Jdi na obsah Jdi na menu

2001

5. 5. 2015

2001

 

 

V tomto roce sbor nezasahoval při žádném požáru ani živelné pohromě. Ve Skrbeni došlo sice k jednomu požáru (od trámu zazděného do komína částečně shořela střecha jedné z budov bývalého městského statku), hořet však začalo v noci, hlídač zavolal jednotku z Olomouce, zdejší jednotka nebyla o požáru informována.

Během roku se tedy hasiči věnovali především výcviku, soutěžím a akcím určeným pro veřejnost.

3. února to byl maškarní ples, 24. února vždy po čtyřleté přestávce pořádané ostatky,

4. května countryvečer, 6. května hodové oslavy s tradičním průvodem obcí. Součástí hodových oslav byla výstava v Domě služeb nazvaná „Hasiči včera a dnes“, na které byly vystaveny historické přilby, medaile, vyznamenání, součásti výstroje a výzbroje převážně ze sbírek pana Antonína Prucka z Náměště na Hané, z nichž většina je součástí expozice hasičského muzea v Čechách pod Kosířem. Hojnou účast hasičů z okolních sborů oplatili Skrbenští svým kolegům při oslavách v Horce nad Moravou (16.6. – 730 let obce), v Mezicích (23.6), v Břuchotíně (1.7. – 90 let sboru) a v Příkazích (6.7. – 125 let sboru).

Hasiči z celého okresu se sjeli do Skrbeně v dubnu. Důvodem bylo školení rozhodčích pro požární sport zakončené zkouškami. Za náš sbor se zúčastnili bratři Jaroslav Jureček a Pavel Musálek.

První kolo soutěže v požárním sportu se tento rok konalo v Chomoutově. V rámci našeho okrsku i v celkovém hodnocení skončilo družstvo Skrbeně na 3. místě. Dále Skrbeňští hasiči soutěžili na pohárových soutěžích v Tršicích, v Zákřově a Vacanovicích. V závěru srpna se ve Skrbeni konala tradiční soutěž hasičů – veteránů za účasti sedmi družstev. Vítězství vybojovaly Nasobůrky, naši byli třetí. Uznání si vysloužilo družstvo Skrbeňských žen.

Námětové cvičení se v obci konalo 27. května, okrskové námětové cvičení potom v Hynkově 29. července. Atraktivního námětového cvičení se Skrbeňská jednotka zúčastnila 22. září v Nasobůrkách, při kterém se prověřovala dálková doprava vody na kopec Rampach, tedy na vzdálenost asi 3 km.

Během roku se konalo devět členských a dvě výborové schůze, sbor měl na konci roku 50 členů.