Jdi na obsah Jdi na menu

1984

18. 4. 2015

1 9 8 4

ÚVOD: Rok 1984 je významný rok pro požární ochranu v celé naší vlasti. Letos si totiž s vděčností připomínáme 120.té výročí založení prvního českého dobrovolného sboru . Roku 1864 ve Velvarech

okr. Kladno byl položen základ nynější tak masově rozšířené společenské organizaci, jakou je

současný SPO. V souvislosti s tímto faktem a pod závěry loňského VI. Sjezdu SPO ČSSR byly

vyzývány sbory našeho okresu ke kvalitní práci vnitrosvazové, mezi našimi spoluobčany, mezi mládeží..

PRÁCE S MLÁDEŽÍ má v našem sboru zelenou. Trvale se jí věnovali tito vedoucí:

br, Jiří Bodlák a sestra Míla Jurečková. Během zimních měsíců i po celý rok se připravovali

nácvikem ve zbrojnici s technikou, v klubovně zbrojnice pak přípravou teoretickou. Mládež má o práci a cvičební činnost opravdový zájem.

PŘEHLED CVIČEBNÍ ČINNOSTI ZA TENTO ROK:

10 června- pohár v Ratajích-muži

16 června- účast na okrskovém námětovém cvičení v Horce nad Moravou- muži

21 července- účast na okrskovém cvičení v Chomoutově- muži

9 září- soutěž požárních družstev v Hněvotíně- muži

6 října- soutěž mladých požárníků ve hře PLAMEN v Náměšti na Hané

a dále v témže měsíci sraz v Přáslavicích. Elkem 3 místo!

PÉČE O TECHNIKU Je svěřena našim 2 členům : br. Jiřímu Královi a br. Rostislavu Svačinkovi

Na našem vozidle GAZ bylo třeba provést náročnější opravářské práce, při přípravě k technické

prohlídce OS SNB v Olomouci. Zdárně se tohoto úkolu zhostil br. R. Svačinka, jehož práce byla oceněna i písemným poděkováním z MNV a taktéž výborem našeho sboru.

5 listopadu proběhla inspekce techniky a připravenosti k zásahu našeho sboru radou MNV. Nebylo shledáno nedostatků a byla nám vyslovena pochvala za naši snahu a obětavost v hospodaření se svěřeným technickým majetkem!

ČLENSKÁ ZÁKLADNA dnes čítá celkem 63 členů

z toho tvoří počet 40 mužů a 23 žen

Do 18 let máme 17 členů, základní vojenskou službu vykonává 1 člen.

V letošním roce znovu začaly aktivně pracovat již dřívější členky Míla Jurečková a Anna Nováková

9 členů se odstěhovalo a jejich členství zrušeno.

SCHŮZOVÁ ČINNOST celkem bylo svoláno 5 členských schůzí, 3 výborové a 2 mimořádné

schůze. Účast na schůzích byla cca.65-70%.

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST

Sběr železa v obci vzhledem k závazkům jsme překročili o 3.000 kg.

Mnoho hodin na víc bylo odpracováno na domu služeb, při zvelebovacích pracích, na technice, na

zbrojnici. Závazek zněl 80. hodin a byl překročen o 60 hodin.

KULTURNÍ AKCE

V letošním roce jsme měli v plánu kulturně výchovném, uspořádání společenského plesu, avšak nakonec jsme ho nekonali z důvodu generální opravy sálu OB. Velmi zdařilou výchovně vzdělávací akcí byl vzpomínkový večer uspořádaný v měsíci listopadu s programem promítání historických

filmů 100 let dráhy ČSD Olomouc- Čelechovice, prohlídkou dokumentů tohoto výročí, předvedením filmu „Právo v naší obci“ na sále OB ve Skrbeni. Tato beseda měla mezi občany velký ohlas a znovu oživila vzpomínky z doby v naší obci, kdy celá dědina žila skutečně jeden pro druhého- jako rodina. Kéž by vedla myšlenka uskutečnění „vzpomínkového večera“ k obnoveně

soudržnosti jejich členů, protože víme, že dnes tomu tak není...

Velmi poutavým způsobem zapůsobil- zvláště na naše mladé členy- tématický zájezd do Prahy.

Zájezdu se zúčastnilo 22 členů. Účastníci zájezdu si se zájmem prohlédli pamětihodnosti našeho hlavního města, technickým bodem programu byla prohlídka požárnického vybavení technikou

na letišti v Praze-Ruzyni. Zájezd pořádal náš okrsek a všemi účastníky byl označen za neobvykle zdařilý.

 

JINÉ: Požární sbor v sousední Horce nad Moravou oslavil letos 100 let své existence. Oslav se z

zúčastnili i naši krojovaní členové

MNV podpořil náš sbor finanční dotací 400. Kčs

Za účast naší mládeže ve hře PLAMEN a 3. místo v této soutěži jsme obdrželi z OIPO

v Olomouci dotaci 90 litrů benzínu

Letos proběhla výměna členských legitimací SPO

NÁVRHY VYZNAMENÁNÍ MEDAILÍ-ZA PŘÍKLADNOU PRÁCI:

Těmto bratřím byla navržena medaile za dlouholetou, obětavou a funkcionářskou práci v požární ochraně: Josef Fiala, František Doležal, František Koloušek

ÚMRTÍ: Ani tento rok se neobešel bez smutné události pro náš sbor. Náhle a zcela neočekávaně odchází z našeho středu obětavý, poctivý a kamarádsky k nám přistupující člen br. Karel Andrýsek.

Zemřel 7. září ve věku 56-ti let, sražen mrtvicí v přírodě, kterou měl tolik rád. Pohřeb z domu- do

kostela-a na hřbitov byl velkou smuteční slávou v naší obci. Měli jsme ho rádi pro jeho upřímnost a opravdovost! Rád se účastnil všech našich akcí-cvičení, obstarávání občerstvení, nácviku taneční besedy, pořádání plesů a zábav. Tradiční požárnická sláva při posledním rozloučení byla poděkováním zesnulému za jeho příspěvek do našeho sborového života. !“Moravo, Moravo“- jako

zakončení slavnostního projevu nad hrobem na hřbitově proneseném Ondřejem Fialou- se neslo

tichou deštivou atmosférou hřbitova, který do své náruče přijal svého dalšího člena na věčný odpočinek. Spi svůj věčný sen, buď v pokoji...

HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA Z VČS

Zůstatek z roku předchozího....................................10.827. Kčs

Příjem za tento rok................................................... 6.426. Kčs

Celkem tedy..............................................................17.253. Kčs

Vydání.......................................................................11.277. Kčs

Zůstatek......................................................................5.975. Kčs

Hodnota jmění..........................................................18.950. Kčs

Účastníci VČS

za MNV...........................s. Řoutil,

za SSM.............Zdeněk Berka,

za OB........Miroslav Nepustil

za Občanský výbor.........s. Studený,

za ČSŽ...........Zdeňka Hejzlarová,

za Sokol...Jan Sedláček

za OV SPO.....................s. Špunda

, za ČSČK.......Marie Koloušková,

dohl. Výb..Vl. Rašovská

za SPO Příkazy.................Vitásek, za SPO Horka...................Tománek

za SPO Hynkov.................Třeška, za SPO Břuchotín..............Plachý

se sešli 18. listopadu v obecním hostinci ve Skrbeni, aby zhodnotili činnost Skrbeňských hasičů

za uplynulé období. Úvod schůze obstarali naši mladí členové svou kulturní vložkou. Jednání schůze řídil předseda ZO SPO br. Zdeněk Přidal. Hlavní zprávu přednesl Vladimír Bodlák. Podáním

občerstvení a v dobrém přátelském ovzduší proběhla jedna z posledních veřejných akcí našeho sboru tohoto roku.

ZÁVĚREM lze říci, že letošní rok končíme s hřejivým pocitem dobře vykonané práce ve prospěch

naší společnosti, k prohloubení dobrých a přátelských vztahů mezi požárníky našeho sboru u členů

SPO v okrsku, mezi spoluobčany a mládeží. Těšme se ze všeho, co se nám dařilo a daří a to co nás

tlačí a bolí, to odstraňme svou usilovnou a poctivou prací. Žijme jeden pro druhého a vzájemně

si pomáhejme!

Zápis sestavil a zapsal RNDr. Petr Fiala