Jdi na obsah Jdi na menu

1977

11. 4. 2015

1 9 7 7

Stav: Stav členstva k 31.12.1977 činí 57 mužů a 20 žen. Stav členstva se nezvýšil, ač jsme získali

5 nových mužů a 1 ženu. Ve stavu má sbor žákovská družstva s 25 žáky.

 

Úmrtí: Dne 20. září 1977 zesnul po delší nemoci bratr Jaroslav Král ve věku 51 let.

 

Činnost sboru:

Správní: Schůzová činnost: Výborových schůzí se konalo 10 za účasti 97 členů, to je 9 členů na schůzi. Členských schůzí se konalo 11 za účasti 263 členů, to je 23 členů na schůzi. Zúčastňovali jsme se pravidelně okrskových schůzí průměrně 5 členy. Na pozvání MNV, MNF jsme se zúčastnili všech akcí, jak plenárního zasedání, tak schůzí pořádaných národní frontou.

Veškeréplánované akce OV SPO v Olomouci jako školení předsedů, hospodářů, preventistů.

Br. velitel se zúčastnil třídenního velitelského dne, který se konal v Horní Bečvě.

 

Technická: na úseku prevence byli provedeny kontzroly obytných domů v počtu 250 a 5 provozoven MNV. Prohlídky zajišťovala 15ti členná skupina požárníků.

Námětové cvičení v obci bylo 6x, okrskové námětové cvičení 2x.

 

Soutěže:

Okresní sraz mládeže hry Plamen se konal 21.5.1977 ve Věrovanech. Ve velké konkurenci se umístili mladší řáci na 12 místě a starší žáci na 14 místě.

Na celostátní soutěž požárních družstev připravil náš sbor do 1 kola:

muži dorostenci žáci

vel. Tomáš Spurný ml. Vel. Lubomír Dopita vel. Jan Izák

Lubomír Dopita Miroslav Vítek Petr Kadlec

Josef Šrámek Josef Šrámek Ivoš Najdekr

Josef Mach Josef Hanzl Roman Ditrich

Vladimír Spáčil ml. Josef Mach Ladoslav Plhák

Milan Vítek Josef Bašta Petr Koloušek

Petr Jílek Alois Musálek Pavel Musálek

Ladislav Palla František Dopita Leoš Procházka

Josef Roh František Absolon

Jiří Janečka

Václav Bodlák ml.

Vojtěch Navrátil

Jelikož nebylo v soutěži velkých soupeřů všechny družstva se umístili na 1 místě.

Okrsková soutěž se konala 18.6.1977 ve Skrbeni.

Soutěž dorosteneckých družstev ve Třech Dvorech v počtu 10 družstev, zvítězilo naše družstvo. V okresní soutěži se nám daří již tři roky.

Krajské kolo soutěže se konalo dne 16,17,18.9.1977 v Horní Bečvě. Družstvo bylo složeno :

velitel Josef Bašta, členové- Moraslav Vítek, Lubomír Dopita, Zdenek Musálek, Alois Musálek.

V silné konkurenci se naše družstvo umístilo na 6 místě v kraji. Družstvo připravili br. Tomáš Spurný ml a br. Jiří Bodlák.

Obě žákovská druřstva zůčastnila podzimního srazu hry Plamen v okrese Olomouc, který se konal 22.10.1977 ve Třech Dvorech.V branném závodě soutěžilo 23 družstev.

Naši mladší žáci obsadili v branném závodě 4 místo, v kvízu 12-13 místo a celkově se umístili na

6 místě.

Mladší žáci: velitel- Jan Izák, členové-Petr Novák, Petr Kadlec,Jiří Janečka,

Dagmara Přidalová, Ivana Číhalíková,

 

 

Naši starší žáci obsadili v branném závodě 2 místo, v kvízu 12-13 místo a celkově se omístili na

4 místě.

Starší žáci: velitel-Ivo Najdekr, členové- Vojtěch Navrátil, Václav Bodlák ml., Roman Ditrich,

Ivo Studený, Ladislav Plhák.

 

Školení:Na úseku politickoorganizačního opatření bylo prováděno školení během celého roku

a to 12x ze účasti 153 členů, přednáška ve škole 2x, beseda s občany 1x s filmem a diapozitivy.

Požární techniku převzali do socialostické péče br. Jaroslav Kovařík a Rostislav Svačinka.

Socialistický závazek k 15 sjezdu byl splněn.

údržba vodních zdrojů 40 hodin

údržba zbrojnice 70 hodin

údržba sušáku hadic 25 hodin

výzbroj a požární technika 150 hodin

v akci Z splněno 130 hodin

na pomoc zemědělství 80 hodin

 

Kulturní Činnost:Naši členové se zúčastnili všech oslav pořádaných NF, krojovaní výročí požárního sboru v Křelově,pohřbů zemřelých bratrů i v okrtsku. Během roku navštěvovali nemocné bratry v nemocnici i doma.

29.ledna jsme pořádali společenský ples. Na zakončení masopustu jsme pořádali ostatkovou maškarní merendu 19.2.1977 účast 60 masek. Oba podniky byli pěkně navštívené. V srpnu byl uspořádán letní karneval na sokolském hřišti, který se musel pro nepříznové počasí odbývat na sále, takže veškerá práce a příprava na hřišti napřinesla žádný finančí přínos.

 

Jmění:¨Příjem ze zábav,podniků a sběru železa..................16.911.70 Kč

Vydání......................................................................18.168.60 Kč

schodek...................1.256.90 Kč

Hotovost.....................................................................1.074.29.Kč

Vklad u Státní Spořitelny...........................................5.993.20 Kč

Konečný stav..............................................................7.067.49 Kč

 

VČS: Výroční členská schůze se konala 20.11.1977. Schůzy zahájil Petr Fiala v zastoupení předsedy a kulturní vložku provedli mladí požárníci. Návrh komise na nové členy byl schválen.

 

Ustavení výboru:

Předseda........................Antonín Procházka

Místopředseda...............Josef Raušer

Velitel............................Vladimír Bodlák

Ref.mas.vých.práce.......Josef Raušer

Ref.prevence.................František Koloušek

Ref.organizační.............Rostislav Svačinka

Jednatel.........................Josef Mikulka

Hospodář.......................Josaf Fiala

Ref.materiální...............Tomáš Spurný ml.

Ref. Mládeže.................Tomáš Spurný ml.

Ref.žen...........................Anna Otásková

Člen................................Vilém Vovesný, Zdenek Tichý, Petr Fiala, Zdenek Palla,

Revizor účtů...................Jaroslav Kovařík, Boleslav Psota

K oslavě jubilea 50 let Josefa Fiali- hospodář sboru ,předala delegace místního sboru jubilantovi Diplom a dárkový balíček s přáním hodně zdraví do dalších let.

 

Zapsal Vilém Vovesný.