Jdi na obsah Jdi na menu

2011

15. 5. 2015

2 0 1 1

V lednu obecní úřad pořádal Obecní bál, na jehož uskutečnění jsme se ochotně podíleli tím

že jsme zabezpečili obsluhu v pekle a prodej vstupenek.

 

Došlo ke změnám v obsazení funkcí ve výboru SDH Skrbeň.

Kulturním referentem byla zvolena sestra N. Palová

Starostou sboru byl zvolen br. J. Koleňák

Náměstkem starosty byl zvolen br, V. Obšel

Členem revizní komise byla zvolena sestra M. Jurečková

 

V únoru se konal tradiční Maškarní ples. A také Rockový ples.

Na Obecním sále jsme zabezpečili konání výroční valné hromady okrsku Příkazy.

 

V měsíci březnu předal br. J. Jureček funkci starosty br. J. Koleňákovi.

16. března jsme se účastnili zásahu na Skale , kde někdo vypaloval trávu v příkopě.

 

V dubnu proběhl jarní sběr starého železa a na květen připadli tradiční hody a oslavy sv. Floriána .Ráno v 9. hodin se konala mše svatá, potom v 10.hodin vyšel od kostela průvod k pomníku padlých a k soše sv. Floriána ve statku, průvod poté skončil před zbrojnicí kde byly předány medaile a vyznamenání některým členům sboru, br. J. Jurečkovi byl předán titul čestný starosta. Potom se konalo na Farské zahradě posezení s dechovou hudbou Nákelanka.

 

Na Hynkově jsme se zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu,kde se naše družstvo

umístilo na třetím místě.

 

V červnu naše veteránské družstvo předvedlo útok s naší historickou stříkačkou a to

při příležitosti výročí založení SDH na Hynkově.

S historickou stříkačkou jsme se předvedli i v Břuchotíně , kde jsme ji též předvedli vchodu.

Všude jsme se setkali s velikým obdivem a uznáním, že tak stará stříkačka ještě tak funguje

na tom mají zásluhu br. Z. Berka a R. Svačinka st.

 

Na Farské zahradě se konal Hasičský dětský den s mnoha rozličnými soutěžemi které

s neutuchající nápaditostí vymýšlí a organizuje sestra Zdena Musálková po celé odpoledne

hrála pro děti kapela MYŠMAŠ, která poté hrála večer i pro dospělé ve stylu cantry.

 

Zúčastnili jsme se akce Skrbeňských sokolů Tělocvičné odpoledne u příležitosti 100. let

Sokola ve Skrbeni. Na této akci vystoupili i naši mladí hasiči s ukázkou požárního útoku.

 

Zásahová jednotka vyjela k požáru na Skale, kde opět hořela střelnice.

 

Obecnímu úřadu jsme pomáhali s bouráním autobusové zastávky.

 

Byla zakoupena požární stříkačka PPS 12 a motorová pila potřebná při různých přírodních

kalamitách.

 

Klubu seniorů jsme pomohli uspořádat olympiádu seniorů a zajistili jsme na této akci prodej občerstvení.

 

V září jsme uspořádali soutěž veteránů na hřišti a námětové okrskové cvičení.

 

 

 

V říjnu se konala zábava s kapelou Motors a zúčastnili jsme se námětového cvičení na Hynkově.

 

Mladí hasiči se zúčastnili branného závodu a umístili se na 19. místě.

Ve hře plamen, která se koná v průběhu celého roku se umístili na 17. místě.

 

V říjnu hrozilo rozvodnění vodního toku mezi Příkazy a Hynkovem, toto nebezpečí

odstranili naši hasiči br. Svačinka st. br. Bludský, br. J. Jureček, tím že vyčistili ucpané místo.

 

V proběhlé soutěži se umístili tři žáci ZŠ ve Skrbeni.

 

Proběhl podzimní sběr starého železa a v Prosinci jsme zajistili občerstvení a horký punč

při rozsvěcování obecního vánočního stromu.

 

V prosinci proběhla výroční valná hromada SDH Skrbeň.

 

 

 

zapsal Tomáš Spurný