Jdi na obsah Jdi na menu

1993

27. 4. 2015

1 9 9 3

O tom, že se hasiči nepřipravují pouze na zdolávání požárů, ale že výraznou měrou přispívají

ke kulturnímu a společenskému životu obce, přesvědčili Skrbenští hasiči i letos.

Kromě příprav na soutěže , dokázali obnovit starý hanácký zvyk – hanácké právo.

 

ČLENSTVO:

67 členů, z toho 48 mužů, 19 žen

 

SCHŮZOVÁ ČINNOST:

bylo svoláno 11 členských a 3 výborové schůze

 

SOUTĚŽE – VÝCVIK:

29.5. - okrsková soutěž v Příkazích – muži 3. místo, ml. Ženy 1. místo

  1. 12.6.- pohárová soutěž v Ratajích – muži 10. místo

19.6.- okresní soutěž na Bouzově – muži 23. místo ze 43 družstev

červenec – pohárová soutěž v Chomoutově – ml. Ženy 1. místo, muži 5. místo

září – pohárová soutěž v Dolanech

říjen – pohárová soutěž ve Skrbeni (krásné poháry věnoval pan Fr. Grebík )

 

KULTURA – SPOLEČENSKÉ AKCE:

Ostatky. Uspořádání ostatků, jejichž organizátory v minulosti hasiči byli,se chystalo již dlouho.

Vždy se však vyskytli pochybnosti, zda se vše podaří zajistit tak, jak je třeba.

Teprve v tomto roce se však povedlo ostatky skutečně oslavit. Nejprve byly v lednu promítnuty filmy a diapozitivy z minulých masopustních průvodů, aby si starší tento zvyk oživili a mladší

aby získali povědomí o tom, o co vlastně jde. Z divadla byly zakoupeny kostýmy,opraveny

byly tradiční masky, zajistit bylo třeba mnoho věcí.

Konečně v sobotu 20. února bylo vše připraveno tak, aby starosta obce předal ostatkovému

průvodu symboly hanáckého práva a masky vyrazily do obce. Celá vesnice byla na nohou,

pamětníci byli dojati a mladí nadšeni při společném veselí, které ovšem nijak nesnížilo

důstojnost tohoto starodávného zvyku. Po celý den obcházely masky jednotlivá stavení

kde byly obdarovávány. Ostatky byly zakončeny pochováváním basy na přeplněném sále.

O všem, co se přitom odehrávalo, je pořízen videozáznam. Proto zde nevypisuji jednotlivé

obsazení masek a jiné podrobnosti. Veliká účast občanů potvrdila, že se celá akce vydařila.

Zbývá rozhodnout, jak často by se měli ostatky slavit, aby si zachovaly takový ráz, jaký

měly letos.

Hody – již tradiční květnová slavnost, tentokrát skromnější.

V červnu se členové sboru podíleli na oslavách 100. let školy.

Na závěr prázdnin byl z iniciativy J. Bodláka uspořádán na hřišti táborák, přičemž odpoledne

byla dětem předvedena požární technika. Školní děti projevili zájem být hasiči. Proto bude

třeba opět začít pracovat s dětmi tak, jak tomu bylo ve Skrbeni zvykem. Otázkou zůstává

kdo si bude moci udělat na děti čas.

FINANCE: zůstatek z roku 1992................................12. 927 Kč

příjem v roce 1993................................16. 128 Kč

celkem......................................................29. 055 Kč

vydání...................................................... 8. 972 Kč

zůstatek.....................................................20. 083 Kč

 

zapsal Tomáš Spurný