Jdi na obsah Jdi na menu

2016

8. 1. 2017

 

2 0 1 6

ČINNOST:

SPRÁVNÍ:

Ve sboru je k 31.12.2016 67 členů, z toho 32 mužů, 17 žen, 18 mladých hasičů.

Konalo se 10 členských schůzí, 4 výborové schůze a 1 výroční valná hromada.

Na výroční valné hromadě, konané 2.12.2016 na sále byla udělena stužka za věrnost 60 let ve sboru

sestře B. Ficnarové, za 30 let br. M. Zatloukalovi, za 20 let ses. Pozdíškové

Ze sboru vystoupili: A. Andrysková, J. Musálek , J. Koleňáková, R. Brokeš,

a z mladých hasičů vystoupil J. Protivánek.

 

BRIGÁDNÍ: Provedli jsme jarní a podzimní sběr starého železa a elektroodpadu.

 

KULTURNÍ:

Tento rok jsme začali tradičním maškarním plesem, který se konal 16.1.2016. Pomalu se stává tradicí, že na tyto akce již nechodí tolik hostů jako v minulosti, avšak i tak se ples vydařil a přilákal asi 50 masek a přítomní hosté se výborně bavili.

V únoru jsme už také tradičně pomáhali obecnímu úřadu Skrbeň uskutečnit tradiční obecní ples, tím že jsme zabezpečili prodej vstupenek, losů a kompletní občerstvení v pekle. Tento ples byl velmi dobře navštíven a hosté se výborně bavili.

V březnu se uskutečnil tradiční Rockový ples se skupinou Motors. Tento ples se vydařil a byl hojně navštíven.

V dubnu jsme pomohli místnímu sdružení Skrbeňáček uspořádat akci „Pálení čarodějnic“.

V květnu se konala hodová zábava se skupinou Motors.

V květnu též proběhly oslavy sv. Floriána, se mší svatou a slavnostním průvodem k památníku obětem světových válek a k soše sv. Floriána , průvod skončil před zbrojnicí a poté se všichni odebrali na farskou zahradu, kde bylo pro všechny hosty připraveno občerstvení a posezení při dechovce Nákelanka. Odpoledne pak proběhlo country odpoledne.

V srpnu se konala na Farské zahradě zábava se skupinou Motors.

Naše děti ze základní školy se zapojily do 42 ročníku soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kterou pořádá SHČMS. Žáci ZŠ byli opět velmi úspěšní, když se v okresním kole v kategorii ZŠ umístila Hana Protivánková z 2 třídy na 1. místě, v kategorii ZŠ 2 se na 3. místě umístil Martin Slováček z 3 třídy, ten získal i 3. místo v krajském kole.

V červnu jsme uspořádali dětské odpoledne s hasiči, které se letos konalo na zahradě mateřské školy. V tomto termínu panovalo veliké vedro a to ovlivnilo účast dětí na tomto podniku.

V říjnu se uskutečnil zájezd na jižní Moravu, do obce Vlkoš.

V listopadu proběhlo slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu, na kterém jsme již tradičně zajistili občerstvení a horký čaj.

V prosinci naši bratři uspořádali pro děti mikulášskou nadílku.

 

 

ZÁSAHOVÁ:

18.1.2016, se zásahová jednotka zúčastnila hledání ztracené osoby, šlo o muže ve věku 82 let, z Mezic u Nákla. Výjezd se uskutečnil v 22.05 hodin a zúčastnily se ho velitel Kamil Jureček, řidič Rostislav Svačinka st., Rostislav Svačinka ml., Vraťa Obšel, Jan Koleňák, Luboš Dopita, Petr Dopita, Jaromír Bludský, Jaroslav Zlámal. Spolu s bratry z Mezic , Nákla, dobrovolníky a policií České republiky prohledávali území od Rozvadovic až po Olomouc. Bohužel se ho nepodařilo nalézt. Zásah byl odvolán v 02.00 hodin.

5.2.2016 vyjela zásahová jednotka k požáru kotelny v Hynkovské ulici č. 20. (u Protivánků).

Poplach byl vyhlášen v 8.20 . K uhašení požáru kotelny přijelo pět hasičských jednotek, které musely použít dýchací přístroje a ventilátory ke zpřístupnění zakouřeného schodiště a přilehlých místností. Požár byl zlikvidován po třech hodinách a potom se naši hasiči zapojili do vyčištění požářiště. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění a k poměrně malé škodě na majetku.

8.4.2016 vyjela zásahová jednotka k požáru slámy na poli u Skaly (mezi Horkou a Skrbení).

20.4.2016 zahořel u nádraží kontejner na papír. Požár kontejner úplně zničil, sousední kontejner byl poškozen. Před příjezdem cisterny z Olomouce se našim hasičům podařilo provést opatření, aby se požár nerozšířil na ostatní kontejnery a okolní domy.

18.10.2016 hořely opět kontejnery u nádraží- tři na papír a jeden na plasty.

O prázdninách v červenci a srpnu zapálil žhář kontejnery za školou- jeden na papír a jeden na plasty

15.11.2016 opět zahořel stoh pod skalou

 

SPORTOVNÍ:

14.5.2016 se družstvo našich mužů zúčastnilo okrskového kola v požárním sportu na Hynkově.

Muži soutěžili v tomto složení:

Kamil Jureček, Jaroslav Zlámal, Jaromír Bludský, Jan Vymlátil, Petr Dopita, Rostislav Svačinka ml.

Zdena Musálková, Zdena Protivánková.

Na této soutěži se umístili na čtvrtém místě. Zvítězilo družstvo mužů z Hynkova a družstvo žen z Příkaz.

29.5.2016 se konala na stadionu Lokomotivy Olomouc okresní soutěž v požárním sportu, které se též zúčastnilo družstvo mužů okrsku Příkazy, složené ze zástupců všech sborů okrsku. Z našeho sboru se soutěže zúčastnili br. J. Zlámal a br. P. Dopita. Družstvo okrsku se umístilo na 11 místě.

Dne 2.7.2016 proběhlo na obecním hřišti oficiální otevření fotbalového hřiště, při této příležitosti se konal turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnilo i naše družstvo hasičů, složené z br. V. Obšel, K. Jureček, P. Dopita, L. Dopita, J. Vymlátil a J. Bludský, který si bohužel při jednom zápase přivodil komplikovanou zlomeninu nohy a musel být odvezen do nemocnice v Olomouci, kde byl ještě téhož večera operován. Naše družstvo se umístilo na šestém místě.

Družstvo mužů se zúčastnilo 20.8.2016 pohárové soutěže v Horce nad Moravou, kde se umístilo na sedmém místě. Družstvo soutěžilo v sestavě : R. Svačinka ml., J. Zlámal, L. Zlámal, V. Zlámalová, M. Zatloukal, J. Vymlátil, L. Dopita.

Naši rozhodčí požárního sportu, br. Zdeněk Berka a ses. Ivana Berková se jako rozhodčí 4 krát zúčastnili na požárních soutěžích, kam byly pozváni.

 

VETERÁNI:

Dne 5.7.2016 se naše smíšené družstvo veteránů zúčastnilo soutěže veteránů ve Vísce, kde obsadilo osmé místo.

Družstvo soutěžilo ve složení: sestry Berková Ivana, Musálková Zdena, Zlámalová

Věra, br. Musálek Pavel, Zlámal Laďa, Obšel Vraťa.

 

 

Dne 27.8.2016 se konal na hřišti ve Skrbeni 16 ročník tradiční soutěže „veteránů“ v požárním útoku

Této soutěže se zúčastnilo devět družstev. Náš sbor postavil dvě družstva a ty se umístili na 7 a 8 místě. Soutěž vyhrálo družstvo hasičů z Nasobůrek.

 

Družstvo nad 50 let SKRBEŇ I. bylo složeno z: br. R. Svačinka st, br. p. Musálek, br. T Spurný, br. J. Jureček, ses. M. Jurečková, ses. I. Berková, ses. M. Brokešová.

 

Družstvo do 50 let SKRBEŇ II. bylo složeno z: br. L. Zlámal, br. V. Obšel, br. M. Zatloukal, br. J. Zlámal, ses. Z. Musálková.

 

24.9.2016 se naše družstvo veteránů zúčastnilo soutěže veteránů konané v Nasobůrkách, kde se umístilo na šestém místě.

Družstvo tvořili: br. R. Svačinka st, J. Jureček, V. Obšel, ses. Z. Musálková, I. Berková, M. Jurečková, L. Dopita jako řidič

10.9.2016 při příležitosti oslav 120 let trvání sboru v Mezicích, naši veteráni předvedli ukázkový útok s naší historickou stříkačkou a opět sklidili velký úspěch.

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ:

10.9.2016 jsme se zúčastnili námětového cvičení v Mezicích, které bylo součástí oslav 125 let založení sboru v Mezicích.

15.10.2016 účast na námětovém cvičení v Břuchotíně.

22.10.2016 se naši hasiči zúčastnili okrskového námětového cvičení, které se konalo v Horce nad Moravou.

 

MLADÍ HASIČI:

Po prvním závodě došlo k odstoupení sestry Jany Koleňákové a poté též bratra Martina Bodláka a bratra Petra Jandy, z funkce vedoucích mládeže. K Vraťovi Obšelovi přišli pomoci s mládeží bratři K. Jureček a J. Bludský.

 

 

Naši mladí hasiči v tomto roce 2016 soutěžili v této sestavě:Lukáš Vočka, Eva Snášelová, Hana Protivánková, Kamila Jurečková, Michaela Jurečková, Lucie Jurečková, , Jan Mikulka, Eliška Peikerová, Vojtěch Utíkal, Eliška  Obšelová, Štěpán Obšel, Adéla  Táborská, Radek Zbořil, Josef Mikulka

 

Okresní liga ml. Hasičů:

Mladší hasiči:

22.5.2016 Doloplazy 6 místo

5,6.2016 Nová Hradečná 2 místo

19.6.2016 Horka nad Mor. 3 místo

26.6.2016 Červenka 8 místo

4.9.2016 Hlubočky 20 místo

 

Celkově se umístili na 8 místě s 70 body.

Starší hasiči se umístily na 28 místě s 14 body.

 

11.6. 2016 účast na pohárovce v Topolanech, memorial bratra Hrachovce  mladší 2. místo, starší 5. místo

18.6. 2016 účast ve Skrbeni, Odpoledne na statku ve Skrbeni, ukázka štafety dvojic, útok bohužel nemohl být proveden.

14.8.2016 se mladší hasiči zúčastnili pohárové soutěže v požárním útoku ve Svésedlicích a umístili se na 1 místě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stojící z leva: Eliška Peikerová, Štěpán Obšel, Adéla Táborská, Eliška Obšelová, Vojtěch Utíkal,

Radek Zbořil a Josef Mikulka.

Sedící z leva: Martin Kadláček, Lukáš Vočka, Kamila Jurečková, Kristýna Mrázková, Jan Mikulka,

Michaela Jurečková, Eva Snášelová a Lucie Jurečková.

Na fotce schází Hanka Protivánková, Kateřina Koňaříková a Radim Izák. 

8.10.2016 se mladí hasiči zúčastnili branného závodu, kde se mladší žáci umístili na 8 místě ze 43 družstev, starší žáci obsadili 27 a 43 místo z 46 družstev. Jsme velmi rádi, že jsme mohli postavit všechny naše mladé hasiče na start a umožnit jim, aby si užili branného závodu, což v minulých letech nešlo, protože dětí byl malý počet a nesložily by kompletní družstva.

 

 

25.9.2016 se mladí hasiči zúčastnili vyhlášení výsledků ligy mladých hasičů, které se konalo na Horním náměstí v Olomouci. Zde též převzali diplomy a věcné ceny za umístění na osmém místě.

 

 

 

 

 

 

HOSPODAŘENÍ: Výdaje za rok 2016........................165 508 Kč

Příjmy za rok 2016........................160 049 Kč

Hotovost v pokladně........................32 951 Kč

Zůstatek na účtu............................308 802 Kč

 

 

 

 

 

 

SESTAVIL A ZAPSAL

br. Zdeněk Berka