Jdi na obsah Jdi na menu

1999

3. 5. 2015

1999

 

V tomto roce uplynulo celých sto let od založení hasičského sboru ve Skrbeni. Takové výročí si zaslouží důstojné oslavení, zvláště, když je oněch sto let naplněno obětavou a záslužnou činností ve prospěch celé obce. Na rok 1999 navíc připadla i další dvě pro obec významná výročí – uplynulo 825 let od první písemné zmínky o obci a 130 let od vzniku samostatné farnosti.

Na samém začátku „jubilejního“ roku se sešli zástupci všech Skrbeňských spolků a obecního úřadu, aby se dohodli na celoročním velmi bohatém programu oslav a na tom, kdo kterou akci připraví. Dohoda byla snadná, všichni projevili vůli spolupracovat.

Je samozřejmé, že ústřední oslavy se konaly ve dnech 7. až 9. května, v době Skrbeňských hodů a svátku sv. Floriána.

V pátek 7. května byla pro mládež uspořádána na sokolském hřišti taneční zábava.

V sobotu 8. května po poledni prošel vesnicí od nádraží k hasičské zbrojnici slavnostní průvod. Byl skutečně slavnostní. V čele jeli jezdci na koních se státní vlajkou a obecním a hasičským praporem. Za nimi jely kočáry, následovali krojovaní Hanáci a Hanačky, za nimi hasiči ze Skrbeně a okolních sborů. Průvod uzavírala požární vozidla ze sbírky pana Radka Spurného z č.p. 121. Za doprovodu dechové hudby z Lutína a velkého množství místních občanů a hostů došel průvod ke zbrojnici. Zde, po projevu starosty obce Tomáše Spurného, byla slavnostně zasazena lípa. Za zvuků hasičských signálů a znělek v podání bratra Josefa Fialy ji zasadil zastupující starosta SH ČMS ing. Ján Chlebo spolu se starostou sboru Jaroslavem Jurečkem a velitelem Rostislavem Svačinkou.

Poté se ozval signál „hoří“ . Ten oznamoval ukázkový zásah dvěma historickými stříkačkami v prostoru před mateřskou školou. S ruční stříkačkou přijeli hasiči z Mezic. Spolu s nimi zasahovali Skrbenští hasiči původní stříkačkou z roku 1899, motorizovanou ve dvacátých letech. Do provozuschopného stavu ji před oslavami připravili bratři Zdeněk Berka a Zdeněk Hromádka.

 

Následovala slavnostní schůze v obecním sále. Zde byla představena publikace o historii SDH Skrbeň, kterou připravil Tomáš Spurný a vydal sbor za podpory obecního úřadu nákladem 400 kusů. Po slavnostních projevech byla udělena řada vyznamenání a ocenění. Nejvýznamnějším oceněním jednotlivců byl řád sv. Floriána, udělený bratru Vladimíru Bodlákovi a medaile Za mimořádné zásluhy, udělená bratru Josefu Fialovi. Udělena byla i ocenění kolektivní. Sbor jako celek obdržel medaili Za zásluhy, Zastupitelstvo obce Skrbeň udělilo sboru Čestné uznání za sto let práce ve prospěch obce.

 

Ve farské zahradě v té době probíhalo vystoupení národopisného souboru Pantla z Nákla a vyhrávala zde dechovka. Ve škole byla otevřena výstava Z historie naší obce, jejíž součástí byla expozice o hasičském sboru. Ve svém domě u kostela uspořádal pan František Lakomý výstavu o historii zdejší farnosti a ve dvoře městského statku byla vystavena některá vozidla ze sbírky pana Spurného. Na večer bylo připraveno vystoupení countrykapely, které bylo nutno kvůli dešti přemístit do obecního sálu. Na dobré náladě to však návštěvníkům neubralo.

Nedělní program byl zahájen budíčkem v podání dechové hudby Stříbrňanka. Následovala mše svatá, kterou v kostele sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po mši vyšel z kostela slavnostní průvod k pomníku padlých a k soše sv. Floriána na nádvoří statku, dále potom na hřbitov. Po průvodu si arcibiskup s doprovodem prohlédl výstavu u pana Lakomého a ve škole a zapsal se do pamětní knihy obce.

Odpoledne se lidé sešli na sokolském hřišti, kde vyhrávala Stříbrňanka. Atrakce pro děti, kolotoče, houpačky, střelnice atd. byly po celou dobu oslav na ploše mezi železniční zastávkou a domem manželů Svobodových.

Bez nadsázky lze říci, že se oslavy velmi vydařily. Do obce se sjeli rodáci, příbuzní a známí, i lidé z okolí. Oslavy vyvolaly i zájem novinářů, relaci o Skrbeni vysílal Český rozhlas Olomouc.

 

V tomto roce hasiči měli příležitost dokázat, že umí připravit velkou společenskou slavnost, ale i zasáhnout u požáru. V poslední prázdninový den, 31. srpna po poledni, vypukl požár tzv. sokolské boudy na hřišti. Celodřevěná stavba vzplála velmi rychle a plameny ohrožovaly sousední, rovněž dřevěnou, ale mnohem mladší hernu. Zchátralou starou boudu nemělo význam hasit, své úsilí hasiči soustředili na ochlazování herny. Tu se podařilo spolu s přivolanou jednotkou z Olomouce zachránit.

K dalšímu požáru došlo 6. listopadu při provádění výkopů pro telefonní kabely. Jeden z pracovníků prokopl krumpáčem plynovou přípojku do domu č.p. 189, ul. Jos. Fialy 22. Unikající plyn se vzňal a začalo hořet okno do tohoto domu a dřevěné oplocení předzahrádky. Také zde Skrbenští hasiči ve spolupráci s profesionální jednotkou pomáhali bránit dalšímu rozšíření požáru do doby, než byl plyn uhašen.

Přece jen se projevila jistá připravenost z okrskového námětového cvičení konaného 30. května a ze soutěží (v okrskovém kole v Chomoutově muži obsadili 2. místo).

4. září uspořádal sbor na sokolském hřišti „zkušební“ soutěž „veteránů“, hasičů nad 40 let věku. Pozvání tehdy přijali pouze zkušení hasiči z Chvalkovic. Ze soutěže bylo nakonec přátelské odpoledne.

Poslední soutěží roku byla tradičně soutěž v Toveři 10. října.

Jubilejní rok uzavřela výroční valná hromada 10. prosince.

V celoročním hlášení bylo uvedeno, že sbor má 57 členů (v tom 6 přispívajících), 42 mužů a 15 žen.

Svoláno bylo dvanáct členských a dvě výborové schůze.

Zemře-li kterýkoliv člen sboru, je to vždy smutná událost. Letos 1. července zemřel člen mimořádně obětavý a všeobecně oblíbený, dlouholetý jednatel, bratr František Koloušek. Svůj vztah k němu hasiči vyjádřili i tím, že mu poskytli i tu poslední službu - společně mu vykopali na místním hřbitově hrob.