Jdi na obsah Jdi na menu

1989

23. 4. 2015

1 9 8 9

Uplynulý rok byl pro Skrbeňské hasiče významný tím, že byl rokem jubilejním. Od založení

sboru totiž uplynulo 90 let. Pro celou společnost byl důležitý změnou, k níž dal inpuls zásah

policie proti studentské demonstraci 17. listopadu v Praze. Stejně jako v okolních státech, tak

i v Československu, se zhroutila vláda komunistů a nastaly převratné změny, které se dotkly

nás všech.

 

ČLENSTVO: V tomto roce měli hasiči 74 členy, z toho 54 mužů a 20 žen, 12 členů bylo

ve věku do 18 let.

Šedesáti let se dožil bratr Vladimír Bodlák, dlouholetý velitel a velmi aktivní člen, vůdčí osobnost skrbeňských hasičů. Svůj vztah ke sboru vyjádřil i tím , že na oslavu svých narozenin pozval

všechny hasiče. Při této příležitosti byl vyznamenán medailí za zásluhy.

 

SCHŮZOVÁ ČINNOST: v průběhu roku se konalo 8 řádných a 1 mimořádná členská

schůze.

 

POŽÁRY: sbor zasahoval celkem třikrát

6.7. hořeli brikety ve škole v Horce nad Moravou

  1. 8. hořela stodola v Břuchotíně

16. 8. hořel kombajn TORON na podvrbí

VÝCVIK: Soutěží v požárním sportu se zúčastnilo především družstvo dorostenců, což

je velmi potěšitelné. Znamená to, že i mladí mají zájem stát se členy našeho sboru. Byly to

tyto soutěže:

 

DOROST - pohárová soutěž v Příkazích – 4. místo

- okresní soutěž v Krčmani

- pohárová soutěž v Chomoutově

 

ŽÁCI - pohárová soutěž v Příkazích – 3. místo

- jarní a podzimní kolo soutěže Plamen

V závěro roku 13 členů splnilo podmínky pro získání odznaku Vzorný požárník III stupně.

Je to skutečnost o to cennější, že příprava pro získání této odbornosti nebyla ve Skrbeni

organizována ještě řadu let.

 

BRIGÁDY: oprava plotu na sokolském hřišti

pomoc na žních – 65 hodin

úklid kolem školy – 60 hodin

oprava samoobsluhy – nátěry, vysprávky omítek

sběr železa – 12,5 tuny

úklid vedle sálu

 

KULTURNÍ AKCE:

- 6 ledna- zábavná soutěž dětských oddílů ve Skrbeni, jejímiž hlavními organizátory byli

Jiří Bodlák a Milena Jurečková. Soutěže se zúčastnilo 48 dětí.

- 9 února- ve spolupráci se Sdruženým vesnickým klubem Příkazy, byly promítnuty národopisné

filmy z filmové kroniky Příkaz, zachycující například pečení hanáckého svatebního koláče

výrobu kraslic atd.

- 18 února- tradiční, hojně navštívený maškarní ples

 

- březen- v rámci měsíce požární ochrany byla uspořádána výtvarná soutěž požární ochrana

očima dětí

- počátek května- hodová zábava

- 21 května- turnaj pro malé požárníky v malé kopané společně s turistickou zábavnou soutěží

- 18 a 19 červenec- oslavy 90 let trvání hasičského sboru

Příprava oslav si vyžádala značné úsilí. Hasiči totiž svoje oslavy chtěli uspořádat tak, aby

se staly oslavami pro celou obec. Byl vytvořen přípravný výbor. Na návrh Vladimíra

Bodláka byla pozvána jihomoravská dechovka Stříbrňanka, jejíž vedoucí Vojtěch Horký

jezdíval v dětsví na prázdniny do Skrbeně ke svým příbuzným(Fialovi, Vašíčkovi).

Významným počinem byla i oprava původní stříkačky, kterou provedli bratři Zdeněk Hromádka

a Jan Heneman. Při oslavách bylo tedy možné spustit její motor. Samotný program byl tento:

SOBOTA:- okrskové námětové cvičení od kostela ke škole

- ukázka požární techniky na hřišti, kterou provedli závodní hasiči z Moravských

železáren, přičemž ukázali hašení těkavých látek, použití nehořlavých oděvů

a výrobu hasicí pěny

- vystoupení dětské dechovky z LŠU Olomouc na hřišti

- táborák , při kterém vystoupila trempská kapela Country motor a harmonikář

Jiří Bodlák

NEDĚLE:- mše svatá

- průvod k pomníku padlích, k soše sv. Floriána a na hřbitov

- slavnostní schůze na sále OB

- průvod vesnicí na hřiště

- vystoupení Stříbrňanky a taneční veselice

Slavnosti se zúčastnila řada oficiálních hostů a množství občanů a to i přes nepříznivé počasí

během nedělního dopoledne. Průběh oslav byl zaznamenán na videokazetu a byla sepsána

podrobná zpráva. Může se řici, že se oslavy vydařily a práce věnovaná jejich přípravě měla smysl.

 

ZÁJEZDY: Jako odměna za celoroční práci byl pro členy sboru, jejich rodinné příslušníky

a příznivce sboru uspořádán 14. 10. zájezd do Buchlova, Strážnice, Mikulčic a Moravské

Nové Vsi. Mladí požárníci a dorostenci byli 1. až 3. prosince na výletu v Jeseníkách.

 

Výroční členská schůze se konala 24. listopadu, tedy přesně týden po událostech v Praze.

Celá země žila změnami, které byly tímto zahájeny. Ve větších městech probíhali demonstrace, v

Olomouci to bylo na náměstí vedle radnice. Lidé žádali odstoupení komunistů z vlády, chtěli

svobodné volby. Demonstrace probíhala i v době konání výroční schůze, což ovlivnilo účast

mladých členů sboru na schůzi. Bylo to pochopitelné. Změny, které měly přijít, ovlivnily

především životní šance mladých. Na okrskové výroční schůzi v Příkazích byla naší organizaci

předána medaile „Za příkladnou práci“

 

 

 

Zapsal Tomáš Spurný