Jdi na obsah Jdi na menu

2010

14. 5. 2015

2010

Od nového roku se odhlásilo 6. členů, takže sbor má nyní 54 členů.

 

Byl zvolen nový výbor SDH Skrbeň a to ve složení:

starosta- br. J. Jureček

náměstek – br. J. Koleňák

velitel – br. R. Svačinka st.

zástupce velitele – br. K. Jureček

jednatel – sestra I. Berková

pokladní – sestra Z. Musálková

vedoucí mládeže – br. P. Musálek st.

kulturní referent – sestra B. Vichtová

kronikář – br. T. Spurný

předseda kontrolní a revizní komise – br. F. Rašovský

referent- br. J. Zlámal

člen- br. G. Andrýsek

člen – br. V. Obšel

 

Taktéž proběhli volby do výboru okrsku Příkazy:

starosta- br. M. Vysloužil

náměstek- br. J. Jureček

velitel – br. M. Malý

pokladník- br. Opluštil

vedoucí mládeže – br. P. Musálek st.

Preventista – br. Kocourek

 

Tuto zimu napadlo velké množství sněhu, takže se naši členové podíleli na jeho odklízení

se střech, prostranství kolem školy a kolem školní jídelny, za což nám bylo vysloveno

poděkování starostou obce.

 

Přispěli jsme do sbírky na opravu hodinového stroje, ve věži místního kostela a to částkou 200 Kč.

 

Br. M. Valko zřídil webové stránky SDH Skrbeň a zároveň byl určen jejich správcem.

Adresa je www. SDH Skrbeň. ic. cz.

 

Zásahová jednotka vyjela na velikonoční pondělí v podvečer k požáru střelnice na Skale.

Uskutečnil se tradiční maškarní ples a v březnu se konal též rockový ples.

 

Obecní úřad zakoupil pro zásahovou jednotku tzv. Rybářské kalhoty a do majetku sboru

byla převedena motorová stříkačka PPS 12 určená pro sportovní účely.

 

Do družstva mladých hasičů se přihlásili dvě žákyně a čtyři členové mladých hasičů

přešli do družstva mužů.

 

Proběhla soutěž Hasiči očima dětí a byla zakoupena a předána odměna pro děti které

se této soutěže zúčastnili.

 

Členové sboru br. Z. Berka a br. M. Valko vyrobili a předali sklápěcí terče a elektrickou

časomíru.

 

 

Našemu sboru bylo uděleno ocenění za činnost v letech 2005 -2010.

 

Na hřišti proběhl dětský den na kterém se uskutečnilo asi patnáct různých disciplín,tento

dětský den zorganizovala hlavně sestra Z. Musálková spolu s mladými hasiči.

 

Ve Skrbeni se uskutečnila kontrolní zastávka při akci Hanácká jízda veteránů, tato zastávka

byla před hospodou a tak jsme vytáhli před zbrojnici naši historickou stříkačku a ukázali

jak funguje v chodu. Tato ukázka se setkala s velkým obdivem a uznáním, veteráni

zastavovali a fotili se se stříkačkou .Myslím že jsme způsobili organizátorům velké zdržení.

 

V květnu se konaly tradiční Hody spojené s oslavou sv. Floriána. Ráno proběhla mše svatá

a po ní vyšel od kostela průvod k pomníku padlých a k soše sv. Floriána ve statku. Průvod

se ukončil před zbrojnicí a potom se konalo posezení na farské zahradě, při kterém

všem hrála dechová hudba Nákelanka. Večer se potom konala taneční zábava.

 

V květnu jsme se též zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, která se letos konala

společně s okrskem Topolany a to ve Chválkovicích a to proto že hřiště na Hynkově se

ocitlo pod vodou.

 

Naši hasiči se účastnili na letišti v Olomouci Neředíně pytlování písku, protože Morava

hrozila vylitím z břehů. Toto se stalo a tak se naši hasiči zúčastnili stavění hráze

z pytlů s pískem na hrázi v Horce nad Moravou.

 

V červenci se konala v naší obci Primice A. Fiali, na které se významně podílel náš

sbor a to zajištěním zajištěním průvodu a občerstvením. V 15 hodin se konala slavnostní

mše v kostela a poté vyšel průvod na hřiště, kde se konaly oslavy.

 

Sbor postavil kandidátku do voleb Obecního zastupitelstva ve složení:

bratři: J. Jureček, K. Jureček, J. Vymlátil, J. Koleňák, V. Obšel, F. Rašovský, L. Dopita

sestra Z. Musálková a ing. Tichý členko volební komise byla zvolena s. V. Pozdíšková.

 

Sboru v Heřmanicích,kterému velká voda vzala zbrojnici jsme se rozhodli poslat

finanční dar v hodnotě 10000 korun.Finanční pomoc předal osobně v Heřmanicích

bratr velitel R. Svačinka st.

 

Soutěž veteránů se konala před zbrojnicí z důvodu zatopeného hřiště. Pro tyto akce jsme

se rozhodli zakoupit pět sad pivních setů ( 1 stůl a 2 lavice).

Zúčastnili jsme se námětového cvičení konaného ve večerních hodinách v Horce nad Moravou.

Ukázalo se že tyto cvičení jsou velmi důležitá, protože řada hasičů neovládá

potřebné signály.

Do okrskového výboru byl zvolen za zesnulého br. Opluštila br. Tománek.

V říjnu jsme provedli podzimní sběr starého železa.

U příležitosti oslav 28. října se konal lampionový průvod, kde jsme zabezpečili čelo

průvodu nesením vlajek a kytice.

Byly zakoupeny 4. kusy kabátů pro zásahovou jednotku.

Zabezpečili jsme na rozsvícení obecního vánočního stromu prodej horkého punče

a dobrot z udírny.

Výbor byl doplněn s. N. Palovou, která nahradila odstoupivší s. B. Vichtovou.

V prosinci se konala výroční valná hromada, bylo na ní poděkováno odstoupivším sestrám

  1. Jurečkové, B. Vichtové, Ficnarové, N. Palové za dlouholetou práci ve výboru.

 

zapsal Tomáš Spurný