Jdi na obsah Jdi na menu

2015

19. 5. 2016

 

2015

Letošní rok se vyznačoval volbou do všech stupňů vedení Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezka.

Od 1.1.2015 došlo k obměně v zásahové jednotce, místo br. Tomáše Spurného byl do zásahové jednotky zvolen br. Ladislav Zlámal

V dubnu a říjnu proběhl sběr starého železa a elektroodpadu.

 

ČINNOST SPRÁVNÍ:

SDH Skrbeň má k 31.12.2015 - 65 členů, z toho 33 mužů, 18 žen a 14 hasičů mladších 15 let. Naši členové se sešli na 3 výborových a 9 členských schůzích. Výroční valná hromada se konala 4.12.2015 na obecním sále ve Skrbeni.

Ve výboru SH Skrbeň se vyměnil starosta sboru – místo br. Jana Koleňáka se stal starostou

br. Vratislav Obšel a náměstkem starosty se stal br. Jan Koleňák, také na místě kronikáře proběhla výměna, kdy odstoupil dosavadní kronikář br. Tomáš Spurný a nahradil ho br. Zdeněk Berka.

Br. Tomáši Spurnému patří velký dík za dlouholeté vedení kroniky a archívu sboru a také za

výborné zpracování brožur k 100letému a 110letému výročí trvání našeho Skrbeňského sboru.

V revizní komisi proběhla změna, kdy ses. M. Jurečkovou vyměnil br. Jan Vymlátil.

Na Valné hromadě SH Skrbeň konané 16.1.2015 proběhly volby výboru SDH Skrbeň.

 

Volba výboru SDH Skrbeň

starosta.............................................br. V. Obšel

náměstek..........................................br. J. Koleňák

hospodář.........................................ses. Z. Musálková

jednatel...........................................ses. I. Berková

velitel...............................................br. K. Jureček

zástupce velitele..............................br. R. Svačinka st.

referent materiální zabezpečení.......br. J. Zlámal

kulturní referent...............................br. J. Bludský

vedoucí mládeže..............................br. M. Bodlák

kronikář............................................br. Z. Berka

člen.................................................. br. L. Dopita

člen...................................................br.G. Andrýsek

předseda kontrolní komise...............br. J. Jureček

členové kontrolní komise................ br. M. Zatloukal, J. Vymlátil

 

23.1.2015 se ve skrbeňské zbrojnici konala okrsková valná hromada, na které se volil okrskový výbor, který bude pracovat ve složení:

starosta..........................Milan Vysloužil..........SDH Horka

náměstek starosty..........Jaroslav Jureček.........SDH Skrbeň

pokladník......................Ondřej Tománek.........SDH Horka

mládež...........................Martin Bodlák............SDH Skrbeň

velitel.............................Petr Hrbek.................SDH Horka

prevence........................Václav Kocourek.......SDH Příkazy

jednatel..........................Jaroslav Macák..........SDH Hynkov

revizor...........................Jana Pytlíčková..........SDH Hynkov

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ ČINNOST:

V lednu jsme pomohli obecnímu úřadu s konáním obecního bálu, v pekle obsluhovali manželé Musálkovi a V. Obšel, v šatně byla ses. L. Pavlíková a M. Brokešová, prodej vstupenek a losů zajistili manželé Berkovi. Bál se ohromně vydařil, přišlo celkem dost lidí a i díky ženám ze Senior klubu Skrbeň , který nacvičil a zatančil na úvod bálu polonézu, se lidi výborně bavili.

Dne 21.2.2105 se konal na Obecním sále tradiční hasičský Maškarní ples. Letos se sešlo asi

70 masek a přišlo i docela dost hostí, takže atmosféra byla výborná.

Dne 21.3.2015 se konal také již tradiční hasičský Rockový ples, opět s docela slušnou účastí.

Oslavy sv. Floriána a 70 výročí konce války proběhli 3.5.2015. Už tradičně se konala v 9.00 hodin mše svatá v místním kostele a v 10.00 hodin vyšel od kostela slavnostní průvod krojovaných hasičů s prapory k pomníku padlých ve světových válkách, kde byla položena kytice květů, dechová hudba Nákelanka zahrála státní hymnu a pan starosta Tomáš Spurný pronesl projev. Poté průvod pokračoval k soše svatého Floriána, kde byla též položena kytice květů a br. Petr Fiala z Charvát zatroubil hasičskou fanfáru a farář pronesl modlidbu. Nato se průvod odebral před zbrojnici, kde byl ukončen a všichni zúčastnění byly pozváni na Farskou zahradu k pohoštění a posezení s Nákelankou. Slavnostní den pak pokračoval odpoledne od 15 hodin s cantry kapelou Karanténa, která zahrála k tanci a poslechu. I přes ne úplně příznivé počasí se celý den vydařil a návštěva byla hojná, všichni se výborně bavili.

9.5.2015 v den 70 výročí ukončení války se na Farské zahradě konala taneční zábava se skupinou Motors. I když to vypadalo že bude v noci pršet, tak počasí vydrželo a taneční zábava proběhla k plné spokojenosti všech přítomných.

V červnu 27.6.2015 se naši zástupci i s historickým praporem, zúčastnili slavnostního průjezdu historického hasičského auta, které jelo na počest 150 výročí hasičstva, z Ostravy do Přibyslavy.

Při této příležitosti jsme dostaly na prapor pamětní stuhu. Setkání se konalo na před radnicí v Olomouci.

 

CVIČENÍ A SPORT:

Dne 25.4.2015 se naše dvě družstva mužů zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu na

Hynkově.

První místo obsadilo družstvo mužů Skrbeň II. Druhé místo obsadilo družstvo z Hynkova.

Na třetím místě se umístilo družstvo mužů Skrbeň I. Na čtvrtém místě se umístilo družstvo mužů z Horky a na pátém místě skončilo družstvo mužů z Příkaz.

Soutěže žen se zúčastnilo jen družstvo žen z Horky.

.

Družstvo mužů Skrbeň II. Družstvo mužů Skrbeň I.

Martin Bodlák Kamil Jureček

Pavel Musálek ml. Jaroslav Zlámal

Petr Janda Jaromír Bludský

Tomáš Zlámal Vraťa Obšel

Filip Zlámal Milan Zatloukal

Jana Koleňáková Jan Vymlátil

Zdena Protivánková Radek Brokeš

 

22.8.20015 se naše družstvo mužů zůčastno pohárové soutěže v Horce nad Moravou, kde se umístili na čvrtém místě.

Naši hasiči se zúčastnili 30.5.2015 námětového cvičení s dálkovou dopravou vody a následně pak

také na pozvání SDH Náklo okrskové soutěže v požárním sportu okrsku Náklo.

27 října se konalo v Horce nad Moravou námětové cvičení , kterého se zúčastnila naše zásahová jednotka. Cvičení se konalo ve večerních hodinách a mělo téma vyhledávání ztracené osoby.

 

 

 

V červenci 4.7.2015 se naše družstvo veteránů představilo ve Vojnicích, kde předvedli naši stříkačku z roku 1998 v chodu a sklidili velký úspěch.

Na druhý den 5.7 .2015 se naše družstvo veteránů zúčastnilo soutěže ve Vísce kde se umístili na sedmém místě.

Veteráni ve Vísce soutěžili ve složení :

Musálková Zdena, Berková Ivana, Musálek Pavel, Obšel Vraťa, Zatloukal Milan.

 

Dne 29.8,2015 se konala soutěž veteránů ve Skrbeni, kde v soutěži žen vyhrály ženy z Horky.

Naše ženy se umístili na druhém místě.

Výsledková listina soutěže mužů :

1- Skrbeň II 2- Víska 3- Rataje 4- Černovír 5- Horka nad Moravou 6 Skrbeň I 7- Břuchotín

 

Družstvo žen vetetránek soutěžilo ve složení:

Zdena Protivánková, Růžena Zlámalová, Ivana Berková, Zdena Musálková, Věra Zlámalová,

Marie Brokešová, strojníka jim dělal Rsťa Svačinka st.

 

Družstvo veteránů Skrbeň II soutěžilo ve složení:

Pavel Musálek, Laďa Zlámal, Jan Koleňák, Jaroslav Zlámal, Rosťa Svačinka ml., Vraťa Obšel, Radek Brokeš

 

Družstvo veteránů Skrbeň I soutěžilo ve složení:

Rosťa Svačinka st., Tomáš Spurný, Tonda Pavlík, Jaroslav Jureček, Mila Jurečková, Marie Brokešová a družstvo doplnil bratr z Dřínova.

 

Svoje umění všem přítomným předvedli též naši mladí hasiči, kteří provedli dva útoky s velmi dobrým výsledkem a sklidili velký potesk. Odpoledne se velmi vydařilo a přítomní se bavili až do pozdních večerních hodin za doprovodu reprodukované hudby kterou vybíral a pouštěl bratr Zdeněk Berka.

 

 

MLADÍ HASIČI:

Pod vedením vedoucích mladých hasičů br. Martina Bodláka, V. Obšela, P. Jandu a sestry J. Koleňákové se mladí hasiči zúčastnily soutěží ligy mladých hasičů, kde se umístili na hezkém osmém místě. Výsledky ligy byli vahlášeny 27.září na Olomouckém náměstí.

Mladší žáci:Jurečková Kamila, Jurečková Lucie, Jurečková Michaela,Peikrová Eliška, Obšelová Eliška,Obšel Štěpán, Protivánek Jan, Protivánková Hanka, Utíkal Vojtěch, Zbořil Radek,TáborskáAdéla,Mikulka Josef

 

Bratr Tomáš Spurný začal cvičit s benjamínky za pomoci některých rodičú, takže právem můžeme doufat v pokračování dětí v našem sboru.

Naši rozhodčí v požárním sportu Berková Ivana a Berka Zdeněk se zúčastnili 17.5.2015 na stadionu Lokomotivy Olomouc soutěže ve dvojboji (výstup na věž a 100 m ) o pohár starosty města Olomouce a soutěže o Český pohár.

Další týden 23.5.2015 se zúčastnili okresního kola v požárním sportu konané na stadionu Lokomotivy v Olomouci.

19.9 finálové soutěže Tohatsu kapu na stadionu Lokomotivy Olomouc.

 

Hospodaření:

 

P řevod z roku 2014.................................224 542,00 Kč

Výdaje..................................................... 147 700,00 Kč

Příjmy.......................................................154 233.00 Kč

V pokladně.................................................51 692.00 Kč

Zůstatek na účtu.......................................232 329.00 Kč

Zústatek celkem.......................................284 021.00 Kč

 

 

 

 

 

Sestavil a zapsal

Zdeněk Berka