Jdi na obsah Jdi na menu

2004

8. 5. 2015

 

2004

 

Také v tomto roce, měli hasiči příležitost dokázat, že dokáží účinně pomoci nejen při požáru, ale při jiných živelních pohromách, kterých v posledních letech jakoby přibývalo. Naši obec postihly v průběhu tohoto roku přírodní živly několikrát.

Na počátku června to byly přívalové deště, které způsobily zaplavení některých domů naproti statku a objektu pily v bývalém areálu Hradisko.

O týden později, ve středu 9. června, postihla naši obec přírodní katastrofa – vichřice, jakou si co do rozsahu ve Skrbeni zřejmě nikdo nepamatuje a jaká doposud snad ani nebyla zaznamenána. Čas od času silný vítr několik střech poškodil, např. před 16 léty, nikdy to ale nebylo v takové míře, jako tentokrát. Více či méně bylo poškozeno zhruba čtyřicet střech, jejich padající a létající trosky poškodily okna okolních domů, dva nebo tři automobily, skleníky apod. Vichřice byla pokračováním ničivého tornáda, které o několik minut dříve zpustošilo část Litovle. Nápor větru tedy přišel od západu a zasáhl část ulice V Oleškách, Nádražní, několik domů v Hlavní ulici přibližně od křižovatky s ulicí Vyhnálovská k železniční zastávce, část ulice Spálená a celý zbytek obce jižně od železniční trati. Vyvráceny byly také stromy, např. bříza a kaštan u železniční zastávky, dvě břízy, lípa a několik smrků na sokolském hřišti a v jeho okolí, topoly a vrby kolem Močidla, mnoho stromů v soukromých zahradách. O síle větru svědčí i vzdálenost, do jaké byly plechové střechy odneseny. Například střecha jednoho z domů v Nádražní ulici přeletěla protější dům a spadla až do jeho zahrady. Bylo velké štěstí, že při vší hrůze nebyl nikdo zraněn.

Je třeba vyzdvihnout obětavou práci místních hasičů, kteří doslova několik minut po vichřici začali s odklízením stromů spadlých na komunikace, na pomoc jim okamžitě přijeli i hasiči z Horky nad Moravou – zaslouží si za to rovněž uznání. Pomáhali i další občané - s vlastními motorovými pilami ( p. Mánek, Švancar, Vachutka) a další. Skvěle fungovala i sousedská a kamarádská vzájemná výpomoc a některé střechy byly do večera dokonce překryty.

O střechu nad hlavou nepřišli při vichřici jen lidé, postiženi byli i jiní tvorové. Na sokolském hřišti našel pan Mrtýnek mládě kalouse ušatého, které zřejmě vypadlo z hnízda některého z vyvrácených stromů. Prostřednictvím obecního úřadu bylo ověřeno, že v olomoucké ZOO jsou ochotni opuštěného mláděte se ujmout a tak ho převzal pan Miller a zavezl ho do péče odborníků.

 

Základní přípravou jednotek sborů dobrovolných hasičů stále zůstávají soutěže v požárním sportu. Koncem května se v Hynkově konalo první kolo této soutěže. Družstvo mužů ze Skrbeně zvítězilo a postoupilo do druhého kola. To však bylo pro nepříznivé počasí posunuto z původního termínu 27. června na 17. červenec. Z důvodu již dohodnuté účasti na oslavách výročí založení SDH Chomoutov se naše družstvo ze soutěže omluvilo.

Naopak v rámci „povodňové družby“ z roku 2002 soutěžili naši muži v Dřínově u Neratovic. Veteráni rádi vyjeli na oblíbenou soutěž ve Vísce a na oplátku pozvali kolegy své kategorie do Skrbeně na 30. srpna. Zde nakonec soutěžilo sedm družstev, Skrbeňští byli čtvrtí.

 

Hasiči nepomáhají jen při katastrofách a nehodách, jsou ochotni pomoci i jinde. Letos například vyhověli žádosti obecního úřadu. Budova, ve které obecní úřad a pošta sídlí, procházela celkovou rekonstrukcí a bylo nutné nábytek, archiv a další vybavení přestěhovat do náhradních prostor v Domě služeb a na podzim zase zpět. Ke spokojenosti starosty obce hasiči stěhování zvládli a ještě u toho bylo veselo.

Veselo bylo také na zájezdu na Jižní Moravu, který na sklonku října pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky zorganizoval br. Rostislav Svačinka. Zájezdy se dříve pořádaly téměř každoročně, avšak s přibývajícími možnostmi individuálního cestování i s růstem cen ubytování se od nich (zvláště vícedenních) upustilo. Jejich účastníci však často vzpomínali na veselé zážitky z nejrůznějších míst. Po několikaleté přestávce se proto na zájezd všichni těšili a autobus byl zcela naplněný. Nutno říci, že účastníci zájezdu se velmi dobře bavili a budou na něj dlouho vzpomínat. Uspořádání této kolektiv stmelující akce včetně navození výborné atmosféry bylo od bratra velitele (a všech ostatních, kteří se na tom podíleli) velmi záslužným činem.

O tom všem hovořila zpráva o činnosti sboru přednesená na výroční valné hromadě. Kromě jiného v ní bylo uvedeno, že sbor má 60 členů, z toho 33 mužů, 11 žen a 16 mladých hasičů.

Došlo ke změně ve výboru sboru – funkce pokladníka se vzdal bratr Lubomír Dopita, který se odstěhoval.