Jdi na obsah Jdi na menu

2006

10. 5. 2015

 

2006

 

Původní poslání hasičských sborů – hašení požárů se během desítek let rozšířilo o mnoho dalších typů záchranných akcí. Rok 2006 ukázal, že se tato pestrost nevyhýbá ani Skrbeňskému sboru. Nejdříve to byl sníh. Nebývale tuhá a dlouhá zima přinesla i mnoho sněhu, který neúměrně zatěžoval střechy domů, které se na mnoha místech zřítily. Stalo se to i ve Skrbeni. Naštěstí se jednalo jen o hospodářské části dvou domů v ulici Hlavní a ve Vyhnálovské ulici . Ve snaze předejít případným škodám hasiči na požádání starosty obce odklidili sníh ze střechy přísálí obecního sálu, mateřské školy a obecního úřadu /9 a 18. února/. Na začátku března zjistil jeden občan v Hynkovské ulici na hladině vody z tajícího sněhu na tamější komunikaci olejovou nebo naftovou skvrnu. Přivolal hasiče, kteří tuto drobnou ropnou havárii pomocí vapexu zlikvidovali.

S příchodem jara, notně opožděným, přišlo i tání obrovské masy sněhu a s tím i povodně. Jako obvykle hrozilo nebezpečí záplav v Chomoutově a v Černovíře. Od samého počátku (30.března) Skrbenští hasiči pomáhali na obou místech stavět hráze a organizovat evakuaci Černovíra. Obzvláště někteří projevili velkou obětavost a osobní statečnost, když v ledové vodě pokládali v úseku před mostem přes Moravu v Chomoutově na těleso hráze plachty, aby zabránili průsaku přes hráz a jejímu hrozícímu protržení.Zdálo se, že Horce nad Moravou tentokrát záplavy nehrozí, a to díky nově vybudované hrázi, která byla na okraji lesa vybudována v předchozím roce. Brzy se ovšem ukázalo, že i tato hráz má své kritické místo. V neděli 2. dubna brzy po půlnoci došlo k protržení hráze v místě nad chovnými rybníky. Vzestup hladiny pod hrází byl velmi rychlý. Voda začal zaplavovat Sedlisko a masa vody zadržená doposud v lesích Pomoraví se hrnula dále k Olomouci. Oproti povodním v roce 1997 byl zřetelný rozdíl v připravenosti integrovaného záchranného systému. Sledovat to mohli přímo na místě i Skrbeňští hasiči, kteří okamžitě vyjeli do Horky, kde dostali za úkol evakuovat některé staré občany z nejohroženějších domů, dále vyznačovali polní cestu ze Sedliska k lesu a naváděli po ní a dále po hrázi až k protrženému místu těžkou techniku , navážející materiál k zasypání průrvy. Bagr i první vozidla s kamením byly na místě velmi brzy. Hráz se podařilo opravit a utěsnit do nedělního večera. Jakmile voda opadla následovalo čerpání ze zatopených sklepů a z míst, která neměla přirozený odtok. Při tom se osvědčilo i

velké kalové čerpadlo pořízené před lety Místním národním výborem ve Skrbeni. Tento letitý stroj dokázal svou spolehlivost a výkon, který ho předurčuje k podobným zásahům.

 

Po sněhu, vodě a naftě přišel požár. Ve čtvrtek 1. června večer z nezjištěných příčin vzplály přístřešky v areálu Farské zahrady. Postavil je se svými kamarády v roce 1997 pan Roman Ruffer, nájemce obecního hostince. Sloužily k prodeji občerstvení při akcích zde pořádaných. Vše bylo z vyschlého dřeva, takže se požár rozšířil brzy na všechny přístřešky a vysoké plameny ohrožovaly i objekt sousedního obecního sálu. Bylo velkým štěstím, že nefoukal vítr. Okolní domy by jistě nevyvázly beze škod. Při likvidaci požáru a ochraně sousedních budov zasahovali hasiči ze Skrbeně, Horky a Břuchotína spolu s profesionální jednotkou z Olomouce.

Uprostřed léta vzplála maringotka odstavená na konci bývalého zemědělského areálu na Hradisku. Obývali ji různí pobudové a požár mohl vzniknout buď jejich neopatrností nebo ho mohl někdo záměrně založit, aby tyto nežádoucí osoby přišly o své útočiště. Tak či onak k vlastnictví maringotky se nikdo nehlásil a škoda nikomu nevznikla.

Konaly se tradiční akce, maškarní ples, hodová zábava, hody a oslavy sv. Floriána.

Jako každý rok se provedly jarní a podzimní sběry železa. Zúčastnili jsme se okrskové

soutěže, kde se družstvo mužů umístilo na 2. místě.

Mladí hasiči se zúčastnili soutěže o putovní pohár v Horce nad Moravou, kde se umístili na 1. místě a v lize hasičů ve Vísce se umístili na 2. místě.

.Rozloučili jsme se ze zesnulým bratrem Briškou.

V prosinci se konala výroční valná hromada SDH Skrbeň.