Jdi na obsah Jdi na menu

2005

9. 5. 2015

 

2005

 

Každého člena kteréhokoliv hasičského sboru vždy těší, má-li sbor důstojné sídlo, je-li hasičská zbrojnice v objektu, který je pěkně upraven a je vnímán jako nedílná součást zástavby obce. Takovým objektem je i Skrbeňská zbrojnice, která na podzim tohoto roku dostala „nový kabát“. Obec, jako vlastník objektu, v němž je kromě zbrojnice i hostinec a sál, nechala na něm provést novou, barevně řešenou fasádu, což bylo završení postupných oprav celé budovy. Na přání sboru byl přitom zhotoven nad vchodem do zbrojnice výklenek, kam hasiči umístili sošku sv. Floriána.

Nový kabát dostalo i hasičské auto AVIA. Po delším odkládání byla v závěru roku nastříkána celá karoserie novým lakem.

K vybavení sboru přibyl v tomto roce zajímavý přírůstek – spíše rarita – vojenská polní kuchyně z r. 1954. Obecní úřad totiž, z popudu hasičů, požádal o bezúplatný převod věcí vyřazených ze zásob Armády České republiky. Na hasiče však zbyly už jen podobně staré věci. Nicméně – na vaření klobásek, guláše apod. při živelných katastrofách (raději však pouze při soutěžích a obdobných akcích) je polní kuchyně zcela vyhovující.

 

Z hlediska počtu zásahů byl rok 2005 velmi klidný. V polovině ledna pomáhala Skrbeňská jednotka s odčerpáváním vody stékající z polí do areálu firmy DELTA-ARMY v Horce, na počátku prosince byli členové sboru spolu s dalšími občany okamžitě po výzvě připraveni k prohledávání okolí obce, jelikož byl pohřešován chlapec ze Skrbeně. Ten však byl ještě před spuštěním akce nalezen v Olomouci a pátrání bylo zrušeno. Za bleskovou připravenost a počet lidí ochotných pomoci si Skrbeňští vysloužili upřímný obdiv zasahujících policistů, kteří se dle jejich slov setkávají většinou se zcela opačným přístupem veřejnosti.

 

 

Po zavedené čtyřleté přestávce se ve Skrbeni konal ostatkový průvod s Hanáckým právem a pochováváním basy. Ačkoliv se na ostatkách podílí téměř celá obec, hlavními iniciátory a pořadateli jsou stále hasiči. Uznání zaslouží všichni, kteří v kostýmech postav, bez nichž by ostatky byly pouhou maškarádou (stárek, rychtář, policajt, …), po celý den jdou v čele průvodu, bez ohledu na chlad či sněžení poctivě navštěvují dům od domu (a to se Skrbeň v posledních letech stále více rozrůstá), přitom sami nemohou konzumovat alkohol, protože dbají na řádný a důstojný průběh ostatků nejen do večera, ale mnozí až do samého rána.

 

Výčet dalších pořádaných akcí i těch, kterých se členové sboru zúčastnili jinde, se již nevymyká z obdobného výčtu v jiných letech:

Oslavy svátku sv. Floriána, účast na tryzně za umučené oběti fašistů Zákřovský žalov, okrskové námětové cvičení ve Skrbeni, účast na I. kole soutěže v požárním sportu v Hynkově (1. místo), soutěž veteránů ve Vísce a ve Skrbeni, noční soutěž v Nasobůrkách, několik pohárových soutěží, sběry železa, …

Vydělané peníze si hasiči nenechávají jen pro sebe. Každoročně předávají finanční dar místní základní i mateřské škole, v tomto roce věnovali 2 000 Kč na opravu varhan ve Skrbeňském kostele.

 

Na konci roku měl sbor 54 členy, z toho 10 žen, 30 mužů a 14 mladých hasičů. Ti budou vzpomínat na zážitky ze společného pobytu v Ludvíkově v Jeseníkách , který pro ně ve dnech 24 – 26. června připravili jejich vedoucí.

 

Během roku zemřelo několik členů sboru, kteří se svého času velmi aktivně podíleli na jeho práci:

 

Terezie Baštová

 

Josef Fiala, který byl členem od roku 1949, známý jako trubač, v letech 1974-1996 vykonával funkci pokladníka.

 

Zdeněk Přidal, kromě jiných funkcí byl předsedou v letech 1982-1987, náměstkem starosty v letech 2000-2005.

 

Terezie Baštová