Jdi na obsah Jdi na menu

1996

30. 4. 2015

 

 

1 9 9 6

V tomto roce nemuseli Skrbenští hasiči zasahovat u žádného požáru. V poměrném poklidu se tedy  mohli věnovat výcviku a pořádání společenských akcí. Funkci pokladníka předal bratrJosef Fiala, který ji vykonával od roku 1974, bratru Lubomíru Dopitovi.

ČLENSTVO: sbor má 64 členů, z toho 44 mužů, 20 žen a 5 přispívajících.

SCHŮZOVÁ ČINNOST: bylo svoláno 11 členských a 2 výborové schůze.

SOUTĚŽE – VÝCVIK: v dubnu se konalo námětové cvičení

okrskové kolo soutěže v požárním sportu v Chomoutově, kde

družstvo mužů obsadilo 1. místo a postoupilo do okresního kola

v Bouzově ( 33. místo)

v červnu pohárová soutěž v Dolanech kde družstvo mužů obsadilo

21. místo a družstvo dědků 4. místo

sezona byla zakončena v září, soutěží v Toveři

 

KULTURA: v únoru to byl tradiční maškarní ples

v březnu taneční zábava

v květnu hodová zábava a hodové slavnosti,tentokrát opět s oblíbenou Stříbrňankou

v listopadu taneční zábava

Kromě uvedených akcí se hasiči zúčastnili ještě oslav 120 let SDH v Příkazích

a 85 let SDH v Břuchotíně

 

FINANCE: zůstatek z roku 1995..........................55. 723 Kč

příjem v roce 1996..........................50. 286 Kč

celkem..............................................106. 009 Kč

vydání v roce 1996............................22. 876 Kč

na účtu...............................................66. 062 Kč

v hotovosti.........................................17. 070 Kč

zůstatek ….........................................83. 133 Kč