Jdi na obsah Jdi na menu

2013

17. 5. 2015

2 0 1 3

Od 1.1.se přihlásilo 28 dětí a tak se zvýšil počet členů sboru na 76.

V lednu jsme vypomohly obecnímu úřadu obsluhou pekla a prodejem vstupenek uspořádat

Obecní bál.

Od 24.1. začal opět pracovat kroužek mladých hasičů.

 

V únoru jsme vybavili nábytkem a linoleem s finanční pomocí obce klubovnu vybudovanou

obecním úřadem.

Uskutečnili jsme Ostatky s hanáckým právem. K této akci se připojila celá vesnice ,průvod

masek prošel celou obcí za doprovodu hudby Nákelanky. Večer se konala ostatková zábava

s pochováváním basy. Účast byla velmi hojná a lidé se výborně bavili. Pan starosta obce

se vyslovil velmi pochvalně k celé akci.

 

V březnu jsme zvolili novým kulturním referentem br. J. Bludského z důvodu nutnosti

ovládání práce na PC.

 

Náš br. .J. .Jureček se zúčastnil shromáždění delegátů SDH.

 

16.3. jsme uspořádali tradiční Rockový ples s kapelou Motors.

 

V dubnu jsme se rozloučili se zesnulým bratrem Františkem Rašovským, rozloučení se

konalo 28.4. v obřadní síni Olomouckého krematoria.

 

Provedli jsme jarní sběr železného šrotu.

 

Pomáhali jsme při akci Pálení čarodějnic, tím že jsme postavili vatru a po jejím zapálení

se hlídal oheň.

 

V květnu 5.5.se konaly hody sv. Floriána , s mší svatou a průvodem k pomníku padlých

a k soše sv. Floriána . Průvod končil před hasičskou zbrojnicí , kde se konalo předávání

vyznamenání a ocenění členům SDH Skrbeň.

 

Při této příležitosti došlo k slavnostnímu otevření nově vybudovaného zázemí v podkroví

hasičské zbrojnice. Za toto vděčíme Obecnímu úřadu, který toto nechal vybudovat.

Správcem zbrojnice byl zvolen br. R. Svačinka st. A br. J. Zlámal.

 

10.5.se konala na farské zahradě taneční zábava s kapelou Motors .

 

23.5. jsme se rozloučili v obřadní síni Olomouckého krematoria s bratrem Vojtou Navrátilem,který

zemřel po dlouhé nemoci.

 

V květnu se naše dvě družstva mužů zúčastnili okrskového kola v požárním sportu na Hynkově

kde se umístili starší muži na 2. místě a mladší muži na 4. místě. Soutěž vyhrálo družstvo

z Hynkova, a tím se probojovalo do okresního ko

 

Zúčastnili jsme se oslav 120 roků založení SDH Chválkovice.

 

Do opravené sušící věže byl našimi členy br. R. Svačinkou ml. a br. K. Jurečkem , nainstalován

elektrický naviják na vytahování hadic do věže.

 

 

V měsíci červnu se naše družstvo mužů zúčastnilo pohárové soutěže v požárním

útoku,O zlatou proudnici,která se konala v Ratajích, kde se umístili na 7.místě.

 

22.6.v 1 hodinu v noci vyjela zásahová jednotka k nahlášenému požáru na Vyhnálovskou

ulici, kde se říká „na Baltovim'.Po příjezdu se zjistilo že pan majitel pálil staré seno a slámu

a to v noci,aby to nebylo moc vidět. Oheň byl uhašen ještě do příjezdu hasičů z Olomouce.

 

Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo v Horce nad Moravou své první hasičské soutěže.

 

V soutěži Požární ochrana očima dětí se Michalka Jurečková probojovala do krajského kola

kde se umístila na 3.místě a tím se kvalifikovala do kola republikového.

 

V měsíci srpnu se smíšené družstvo veteránů zúčastnilo soutěže veteránů ve Vísce, kde se

umístilo na 7.místě . Ale za neohrožený výkon bylo odměněno kohoutem.

 

Bylo zakoupeno 14.kusů dresů pro mladé hasiče, s nápisem HASIČI SKRBEŃ.

Na konci srpna jsme uspořádali pro děti dětský den s mnoha soutěžemi pro děti a hudbou.

 

31.8.se uskutečnila soutěž veteránů ve Skrbeni, kde se zúčastnili i hasiči z Dřínova

s kterýma se udržují přátelské styky od povodní v roce 2002.

Večer se konala na Farské zahradě taneční zábava se skupinou Motors.

 

Za zemřelého bratra F. Rašovského byl do funkce předsedy kontrolní a revizní komise

zvolen bratr Jaroslav Jureček.

 

V měsíci září se zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení konaného v Horce nad Moravou.

 

28.9.se konala soutěž veteránů v Nasobůrkách, které se zúčastnilo naše smíšené družstvo

a umístilo se na 6. místě.

 

Bylo zakoupeno 9 ks. univerzálních sportovních příleb vhodných jak pro mladé hasiče

tak pro dospělé hasiče.

 

V říjnu se dvě družstva mladých hasičů zúčastnili svého prvního branného závodu

konaného v Tršicích, kde se umístili na 19.a 32. Místě.

 

18.10, se zásahová jednotka zúčastnila cvičení se složkami integrovaného systému, kde

šlo o hledání ztracených osob v terénu. Toto cvičení se konalo večer v Drahanovicích.

26.10.proběhl podzimní sběr starého železa.

28.10.jsme se zúčastnili lampionového průvodu,kde naši členové nesli v čele průvodu

prapory a kytici.

1.12.při rozsvícení Obecního vánočního stromu jsme se starali o občerstvení přítomných.

5.12. byla uspořádána mikulášská obchůzka po obci.

Bratr P. Musálek st. odstoupil z funkce z okresní rady mládeže.

Po složení zkoušek se vedoucím mladých hasičů stali sestra J. Koleňáková, br. V. Obšel,

br. P..Janda, br. M. Bodlák.

9.12.jsme se rozloučili v obřadní síni Olomouckého krematoria se sestrou Naďou Palovou

která zemřela náhle 6.12.

13.12.se na Obecním sále konala Valná hromada SDH Skrbeň.

 

zapsal Tomáš Spurný