Jdi na obsah Jdi na menu

2009

13. 5. 2015

2009

V letošním roce má sbor 60 členů, 25 mužů, 20 žen, 13 mladých hasičů.

Tento rok se nesl ve znamení oslav 110 let trvání sboru a konání ostatků.

Provedli jsme dva sběry železa (jarní a podzimní).

V únoru se uskutečnili opět po čtyřech letech ostatky s hanáckým právem. Této akce se opět zúčastnila celá obec a i někteří občané z okolních obcí. Přijeli se podívat i lidé z širokého okolí.

Večer se konala ostatková zábava s tradičním půlnočním pochováváním basy. Tato akce se

již tradičně setkává s velkým veselím uznáním pro hasiče, kteří tyto ostatky uspořádají.

V březnu se konal Disko ples.

V květnu proběhli oslavy sv. Floriána a hodů. Ráno se konala mše svatá a v 10 hodin

vyšel průvod k pomníku padlích, kde byla položena kytice, potom šel průvod k soše sv. Floriána

ve statku, kde byla též položena kytice. Nato šel průvod ke zbrojnici, kde skončil.

Následně hrála Nákelanka na Farské zahradě k tanci a poslechu a bylo podáváno občerstvení.

V červnu proběhli oslavy 110 let hasičského sboru ve Skrbeni.

Ráno13.6 se začali scházet všichni hasiči a hosté u nádraží, odkud potom v 10 hodin

vyšel průvod za doprovodu Lutíňanky k pomníku soše sv. Floriána a ke kříži na hřbitově, kde se konala modlitba za zemřelé hasiče a byl tam rovněž položen věnec.

Všichni hosté byli přivítáni chlebem solí a slivovicí.

Tohoto průvodu se též zúčastnila historická vozidla, která jela s olympijským ohněm z Přibyslavy do Ostravy, kde se bude konat Mistrovství světa v požárním sportu.

Těchto oslav se zúčastnili čestní hosté pan ministr vnitra Ivan Langer, hejtman Olomouckého

kraje Tesařík, krajský starosta hasičů br. L. Sýkora, starosta SH ČMS Richtr, za HZS pan

Kolařík a pan Kadlec. Průvod skončil před zbrojnicí, kde byly předány medaile

vyznamenaným členům. Byla předvedena historická stříkačka v chodu.

Poté se konal koncert Lutíňanky na Farské zahradě. Oslavy byli

důstojné a velmi se vydařili.

Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v požárním sportu na Hynkově, kde naši muži obsadili

druhé a třetí místo, ženy soutěž vyhráli a postoupili na okresní kolo.

Družstvo veteránů soutěžilo ve Vísce, kde se umístili na pátém místě.

Uspořádali jsme Dětský den na hřišti, který zorganizovala sestra Z. Musálková

s mladými hasiči.

Zásahová jednotka vyjela k požáru slámy na poli za statkem.

Muži odjeli na soutěž do Dřínova, kde obsadili sedmé místo.

V srpnu proběhla ve Skrbeni soutěž veteránů, kde naši muži obsadili čtvrté místo. Po

celé odpoledne na soutěži vyhrávala Nákelanka.

Sponzor mladých hasičů PRESBETON zaplatil zakoupení sady hadic.

Pomáhali jsme při bourání váhy v blízkosti sv. Floriána ve statku. Také jsme pomáhali

při vyklízení mateřské školy. A potom při jejím opětovném nastěhování po opravě.

Naši hasiči též pomáhali při pátrání po p. Bubeníčkovi z Horky nad Moravou.

K historické stříkačce jsme zakoupili a nechali vyšít šest kusů bílých uniforem.

Od Poslanecké sněmovny jsme obdrželi zásahové komplety, které starosta obce předal

do zbrojnice. Zúčastnili jsme se lampionového průvodu, kde jsme nesením vlajek a kytice

obsadili jeho čelo. Zajistili jsme občerstvení při rozsvěcení vánočního stromu.

Sbor navrhl členy vedení okresního výboru a rady:

starosta OSH – L. Sýkora

člen OKRR - M. Vysloužil

odborná rada mládeže – P. Musálek st

delegát na shromáždění – J. Jureček

V prosinci se konala výroční valná hromada SDH Skrbeň.

 

zapsal Tomáš Spurný