Jdi na obsah Jdi na menu

1990

24. 4. 2015

1 9 9 0

Další rok, v němž došlo k významným událostem. Především vznikl Svaz požární ochrany

a vzniklo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, přičemž v jednotlivých místech již nejsou

základní organizace, ale Sbory dobrovolných hasičů (SDH). Tyto změny byly schváleny na

mimořádném rozšířeném plenárním zasedání ÚV SPO ČR 2. června 1990. Byl přijat

staronový znak hasičstva a opět se začalo používat oslovení bratře – sestro, které ovšem bylo

stále navzdory poměrům používáno a nikdy nezaniklo. Byl rovněž obnoven svátek hasičů,to je

svátek sv. Floriána počátkem května. Pro Skrbeň byl tento rok významný tím , že v komunálních

volbách, konaných v listopadu, bylo zvoleno obecní zastupitelstvo a Skrbeň se po deseti

letech, kdy byla součástí Horky nad Moravou, stala opět samostatnou obcí. V nově zvoleném

zastupitelstvu, které mělo 11 členů, byli čtyři členové hasičského sboru – ing. Ondřej Fiala

Tomáš Spurný, Jiří Bodlák (vzdal se mandátu a na jeho místo nastoupila Milena Jurečková)

Ivo Najdekr.

 

ČLENSTVO: 74členů, z toho 54 mužů, 20 žen, 11 členů mladších 18 let

do výboru byli zvoleni bratři Jaroslav Jureček a Rostislav Svačinka jako

místopředseda.

 

SCHŮZOVÁ ČINNOST: bylo svoláno 6 členských a 3 výborové schůze

 

SOUTĚŽE – VÝCVIK: Přípravě žáků se věnovali br, Jiří Bodlák a ses. Milena Jurečková

Zúčastnili se těchto soutěží:

jarní a podzimní kolo soutěže Plamen v Náměšti na Hané

pohárová soutěž v Cholině

soutěž v Příkazích

dubnová cyklokrosová soutěž pro děti na Skale, uspořádaná spolu s

Osvětovou besedou a dohlížecím výborem Jednoty.

Dorostenci absolvovali okresní kolo v Majetíně.

 

TECHNIKA: Na podzim získal náš sbor zásluhou tajemníka národního výboru,

pana Jana Koleňáka, automobil Praga V3S, vyřazený z armády. Jedná se sice o

vozidlo vyrobené již v roce 1954, ovšem hasiči vždy dokázali , že dobrou péčí

o svěřenou techniku, dokáží být vždy akceschopní i se starým vybavením.

 

BRIGÁDY: čištění lesa po těžbě dřeva,

sběr železa,

žňová brigáda,

čištěn pole s cukrovkou

 

KULTURA: leden – společenský ples s vystoupením hanáckého národopisného souboru

Šumica

únor – maškarní karneval

květen – obnovené hody spolu s oslavou dne hasičstva. Po mši svaté následoval průvod

k pomníku padlých a k soše sv. Floriána, zakončený koncertem dechové hudby

před zbrojnicí. Průvodu se zúčastnil velký počet občanů a hostů.

srpen – účast na hasičském dnu v Příkazích

září - zájezd do Kroměříže, na Velehrad a do Moravské Nové Vsi

Uplynulý rok byl zhodnocen na valné hromadě, která se konala 7.12. Dosavadní předseda požádal

o uvolnění z funkce, neboť byl zvolen starostou obce.

 

zapsal Tomáš Spurný