Jdi na obsah Jdi na menu

2000

4. 5. 2015

2000

 

Ačkoliv nebyl rok 2000 pro náš sbor rokem jubilejním jako rok předchozí, zapsal se do historie Skrbeňských hasičů neméně významně.

Zdařilé loňské oslavy a dobrá vzájemná spolupráce s obecním úřadem totiž byly určitě důvodem, proč Výkonný výbor OSH Olomouc rozhodl, že bude do Skrbeně svoláno shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Olomouc. To se v obecním sále konalo v sobotu 11. března za účasti řady hostů z okresního úřadu, hasičského záchranného sboru, Výzbrojny požární ochrany a také ing. Karla Richtera, který byl na následujícím II. sjezdu SH ČMS zvolen starostou této celostátní hasičské organizace. Součástí shromáždění byly také volby do okresních orgánů, přičemž členové SDH Skrbeň, Miloslava Jurečková a Tomáš Spurný, byli zvoleni do výkonného výboru OSH a Vladimír Bodlák opět zvolen do okresní kontrolní a revizní rady.

Pro splnění prvotního poslání hasičského sboru je naprosto nezbytné, aby byl vybaven přiměřenou technikou a jakákoliv změna k lepšímu je vždy velmi ceněna. Týká se to obvykle tří základních věcí – zbrojnice, stříkačky a vozidla. Právě auto v tomto roce Skrbenští hasiči vyměnili. Obecní úřad totiž zakoupil od pana Hlavinky z Litovle požární vozidlo AVIA, dříve součást autoparku podniku TESLA Litovel, později ETA Hlinsko, který pan Hlavinka v rámci privatizace získal. Vozidlo bylo plně vybavené a ve velmi dobrém technickém stavu. Koupeno bylo za cenu 73.200,- Kč + drobné výdaje na přípravu k technické prohlídce.

V průběhu roku tuto částku obci na její žádost plně uhradil okresní úřad.

Doposud používané vozidlo PRAGA V3S prodal obecní úřad obci Bílá Lhota pro SDH Řimice.

Začátek roku se samozřejmě neobešel bez každoročního maškarního plesu, tentokrát pořádaného 5. února. Hody a svátek sv. Floriána se letos obešly bez velkých oslav.

Na okrskové soutěži v požárním sportu, konané v Břuchotíně 29. dubna, obsadilo družstvo mužů pouze 3. místo a proto do vyšší soutěže nepostoupilo.

V průběhu roku se však muži zúčastnili několika pohárových soutěží, například v Litovli, kde obsadili 28. místo ze 42 zúčastněných družstev.

Velkou odezvu měla soutěž „veteránů“- hasičů nad čtyřicet let věku, uspořádaná na sokolském hřišti ve Skrbeni 9. září. Na soutěž se sjela mužská a smíšená družstva ze Skrbeně, Příkaz, Horky, Nasobůrek, Topolan, Chomoutova a Chválkovic.

Soutěžilo se s velkým nasazením jako na „velkých“ závodech a ve velmi přátelské atmosféře za účasti mnoha přihlížejících. Vítězem bylo družstvo Nasobůrek před Chválkovicemi a Skrbení. Nejstarším soutěžícím byl čtyřiasedmdesátiletý člen SDH Horka, Antonín Malaska. Po nesmělých začátcích v předchozích letech se letošní soutěž mimořádně vydařila.

Členové našeho sboru zasahovali během roku u čtyř požárů.

Dvakrát v zárodku zlikvidovali požár porostu na Skalce (6. a 14. května - období velkého sucha) a 21. června pomáhali hasit požár střechy domu č.p. 161, ul. Hlavní 52, jehož příčinou byl pravděpodobně prasklý izolátor venkovních elektrických rozvodů.

Byli také u likvidace začínajícího požáru domu č.p.257, ul. Nádražní 12, který vznikl na začátku září od vadné televizní antény.

Celoroční činnost byla uzavřena výroční valnou hromadou v prosinci.

Kromě již zmíněné činnosti hasiči v průběhu roku uspořádali dva sběry železa, zúčastnili se akcí pořádaných okolními sbory, oslav výročí první písemné zmínky o obci Příkazy 8. července, otevření nové hasičské zbrojnice v Horce 29. července a oslav výročí první písemné zmínky o obci Křelov 2. září.

Sbor měl na konci roku 2000 celkem 55 členů, z toho 41 mužů a 14 žen. V průběhu roku se hasiči sešli na osmi členských a třech výborových schůzích.