Jdi na obsah Jdi na menu

1995

29. 4. 2015

1 9 9 5

Tento rok nebyl výjimečný žádným výročím ani mimořádnou akcí.

Sbor se věnoval obvyklým činnostem, ovšem na neklesající úrovni.

 

ČLENSTVO:

Sbor má 63 členů, z toho 44 mužů, 19 žen, 6 přispívajících a 4 členy mladší 18 let.

V letošním roce zemřela dlouholetá a velmi aktivní členka sestra Anna Nováková.

 

SCHŮZOVÁ ČINNOST:

Sešli jsme se na 11 členských a 3 výborových schůzích.

 

SOUTĚŽE – VÝCVIK:

duben- námětové cvičení v obci

květen- okrsková soutěž v Břuchotíně, muži obsadili 1 místo v okrsku a 3 místo celkově

červen – pohárová soutěž v Dolanech, muži 20 místo z 38 družstev a veteráni 3 místo

červen – okresní soutěž v Bouzově 28 místo z 39 družstev

září – zábavná soutěž čtyřčlenných družstev v Toveři, za Skrbeň soutěžila čtyři družstva

 

POŽÁRY:

25. května - výjezd k požáru sběrny papíru v Příkazích.

Srpen – požár slámy za Bundilovým a za hřbitovem.

 

KULTURA – SPOLEČENSKÁ ČINNOST:

18. února – maškarní ples

květen – hodová zábava,hodové slavnosti na hřišti

listopad – Kateřinská zábava

 

JINÁ ČINNOST:

sběr železa na jaře a na podzim

pomoc při stavbě sociálního zařízení na hřišti

účast družstva hasičů na turnaji v malé kopané

oprava omítek v klubovně u zbrojnice

rekonstrukce elektroinstalace ve zbrojnici

 

FINANCE: zůstatek z roku 1994..............................38. 846 Kč

příjem z roku 1995..............................48. 752 Kč

celkem …................................................87. 598 Kč

výdaje v roce 1995 …............................31. 875 Kč

zůstatek................................................... 55. 723 Kč

 

Pro všechny členy sboru i pro celou obec je potěšitelné , jakým způsobem je práce hasičů

hodnocena nejen doma , ale i v okolí, což vyjádřili hosté ve svých vystoupeních na výroční valné hromadě. Zde vyslovená pochvalná slova jsou jistě pobídkou do další práce.

 

 

 

 

Zapsal Tomáš Spurný