Jdi na obsah Jdi na menu

1978

12. 4. 2015

1 9 7 8

Stav : Stav členstva k 31.12.1978 činí 77 členů, z toho 20 žen.

Úmrtí: 10.1.1978 zesnul Florian Vyhlídal, 12.1.1978 Josef Andrýsek, 18,12,1978 Josef Mikulka

Činnost sboru: Schůzová činnost: Výborových schůzí se konalo 14 ůčast průměrně 9 členů.

Správní: Členských schůzí se konalo 9 za účasti průmšrně 23 členů.

Zúčastnili jsme se všech schůzí okrsku v počtu 66 členů to je 7 členů na schůzi

jakož i výročních sc hůzí sborů našeho okrsku.

Na pozvání MNV a MV NF se zúčastňujeme všech zasedání nejméně 1 členem.

Na pozvání OV SPO v Olomouci jsme se zúčastnili všech aktivů velitelů

prteventistů a předsedů.

Technická: Veškerá činnost na úseku výcviku a školení členstva byla prováděna podle plánu

výcvikového roku a plánu práce, který byl vypracován na celý rok. V zimních

měsících jsme věnovali péči údržbě požárního čerpadla a vozidla proti zamrznutí.

Na úseku prevence byla provedena 1 prohlídka a 1 dohlídka v 5ti provozovnách

a ve 276ti obytných budovách, bez účasti členů MNV. Prohlídky provádělo 12 členů

místí základní organizace SPO.

Plán námětových cvičení v naší obci, jakož i v okrsku jsme splnili.

Soutěže: Do prvního kola soutěží nacvičovalo celkem 50 mladých požárníků.

Okrsková: První kolo soutěže se konalo v Horce dne 28.5.1978. Dobrá příprava se projevila

při konečném hodnocení.

Družstvo mužů se umístilo na 1 místě- velitel Petr Fiala

Družstvo žen se umístilo na 1 místě- velitelka Jarka Velecká

Družstvo dorostenců se umístilo na 1 místě- velitel Josef Bašta

Družstvo žáků 8-12 let se umístilo na 1 místě- velitel

Družstvo žáků 13-15 let se umístilo na 1 místě- velitel

V soutěži jednotlivců bylo hodnoceno v 1 kole takto:

Kategorie muži: 1 místo Jiří Bodlák, 4 místo Zdenek Musálek,6 místo Josef Šrámek

Ketegorie dorostenci: 1 místo Lubomír Dopita, 2 místo Petr Jílek, 3 místo Mirek Vítek

4 místo Josef Bašta, 5 místo Alois Musálek, 6 místo Jan Sedláček

Okresní: Všechna naše družstva postoupila do okresního kola, které se konalo 24-25.6.1978 v

Troubelicích. V tomto kole dosáhli nejlepšího umístění naši dorostenci.

Plamen okresní kolo: Soutěž žákovských kolektivů „Plamen“ v ročníku 1977-1978 bylo zapojeno

družstvo mladších žáků- 14 členů a družstvo starších žáků- 10 členů.

Závěrečný sraz se konal 3.6.1978 v Bělkovicích a po celoročním zhodnocení se

umístili starší žáci na 10 místě a mladší žáci na 12 místě z celkového počtu 24 v okrese.

Do nového ročníku 1979 se zapojila opět dvě družstva. Zahajovací sraz se konal

7.10.1978 ve Třech Dvorech, kde starší žáci obsadili 15 místo a mladší žáci 13 místo

z 25 zúčastněných družstev.

Dorost-okresní kolo: Ve Třech Dvorech se konala 26.7. okresní soutěž dorosteneckých kolektivů

na které se naše družstvo již po čtvrté umístilo na 1 místě čímž postoupilo do krajského

kola

Krajské kolo: Na Horní Bečvě se konala od 30.9 do 2.10.1978 krajská soutěž dorosteneckých

kolektivů, na které naše družstvo soutěžilo za náš okres Olomouc. Soutěžilo 10

kolektivů a naše družstvo obsadilo 3 místo. Velitelem byl Josef Bašta a členové:

Petr jílek, Lubomír Dopita, Miroslav Vítek a Jan Sedláček.

Na konec soutěží je třeba vyzvednout dobrou práci velitelů družstev, zvláště však

br. Tomáše Spurného ml., který se velmi dobře stará o žákovskou kategorii.

Kulturní činnost: Naši členové a mládež se zúčastnili všech oslav pořádaných v naší obci a pohřbů

zemřelýchbratrů okrsku. Spolupráce s MNV a TJ je dobrá .

Náš sbor pořádal 28.1.1978 karneval.

 

 

Vyznamenání: Na návrh sboru byla OV SPO v Olomouci udělena věrnostní medaile za 20 let

členství ve sboru br. Ladislavu Bodlákovi,

Čestné uznání OV SPO k 50 tinám Karlu Andrýskovi, k 80 tinám Josefu Bundilovi,

Diplom k 70 tým narozeninám Arnoštu Halouzkovi a Jaroslavu Grézlovi.

Jmění: Příjem ze zábav, podniků a sběru..................................10.561.20 Kč

Zústatek z ruku 1977.......................................................7.067.49 Kč

Celkem...........................................................................17.628.69 Kč

 

Vydání............................................................................13.535.20 Kč

Konečný zústatek.............................................................4.093

 

 

 

 

 

Zapsal Vilém Vovesný