Jdi na obsah Jdi na menu

2014

18. 5. 2015

2 0 1 4

Náš sbor má 63 členů, z toho 30 mužů, 17 žen a 16 hasičů mladších 18 let. Od 1.1.2014 máme nového velitele sboru bratra Kamila Jurečka, který nahradil dosavadního velitele bratra Rostislava Svačinku st., jenž na vlastní žádost odstoupil z této funkce, avšak neodešel z vedení sboru úplně, ale zůstal jako zástupce velitele, tím je předpoklad že bude novému veliteli pomáhat při plnění jeho nemalých povinností. Vedoucími mládeže se po složení zkoušek stali br. Martin Bodlák, ses. Jana Koleňáková, br. Tomáš Zlámal, br. Vratislav Obšel. V lednu pomáhali hasiči Obecnímu úřadu uspořádat Obecní bál a zajistili obsluhu v „pekle“a prodej vstupenek a losů. Byly vytvořeny nové webové stránky br. L. Zlámalem, který bude i jejich správcem. Adresa je sdh- skrben.cz. V únoru jsme uspořádali tradiční Maškarní ples, který se výborně vydařil a přítomní hosté se výborně bavili. Byla vyřízena koncese na prodej alkoholu a jejím garantem se stal br. Jan Vymlátil. V březnu jsme uspořádali tradiční Rock ples se skupinou Motors, tento ples byl opět výborně připravený a velmi se povedl. Do sboru byla přijata sestra Věra Zlámalová. Dvakrát jsme provedli sběr železného šrotu (na jaře a na podzim), v letošním roce k železu přibyly ještě: televizory, ledničky, mrazáky a jiné domácí elektrospotřebiče. V květnu proběhly oslavy sv. Floriána spojené s oslavou výročí 115 let od založení SDH Skrbeň a oslavou hodů. Ráno v 9 hodin se tradičně konala mše svatá, kterou letos sloužil Skbeňský rodák Antonín Fiala. Po mši od kostela vyšel průvod k pomníku padlých, kde byla položena kytice a starosta obce T. Spurný pronesl krátký projev. Poté se průvod odebral k soše sv. Floriána, kde byla též položena kytice květů a proběhla modlitba. Nato odešel průvod ke zbrojnici, kde byla slavnostně starostou obce našemu sboru předána hasičská motorová stříkačka zakoupená obcí Skrbeň a kde byly některým členům předány medaile a vyznamenání. Poté se všichni odebrali na Farskou zahradu kde proběhlo posezení s hudbou p. Dostála. Současně byla dětem od rána k dispozici nafukovací skluzavka „Hasičské auto“ a chobotnice. Odpoledne se též uskutečnil požární útok s historickou stříkačkou. Předvedení historické stříkačky s vodou se vždy setkává s velkým ohlasem diváků a obrovským zájmem přihlížejících, protože vidět stoletou stříkačku čerpat vodu a stříkat se opravdu moc nevidí. A tak i tentokrát vystoupení veteránů s historickou stříkačkou sklidilo velký aplaus nadšených diváků. Desátého května se konala na Farské zahradě taneční zábava se skupinou Motors. Na konci května se naši hasiči zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu na Hynkově. Na tuto soutěž jsme postavili dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Soutěž se mimořádně vydařila, družstvo žen soutěž vyhrálo a družstva mužů skončila na prvním a druhém místě, čímž se ženy i muži kvalifikovali na okresní kolo soutěže v požárním sportu do Olomouce, kterého se však již nezúčastnili. Složení družstva žen: Z. Musálková, D.Tököliová, Z. Protivánková, V. Zlámalová, V. Pozdíšková, R. Zlámalová, J. Koleňáková, S. Jandová Složení družstva mužů:

družstvo I- T. Zlámal, D. Valko, J. Musálek, P. Musálek, F. Zlámal, M. Bodlák, P. Janda

J. Janda

družstvo II- M. Zatloukal, L. Dopita, J. Bludský, J. Koleňák, R. Svačinka ml.,J. Zlámal

K. Jureček, J. Vymlátil,

Naše smíšené družstvo se zúčastnilo pohárové soutěže v Topolanech, kde skončilo na 6 místě. V červnu jsme uspořádali dětské odpoledne s hasiči. Diskotéku jsme zajistili vlastními silami na vypůjčené aparatuře z obecního úřadu. Pro děti bylo nachystáno deset disciplín, kdy po jejich splnění dostávaly sladké odměny. Sladká odměna a diplomy byli předány ve škole dětem, které se zapojily do soutěže ,,Požární ochrana očima dětí“. V této soutěži se v krajském kole umístila na prvním místě Z. Němčáková. Vůbec poprvé se naši mladí hasiči zúčastnili soutěží. Členové mladých hasičů: Jos. Mikulka, R. Zbořil, Š. Obšel, V. Utíkal, M. Jurečková, K. Jurečková, E. Obšelová, E. Peikerová, L. Jurečková, Jan. Mikulka Sestavili jsme kandidátku do voleb do obecního zastupitelstva ve složení: L. Zlámal, J. Bludský, I. Berková, Z. Musálková, J. Koleňák, L. Dopita, V. Obšel , J. Jureček, K. Jureček. Br. V. Obšel a br. J. Jureček byly zvoleni do Obecního zastupitelstva. Do sboru byl přijat br. Radek Brokeš. V červenci naši členové br. Zdeněk Berka a ses. Ivana Berková prokázali vysokou kvalifikaci a byli nominováni jako rozhodčí na Mistrovství světa dorostu a juniorů ve Svitavách, kterého se také zúčastnili. O víkendu 30. srpna se konala ve Skrbeni soutěž veteránů v požárním útoku. Zúčastnily se družstva mužů a žen z Horky, muži z Ratají, muži z Černovíra, muži z Nasobůrek, muži a ženy ze Skrbeně. Zvítězilo družstvo mužů z Ratají, naši muži se umístily na šestém místě, v ženách zvítězilo družstvo žen z Horky, naše ženy byly druhé. Celé odpoledne se vydařilo, hudební doprovod zajistili naši členi(br. V. Obšel) na vypůjčené aparatuře od Obecního úřadu. V září jsme se zúčastnili spolu s ostatními sbory okresu Olomouc předání historického praporu okresnímu sdružení hasičů. Zároveň proběhlo vysvěcení okresního praporu a s ním všech praporů zúčastněných sborů. Taktéž všichni obdrželi pamětní stuhu na prapor. Potom jsme všichni šli průvodem na stadion Lokomotivy, kde se podávalo občerstvení. Odpoledne se br. Z. Berka a ses. I. Berková zúčastnili jako rozhodčí finále celoroční soutěže ,,Tohatsu Fair kapu“ na stadionu Lokomotivy. V říjnu se naši hasiči zúčastnili v Horce na Moravou večerního námětového cvičení, kde se procvičovala součinnost všech sborů okrsku Příkazy. Takové cvičení je velmi důležité k nacvičení spolupráce mezi sbory v případě požáru. Bohužel toto cvičení ukázalo že na součinnosti a hlavně na velení při akci je třeba ještě velmi zapracovat. V říjnu se také mladí hasiči zúčastnili branného závodu v Nových Dvorech, kde postavili dvě hlídky a kde se umístili na 14 a 19 místě. V dalším týdnu se mladí hasiči jeli podívat a prohlédnout si Hasičskou záchrannou stanici v Olomouci. Před dětským dnem naši hasiči obílili na hřišti veřejné záchodky, a to uvnitř i z venku. V listopadu jako odměnu za celoroční práci pro sbor, hasiči uspořádali zájezd na Moravu do Mutěnic. Na tento zájezd se využil autobus hasičů z Horky. V prosinci, v adventní čas se už pomalu stává tradicí rozsvícení vánočního stromu, za hojné účasti občanů celé obce, pro které naši hasiči opět připravili dobroty z udírny a horký čaj, kdo chtěl tak i s rumem. Na této akci se aktivně podíleli: br. P. Musálek, ses. Z. Musálková, br. J. Bludský, br. J. Vymlátil, ses. S. Jandová.

Výroční valná hromada se konala 5. prosince na Obecním sále. Zprávu o činnosti přednesl starosta sboru br. J. Koleňák. Revizní a pokladní zprávu přednesl br. J. Jureček. Zprávu o činnosti mladých hasičů přednesl br. V. Obšel.

Náš sbor byl oceněn čestným uznáním od Krajského sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka. Na valné hromadě bylo přítomno 33 členů sboru, 9 mladých hasičů a 13 hostů.

Hospodaření:Převod z roku 2013.......na hotovosti.......................12.172 Kč

na účtu......................179.443 Kč

Výdaje za rok 2014...........................................202.086 Kč

Příjem v roce 2014...........................................250.894 Kč

Zůstatek na účtu..................................................................159.348 Kč


 


 


 

Sestavil a zapsal Zdeněk Berka