Jdi na obsah Jdi na menu

2008

12. 5. 2015

2008

Na začátku roku měl náš sbor 61 členů, 24 mužů, 20 žen a 17 mladých hasičů.

V letošním roce jsme provedli dvakrát sběr železa (na jaře a na podzim).

Obdrželi jsme od obecního úřadu dotaci na zakoupení vycházkových uniforem pro naše členy.

V únoru jsme uspořádali maškarní ples.

V květnu se konaly oslavy sv. Floriána a hody. Ráno se konala mše svatá a v 10 hodin

vyšel od kostela průvod k pomníku padlých, kde byla položena kytice. Poté šel průvod k soše

sv. Floriána ve statku kde byla též položena kytice, nato průvod došel před zbrojnici kde skončil.

Potom se všichni odebrali na farskou zahradu, kde dechová hudba Nákelanka hrála k poslechu

a tanci.

V květnu projížděli naší obcí historická vozidla při Hanáckém okruhu, ve Skrbeni u hasičské zbrojnice se konala průjezdní kontrola.

Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v požárním sportu konané na Hynkově. Do této soutěže jsme vyslali dvě družstva mužů a družstvo žen, muži se umístili na prvním a pátém místě a postoupili

na okresní kolo, ženy se umístily na prvním místě a též postoupili do okresního kola ve

Velké Bystřici.

Tradiční soutěž veteránů se konala na hřišti, naše ženy se umístily na čtvrtém místě a muži

na desátém místě. Soutěžícím a divákům celé odpoledne vyhrávala Nákelanka, bylo to

velmi příjemné odpoledne.

Taneční zábava se uskutečnila na Farské zahradě.

Naši muži též odjeli na soutěž do Dřínova, kde se umístili na třetím místě.

Družstvo mužů se zúčastnilo pohárové soutěže v požárním útoku na Hynkově, kde tuto soutěž

vyhrálo a dovezlo pohár.

Mladí hasiči se letos zúčastnili 10 soutěží a celkově dosáhli na 3. místo. Mladí hasiči byli po

dosažení 18 let přeřazeni mezi muže.

Zásahová jednotka vyjela k požáru skladu stavebního materiálu na Hradisku.

Na lampionovém průvodu v říjnu jsme zajistili čelo průvodu a nesli vlajky a kytici.

Muži se zúčastnili cvičení na Libavé, kde se cvičily s technikou a prostředky HZS Olomouc.

Odhlásil se br. Mánek.

V prosinci se konala výroční valná hromada SDH Skrbeň