Jdi na obsah Jdi na menu

2011

15. 5. 2015

 

 

2 0 1 1

V lednu obecní úřad pořádal Obecní bál, na jehož uskutečnění jsme se podíleli tím, že jsme zabezpečili obsluhu v pekle a prodej vstupenek.

Došlo ke změnám v obsazení funkcí ve výboru SDH Skrbeň.

Kulturním referentem byla zvolena sestra Naďa Palová

Starostou sboru byl zvolen br. Jan Koleňák

Náměstkem starosty byl zvolen br. Vraťa Obšel

Členem revizní komise byla zvolena sestra Mila Jurečková

V únoru se konal tradiční Maškarní ples a také tradiční Rockový ples. Na Obecním sále jsme zabezpečili konání výroční valné hromady okrsku Příkazy.

V březnu předal br. J. Jureček funkci starosty sboru br. Janu Koleňákovi.

16 března jsme se zúčastnili zásahu na Skale, kde někdo vypaloval trávu v příkopu.

V dubnu proběhl jarní sběr starého železa a na květen připadly tradiční hody a oslavy sv. Floriána.

Ráno v 9.00 hodin se konala mše svatá za zesnulé bratry a sestry, potom v 10 hodin vyšel průvod k pomníku padlých a k soše sv. Floriána ve statku, průvod poté skončil před zbrojnicí, kde byly předány medaile a vyznamenání některým členům sboru a br. J. Jurečkovi byl předán titul čestný starosta. Potom se konalo na Farské zahradě posezení s dechovou hudbou Nákelanka.

Na Hynkově jsme se zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, kde se naše družstvo umístilo na třetím místě.

V červnu naše veteránské družstvo předvedlo útok s naší historickou stříkačkou, a to při příležitosti výročí založení SDH na Hynkově. S historickou stříkačkou jsme se předvedli i v Břuchotíně, kde jsme ji také předvedli v chodu. Všude jsme se setkali s velikým ohlasem, obdivem a uznáním, že tak stará stříkačka ještě funguje, na tom mají zásluhu naši bratři Zdeněk Berka a Rosťa Svačinka starší, kteří ji s velkou péčí udržují v tomto stavu.

Na Farské zahradě se konal Hasičský den s mnoha rozličnými soutěžemi, které s neutuchající nápaditostí vymýšlí a organizuje sestra Zdena Musálková. Po celé odpoledne hrála pro děti kapela MYŠMAŠ, která poté hrála večer i pro dospělé ve stylu country.

Zúčastnili jsme se akce „Tělocvičné odpoledne“, u příležitosti 100 let Sokola ve Skrbeni. Na této akci vystoupili i naši mladí hasiči s ukázkou požárního útoku.

Zásahová jednotka vyjela k požáru na Skale, kde opět hořela střelnice.

Obecnímu úřadu jsme pomáhali s bouráním autobusové zastávky.

Byla zakoupená požární stříkačka PPS 12 a motorová pila potřebná při různých přírodních kalamitách.

Klubu seniorů jsme pomohli uspořádat olympiádu seniorů a zajistili jsme na této akci prodej občerstvení.

V září jsme uspořádali na hřišti soutěž veteránů a námětové okrskové cvičení.

V říjnu se konala zábava s kapelou Motors a zúčastnili jsme se námětového cvičení na Hynkově.

Mladí hasiči se zúčastnili branného závodu a umístili se na 19 místě. Ve hře Plamen, která se koná v průběhu celého roku, se umístili na 17 místě.

V říjnu hrozilo rozvodnění vodního toku mezi Příkazy a Hynkovem, toto nebezpečí odstranili naši bratři Svačinka, Bludský a Jureček, tím že vyčistily ucpané místo. V proběhlé soutěži PO očima dětí se umístili tři žáci ZŠ ve Skrbeni.

Proběhl podzimní sběr starého železa a v Prosinci jsme zajistili občerstvení a horký punč při rozsvěcování obecního vánočního stromu.

V prosinci proběhla Výroční valná hromada SDH Skrbeni.