Jdi na obsah Jdi na menu

2013

17. 5. 2015

 

2 0 1 3

Od 1.1.se přihlásilo 28 dětí a tak se zvýšil počet členů sboru na 76.

V lednu jsme vypomohly obecnímu úřadu obsluhou pekla a prodejem vstupenek uspořádat

Obecní bál.

Od 24.1. začal opět pracovat kroužek mladých hasičů.

V únoru jsme vybavili nábytkem a linoleem s finanční pomocí obce klubovnu vybudovanou

obecním úřadem.

Uskutečnili jsme Ostatky s hanáckým právem. K této akci se připojila celá vesnice ,průvod

masek prošel celou obcí za doprovodu hudby Nákelanky. Večer se konala ostatková zábava

s pochováváním basy. Účast byla velmi hojná a lidé se výborně bavili. Pan starosta obce

se vyslovil velmi pochvalně k celé akci.

V březnu jsme zvolili novým kulturním referentem br. J. Bludského z důvodu nutnosti

ovládání práce na PC.

Náš br. .J. .Jureček se zúčastnil shromáždění delegátů SDH.

16.3. jsme uspořádali tradiční Rockový ples s kapelou Motors.

V dubnu jsme se rozloučili se zesnulým bratrem Františkem Rašovským, rozloučení se

konalo 28.4. v obřadní síni Olomouckého krematoria.

Provedli jsme jarní sběr železného šrotu.

Pomáhali jsme při akci Pálení čarodějnic, tím že jsme postavili vatru a po jejím zapálení

se hlídal oheň.

V květnu 5.5.se konaly hody sv. Floriána , s mší svatou a průvodem k pomníku padlých

a k soše sv. Floriána . Průvod končil před hasičskou zbrojnicí , kde se konalo předávání

vyznamenání a ocenění členům SDH Skrbeň

10.5.se konala na farské zahradě taneční zábava s kapelou Motors .

23.5. jsme se rozloučili v obřadní síni Olomouckého krematoria s bratrem Vojtou Navrátilem, který

zemřel po dlouhé nemoci.

V květnu se naše dvě družstva mužů zúčastnily okrskového kola v požárním sportu na Hynkově

kde se umístili starší muži na 2. místě a mladší muži na 4. místě. Soutěž vyhrálo družstvo

z Hynkova, a tím se probojovalo do okresního kola.

Zúčastnili jsme se oslav 120 roků založení SDH Chválkovice.

 

V roce 2012 se začal plnit sen několika generací skrbeňských hasičů. Do té doby totiž zbrojnice sestávala pouze z garáže a malé místnosti na převlečení, bez vody, bez WC. Na půdu se dalo vylézt jen po žebříku, proto zde byly pouze odkládány drobné nepotřebné věci apod. Teď se ale naskytla příležitost požádat o dotaci na rekonstrukci zbrojnice z evropských fondů prostřednictvím Místní akční skupiny Moravská cesta, jejímž je Skrbeň zakládajícím členem.

Nejprve bylo třeba připravit projekt. Do jeho přípravy se zapojily i děti ze skrbeňské školy. Zbrojnici si přišly prohlédnout, přitom jim dospělí hasiči odpověděli na všechny všetečné otázky a předvedli jim své vybavení. Do připravených skicáků si děti zakreslily, jak zbrojnice dnes vypadá a ve školní družině potom společně navrhovaly, jak ji vylepšit. Výsledkem byl velký papírový model, v němž nechybělo schodiště, skříně, sušák na hadice, přilby, opasky, auto, vybavení klubovny včetně polic s poháry ze soutěží, malá kuchyňka i sociální zařízení.

Samotný projekt zpracoval Ing. Karel Turek, Skrbeňský rodák a shodou okolností i někdejší člen oddílu mladých hasičů.

Žádost o dotaci byla úspěšná a na podzim roku 2012 byla rekonstrukce zahájena.

Stavbu prováděla společnost Mikšík – stavby a reality, s.r.o.

V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce podkroví hasičské zbrojnice.

V podkroví, do kterého bylo zřízeno pevné kovové schodiště, vznikla prostorná klubovna, místnost využitelná k uložení inventáře nebo i k provizornímu přespání (např. evakuovaných osob), WC a malá kuchyňka.

 

Kromě vnitřních úprav byla vyměněna i střešní krytina. Původní tenké, netěsné a na mnoha místech poškozené pálené tašky byly nahrazeny novými, a věž na sušení hadic byla vybavena elektrickým navijákem.

Celkové náklady byly cca 1 mil. Kč, získaná dotace 497 tis. Kč.

Sbor si z vlastních prostředků pořídil vybavení klubovny.

Opravené podkroví bylo slavnostně otevřeno 5. května 2013

Správcem zbrojnice se stal br. j. Zlámal a br. R. Svačinka st.

Do opravené sušící věže byl našimi členy br. R. Svačinkou ml. a br. K. Jurečkem , nainstalován

elektrický naviják na vytahování hadic do věže.

 

V měsíci červnu se naše družstvo mužů zúčastnilo pohárové soutěže v požárním

útoku, ,,O zlatou proudnici“, která se konala v Ratajích, kde se umístili umístili na 7.místě.

22.6.v 1 hodinu v noci vyjela zásahová jednotka k nahlášenému požáru na Vyhnálovskou

ulici, kde se říká „na Baltovym“'. Po příjezdu se zjistilo, že pan majitel pálil staré seno a slámu

a to v noci, aby to nebylo moc vidět. Oheň byl uhašen ještě do příjezdu hasičů z Olomouce.

Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo v Horce nad Moravou své první hasičské soutěže.

V soutěži Požární ochrana očima dětí se Michalka Jurečková probojovala do krajského kola

kde se umístila na 3.místě a tím se kvalifikovala do kola republikového.

V měsíci srpnu se smíšené družstvo veteránů zúčastnilo soutěže veteránů ve Vísce, kde se

umístilo na 7.místě . Ale za neohrožený výkon bylo odměněno kohoutem.

Bylo zakoupeno 14.kusů dresů pro mladé hasiče, s nápisem HASIČI SKRBEŇ.

Na konci srpna jsme uspořádali pro děti dětský den s mnoha soutěžemi a hudbou.

31.8. se uskutečnila soutěž veteránů ve Skrbeni, kde se zúčastnili i hasiči z Dřínova, s kterými se

udržují přátelské styky od povodní v roce 2002.

Večer se konala na Farské zahradě taneční zábava se skupinou Motors.

Za zemřelého bratra F. Rašovského byl do funkce předsedy kontrolní a revizní komise

zvolen bratr Jaroslav Jureček.

V měsíci září se zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení konaného v Horce nad Moravou.

28.9. se konala soutěž veteránů v Nasobůrkách, které se zúčastnilo naše smíšené družstvo

a umístilo se na 6. místě.

Bylo zakoupeno 9 ks. univerzálních sportovních příleb vhodných jak pro mladé hasiče

tak pro dospělé hasiče.

V říjnu se dvě družstva mladých hasičů zúčastnily svého prvního branného závodu

konaného v Tršicích, kde se umístili na 19.a 32. Místě.

18.10. se zásahová jednotka zúčastnila cvičení se složkami integrovaného systému, kde

šlo o hledání ztracených osob v terénu. Toto cvičení se konalo večer v Drahanovicích.

26.10. proběhl podzimní sběr starého železa.

28.10. jsme se zúčastnili lampionového průvodu, kde naši členové nesli v čele průvodu

prapory a kytici.

1.12. při rozsvícení Obecního vánočního stromu jsme se postarali o občerstvení přítomných.

5.12. byla uspořádána mikulášská obchůzka po obci.

Bratr P. Musálek st. odstoupil z funkce v okresní radě mládeže.

Po složení zkoušek se vedoucími mladých hasičů stali sestra J. Koleňáková, br. V. Obšel,

br. P..Janda, br. M. Bodlák.

9.12. jsme se rozloučili v obřadní síni Olomouckého krematoria se sestrou Naďou Palovou

která zemřela náhle 6.12.

13.12. se na Obecním sále konala Valná hromada SDH Skrbeň.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.