostinci a ve zbrojnici. Potom

v osm hodin vyšel ze zbrojnice k Obecnímu úřadu, kde starosta s místostarostkou

předali stárkovi, rychtářovi a policajtovi právo nad celou obcí Skrbeň, a to na celý den.

Poté průvod vyšel za doprovodu Nákelanky a prošel dům od domu celou obcí.

S potěšením musím konstatovat, že tak jako v minulosti tak i letos se našich ostatků

zúčastnila celá obec, a i lidé z okolních obcí a že Skrbeňští hasiči pokračují v udržování

tohoto zvyku ve Skrbeni. Večer se všichni sešli na sále, kde o půlnoci všichni společně

pochovali basu. Zábava se výborně vydařila a všichni se výborně bavili.

18.3.2017 se konal tradiční Rock ples s kapelou Motors.

V sobotu 29.4.2017 jsme také již tradičně zabezpečili dohled a zapálení hranice na akci

pálení čarodějnic, pořádané Skrbeňáčkem.

7.5.2017 jsme uspořádali oslavy svatého Floriána, spojené s oslavou ukončení 2. světové

Války a oslavou dne hasičstva. Ráno v devět hodin se konala mše svatá v místním

kostele sv. Floriána, v deset hodin vyšel od kostela slavnostní průvod k pomníku padlých

ve světových válkách, kde byla položena kytice květů a pan starosta Tomáš Spurný

pronesl projev. Poté šel průvod k soše sv. Floriánka, kde byla položena kytice, pan farář

pronesl modlitbu a Petr Fiala zatroubil na trubku fanfáru. Na to průvod odešel před

zbrojnici, kde starosta sboru poděkoval všem za účast a pozval všechny přítomné na

farskou zahradu k posezení a občerstvení. Na farské zahradě vyhrávala dechová hudba

Nákelanka k poslechu a tanci až do 13. hodin, poté odpoledne pokračovalo při

reprodukované hudbě, které se ujal br. Zdeněk Berka až do večerních hodin.

I přes hrozbu že zmokneme, se den výborně vydařil a všichni byli spokojeni.

13.5.2017 se konala na Farské zahradě tradiční „Hodová Zábava“.

5.8.2017 se konala na Farské zahradě taneční zábava se skupinou Motors.

18.11.2017 se uskutečnil výlet hasičů na jižní Moravu a to do vinného sklípku v Čejči.

Všichni se výborně bavili a po půlnoci jsme se za zpěvu navrátili do Skrbeně.

3.12.2107 jsme pomáhali obecnímu úřadu při rozsvícení obecního vánočního stromu.

 

ZÁSAHY: 9.2.2017 vyjeli naši hasiči k likvidaci uniklého paliva z nákladního auta.

12.7.2017 vyjeli naši hasiči za účelem hledání ztracené osoby.

31.10.2017 vyjeli naši hasiči na hlášení , že z komína vyletují jiskry.

 

SPORT: 13.5.2017 se naše družstvo mužů zúčastnilo soutěže okrskového kola v požárním sportu

na Hynkově. Naše družstvo se umístilo na druhém místě. Vyhrálo družstvo z Horky a to

díky tomu, že mělo při rovnosti bodů , v útoku lepší čas než naši muži.

V soutěži žen zvítězilo družstvo žen z Horky.

3.6.2017 se naše družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Ratajích,, o Zlatou proudnici“ a

umístilo se na 9 místě.

9-11.6.2017 se naši bratři zúčastnili soutěže Hry bez hranic v Dřínově.

26.8.2017 se konala na hřišti ve Skrbeni tradiční soutěž veteránů, které se zúčastnilo

osm družstev. Naše družstvo veteránů starších 60 let se umístilo na šestém místě

a naše družstvo veteránů starších 40 let se umístilo na 4 místě. Zvítězilo družstvo

veteránů z Vísky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družstvo SKRBEŇ 60: Mila Jurečková, Marie Brokešová,bratr Sčota z Černovíra, Tomáš Spurný,

Jaroslav Jureček, Tonda Pavlík, Rosťa Svačinka st.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽSTVO SKRBEŇ 40: Vraťa Obšel,Martin Kadláček , Jaroslav Zlámal, Ivana Berková,

Rosťa Svačinka ml, Kamil Jureček, Petr Hrbek.

30.9.2017 se naše družstvo veteránů ve složení : Berková Ivana, Svačinka Rosťa st.,

Jureček Jaroslav, Jureček Kamil, Vymlátil Jan, Obšel Vraťa, Zlámal Jaroslav, zúčastnilo

soutěže veteránů v Nasobůrkách , na této soutěži obsadili 5 místo.

 

MLADÍ Na první soutěž vyjeli mladí hasiči 23.4.2017 na závody CTIF do Velkého Újezdu.

HASIČI: Tady se umístili ve štafetě na 9 místě a v útoku na 12 místě.

7.5.2017 soutěž v Loučanech – mladší se umístili na 12 místě, starší na 10 místě.

14.5.2017 se mladí hasiči zúčastnili soutěže Plamen, konané v Olomouci na stadionu

Lokomotivy. Mladší obsadili 6 místo a starší 16 místo.

21.5.2017 okresní liga – o pohár starosty – mladší 5 místo, starší 10 místo.

17.5.2017 soutěž na Července- mladší 7 místo , starší 17 místo.

10.6.2017 soutěž v Topolanech 4 místo

16.6.2017 noční soutěž v Trusovicích – mladší 5 místo, starší 15 místo

červenec soutěž v Mezicích a Hlubočkách mladší 13 a 10 místo celkově 6 místo

starší – 25 a 17 místo a celkově 13 místo

22.7.2017 výlet mladých hasičů na raftech po řece Moravě.

12.8.2017 soutěž ve Svésedlicích- mladší 1 místo, starší 6 místo.

3.9.2017 soutěž v Drahlově- mladší 2 místo, starší 18 místo.

9.9.2017 soutěž v Nové Hradečné – mladší 5 místo, starší 14 místo

15.9.2017 noční soutěž v Dolanech –celkově 4 místo , 1 místo v útoku, 6 místo ve

štafetě

  1. 23.9.2017 se mladí hasiči zúčastnili v Olomouci na Horním náměstí, vyhlášení výsledků Okresní ligy mladých hasičů, kde se mladší hasiči umístili na krásném 4 místě a starší na 16 místě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLOPLAZY - LIGA MLADÝCH HASIČŮ 21.5. 2017

 

Zleva zadní řada: Štěpán Obšel, Jan Mikulka, Vojta Utíkal, Eliška Peikerová,

Eliška Obšelová

 

Prostřední řada: Hana Protivánková, Lucie Jurečková, Josef Mikulka, Radek

Zbořil, Michaela Jurečková

 

Ležící: Martin Kadláček, Kamila Jurečková

 

 

OSTATKY A HANÁCKÉ PRÁVO

 

Ne každý ví, co symbolizuje „Hanácké právo“ a „ferôla“ předměty, přebírané před zahájením průvodu od představitelů obce a nesené v jeho čele. Vysvětlení můžeme najít například v knize „Král Ječmínek pohádka o novém království“, kterou napsal František S. Procházka. A protože se jedná o zřejmě nejvýznamnější Skrbeňský zvyk, citujeme zmiňovaný výklad i tentokrát.

Symbol hanácké samosprávy, Hanácké právo, je popisován takto:

„V ruce každý Právo nese,

vzhůru hroty staré meče,

pentlice se na nich třese k vínkům shora nadrchaná,

dolů volně rozevlána,

přes čepel se v závit vleče,

ocel halí barev vláním, širokých stuh lemováním.

Nevztyčen již nikdy ve zlém meč byl míru svatým žezlem.“

 

Jednalo se tedy původně o opentlený meč nebo šavli na znamení touhy, aby zbraně na věky zůstaly nepoužity.

Ferôla, druhý ze symbolů, je popisována jako „rychtářské žezlo ze šlach upletené nebo i dřevěné“ (ve Skrbeni máme dřevěné).

Jak ferôla vznikla? Údajně tak, že král Ječmínek, když se opět ujal vlády na Hané, sezval ty, kteří měli pomocí karabáčů za předchozí krutovlády udržovat lid v poslušnosti, a provedl toto:

„Ječmínek tam ostřím mává,

biče z násad osekává,

biče, které lidi bily, nížily a otročily.

Holý topor po toporu useknutý,

komolý nazpět dává fojtům sboru v míru znak, jenž nebolí.

Volného zas žití cena Hanákům je navrácena“.

 

Encyklopedie u slova „ferule“ uvádí: Ferule, též rychtářské právo je symbol výkonu rychtářského práva. Jednalo se o předmět tvarově podobný královskému žezlu (obvykle vyřezaný ze dřeva), kterým se projevovala vůle rychtáře, případně starosty. Pokud rychtář vydal nějaké rozhodnutí, nebo chtěl obeslat nějakým vzkazem „svoji“ vesnici, tak vyslal poslíčka (lhostejno koho), kterému dal do ruky tuto feruli. Poslíček oběhnul celou vesnici, dům od domu, kde ukázal feruli a předal vzkaz. Takto fungovalo předávání zpráv a oznámení po vesnici ještě dříve, než byl zřízen obecní bubeník, či později rozhlas. V tomto smyslu je možné feruli chápat ve svém prvopočátku jako výraz rychtářského práva.

Policajt má pro vyplácení trestu dřevěnou „plácačku“, obvykle upravenou tak, aby při vyplácení vydávala klapavý zvuk. Trest tedy nemá příliš bolet, ale upozornit okolí, že není vše dovoleno.

Ony tři symboly hanáckého práva lze chápat i jako symboly moci zákonodárné, výkonné a trestní.

A samotné slovo ostatky? Lze ho chápat jako „zbytky“, které je třeba zkonzumovat před začátkem předvelikonočního půstu. Nejlépe tak, že se vyberou po vesnici a večer společně sní a vypijí. V masopustním průvodu nesmějí chybět některé tradiční masky, mnohdy typické pro jednotlivé vesnice. Obvykle nikde nesmí chybět medvěd (někde se celý zvyk dokonce nazývá vodění medvěda). Lze ho chápat jako symbol probouzení se ze zimního spánku. Další zvířecí maska – kozel – symbolizuje s předjařím spojenou plodnost. Nepřehlédnutelnou Skrbeňskou maskou je bába s nůší, ve které je „nesen“ veselý chasník (že by vyjádření údělu žen, nesoucích na svých bedrech starosti za bavící se a hodující muže?). Každé ostatky ale obohatí nějaká nová, originální maska – strašlivě vyhlížející upír, pštros, regulovčík na koloběžce, … Zde je prostor pro každého. Symboly Hanáckého práva jsou předány chase ráno před Obecním úřadem. Poté vyrazí účastníci průvodu do obce, aby navštívili každé stavení, popřáli pěkné prožití masopustu a odnesli si nějaké ty „ostatky“, které se zkonzumují na večerní zábavě, při níž bude pochována basa. Připomeňme, že ostatkový průvod není jen pouhá taškařice, ale má své dávné kořeny.

                                                                              Sestavil a zapsal

Zdeněk Berka