Jdi na obsah Jdi na menu

2010

14. 5. 2015

 

2010

Od nového roku se odhlásilo 6. členů, takže sbor má nyní 54 členů.

Byl zvolen nový výbor SDH Skrbeň a to ve složení:

starosta- br. J. Jureček

náměstek – br. J. Koleňák

velitel – br. R. Svačinka st.

zástupce velitele – br. K. Jureček

jednatel – sestra I. Berková

pokladní – sestra Z. Musálková

vedoucí mládeže – br. P. Musálek st.

kulturní referent – sestra B. Vichtová

kronikář – br. T. Spurný

předseda kontrolní a revizní komise – br. F. Rašovský

referent- br. J. Zlámal

člen- br. G. Andrýsek

člen – br. V. Obšel

Taktéž proběhly volby do výboru okrsku Příkazy:

starosta- br. M. Vysloužil

náměstek- br. J. Jureček

velitel – br. M. Malý

pokladník- br. Opluštil

vedoucí mládeže – br. P. Musálek st.

Preventista – br. Kocourek

Tuto zimu napadlo velké množství sněhu, takže se naši členové podíleli na jeho odklízení

se střech, prostranství kolem školy a kolem školní jídelny, za což nám bylo vysloveno

poděkování starostou obce. Přispěli jsme do sbírky na opravu hodinového stroje ve věži místního kostela.

Br. M. Valko zřídil webové stránky SDH Skrbeň a zároveň byl určen jejich správcem.

Adresa je www. SDH Skrbeň. ic. cz.

Zásahová jednotka vyjela na velikonoční pondělí v podvečer k požáru střelnice na Skale.

Uskutečnil se tradiční maškarní ples a v březnu se konal též rockový ples.

Obecní úřad zakoupil pro zásahovou jednotku tzv. rybářské kalhoty a do majetku sboru

byla převedena motorová stříkačka PS 12 určená pro sportovní účely.

Do družstva mladých hasičů se přihlásily dvě žákyně a čtyři členové mladých hasičů

přešli do družstva mužů.

Proběhla soutěž Hasiči očima dětí a byla zakoupena a předána odměna pro děti, které

se této soutěže zúčastnily.

Členové sboru br. Z. Berka a br. M. Valko vyrobili a předali sklápěcí terče a elektrickou

časomíru.

Našemu sboru bylo uděleno ocenění za činnost v letech 2005 -2010.

Na hřišti proběhl dětský den na kterém se uskutečnilo asi patnáct různých disciplín,tento

dětský den zorganizovala hlavně sestra Z. Musálková spolu s mladými hasiči.

Ve Skrbeni se uskutečnila kontrolní zastávka při akci Hanácká jízda historických vozidel, tato zastávka byla před hospodou a tak jsme vytáhli před zbrojnici naši historickou stříkačku a ukázali

jak funguje v chodu. Tato ukázka se setkala s velkým obdivem a uznáním, veteráni

zastavovali a fotili se se stříkačkou .Myslím že jsme způsobily organizátorům velké zdržení.

V květnu se konaly tradiční hody spojené s oslavou sv. Floriána. Ráno proběhla mše svatá

a po ní vyšel od kostela průvod k pomníku padlých a k soše sv. Floriána ve statku. Průvod

skončil před zbrojnicí a potom se konalo posezení na farské zahradě, při kterém

všem hrála dechová hudba Nákelanka. Večer se potom konala taneční zábava.

V květnu jsme se též zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, která se letos konala

společně s okrskem Topolany ve Chválkovicích, proto že hřiště na Hynkově se

ocitlo pod vodou.

Naši hasiči se účastnili na letišti v Olomouci Neředíně pytlování písku, protože Morava

hrozila vylitím z břehů. Toto se stalo a tak se naši hasiči zúčastnili stavění hráze

z pytlů s pískem na hrázi v Horce nad Moravou.

V červenci se konala v naší obci Primice A. Fialy, na které se významně podílel náš

sbor a to zajištěním průvodu a občerstvením. V 15 hodin se konala slavnostní

mše v kostele a poté vyšel průvod na hřiště, kde se konaly oslavy.

Sbor postavil kandidátku do voleb Obecního zastupitelstva ve složení:

bratři: J. Jureček, K. Jureček, J. Vymlátil, J. Koleňák, V. Obšel, F. Rašovský, L. Dopita

sestra Z. Musálková a ing. Tichý členkou volební komise byla zvolena s. V. Pozdíšková.

Sboru v Heřmanicích, kterému velká voda vzala zbrojnici jsme se rozhodli poslat

finanční dar v hodnotě 10000 korun. Finanční pomoc předal osobně v Heřmanicích

bratr velitel R. Svačinka st.

Soutěž veteránů se konala před zbrojnicí z důvodu zatopeného hřiště. Pro tyto akce jsme

se rozhodli zakoupit pět sad pivních setů.

Zúčastnili jsme se námětového cvičení konaného ve večerních hodinách v Horce nad Moravou.

Ukázalo se že tato cvičení jsou velmi důležitá, protože řada hasičů neovládá potřebné signály.

Do okrskového výboru byl zvolen za zesnulého br. Opluštila br. Tománek.

V říjnu jsme provedli podzimní sběr starého železa.

U příležitosti oslav 28. října se konal lampionový průvod, kde jsme vytvořili čelo průvodu nesením vlajek a kytice.

Byly zakoupeny 4. kusy kabátů pro zásahovou jednotku.

Zabezpečili jsme při rozsvícení obecního vánočního stromu prodej občerstvení-horkého punče a dobrot z udírny.

Výbor byl doplněn s. N. Palovou, která nahradila odstoupivší s. B. Vichtovou.

V prosinci se konala výroční valná hromada, bylo na ní poděkováno odstoupivším sestrám

M . Jurečkové, B. Vichtové, Ficnarové, N. Palové za dlouholetou práci ve sboru.