Jdi na obsah Jdi na menu

1973

7. 4. 2015

1 9 7 3

STAV: Stav členstva k 31.12.1973 činí 76 členů, z toho 16 žen.

Během roku získáno nových členů 5, z toho 2 muže, 3 ženy.

Úmrtí: Dna 10.7.1973 zesnul náhle ve věku 63 let br. Bohumil Tichý, který vykonával funkci

hospodáře.

ČINNOST

SBORU :

správní: V tomto roce se konalo 12 výborových a 12 členských schůzí, za účasti 296 členů

to je 24 členů na jednu schůzi. Výroční členská schůze se konala jedna za účasti 34 členů

a 24 hostů. Zúčastnoli jsme se 12 schůzí okrsku za účasti 36 členů, to je 3 členi na 1 schůzi.

technická: Hlavní činnost záleží v technickém rázu, řádném vypracování plánu práce na celý rok.

Funkci strojníka nemáme plně obsazenou stará se o údržbu techniky odpovědně br. velitel

Vladimír Bodlák. V zimních měsících byla činnost sboru zaměřena na preventivní opatření:

zazimování strojů a údržbu, školení členů o požární technice. V jarních měsících jsme se

věnovali protipožárním prohlídkám v obci, dále pilnému nácviku do okrskové soutěže

požárních družstev. Bylo připraveno družstvo dorostenců a družstvo žen. Okrsková soutěž

se konala v Příkazích dne 2.6.1973 a obě družstva získala první místo.

V tomto roce byla provedena 3 námětová cvičení v obci.

Obě cvičící družstva provedla 24.6.1973 ukázkové cvičení na dětském dnu.

POŽÁR: Dne 7.8.1973 pozdě odpoledne rozléhal se naší obcí signál trubky „Hoří“ a na to

vyhlášení poplachu k zásahu proti ohni. Požár vznikl na stohu slámy u kravína za

nádražím.Sbor Skrbeně zasáhl dvěma stroji( PS 8 a PS 16) a bylo použito36 dílů hadic.

Při požáru pracovalo 25 našich členů. Zúčastnil se také sbor z Břuchotína a závodní

sbor místního státního statku. Velitel požářiště byl z požárního útvaru Olomouc

s dvěma autocisternami.

Plnění Provést 6 přednášek pro vlastní členy - splněno

usnesení Provést 2 přednášky ve škole - nesplněno

z VČS: Relace v místním rozhlase 5x - splněno

Provést preventivní prohlídky a dohlídky – splněno

Politicko-odborné školení členů požárního sboru – splněno

Praktická cvičení členů požárního sboru 15x – splněno

Námětové cvičení v obci 3x – splněno

Zapojit do soutěže dvě družstva – splněno

Požární sbor získá 1 muže a 1 ženu – splněno (2 muži, 3 ženy)

Prohlédnuto 241 obytných domů a 5 provozoven.

Otázka vodních zdrojů pro účely požírní ochrany byla projednána s MNV jakož i s okreními

spolky požární ochrany v Olomouci, zatím bez úspěchu.

Socialistický závazek, jako podíl sboru na plnění volebního prigramu Národní fronty v naší

obci na rok 1973.

Odpracovat při údržbě a výstavbě zbrojnice 100 hodin – splněno 145 hodin

při údržbě požární techniky 180 hodin – splněno 185 hodin

při údržbě zbrojnice 100 hodin – splněno 100 hodin

při brigádách v akci „Z“ 300 hodin – splněno 259 hodin

získat 3 dárce krve – splněno

sběr odpadových surovin 5 000 kg. železa - splněno

KULTURNÍ:Během roku byla věnována pozornost našim starým a nemocným členům návštěvou

a malou pozorností a to br. J. Koudelnému, a jobileu zlaté svatby br. J. Vodičky

a F. Vyhlídala. Bratr náčelník se zúčastnil okrskového velitele za jeho pobytu

v nemocnici ve Šternberku.

Mladá rytmická skupina při sboru pořádala 4 kolturní odpoledne mládeže.

Sbor pořádal 1 ples a 1 taneční zábavu.

Na návrh br. Velitele V. Bodláka byla nacvičena „Česká beseda“, za pomoci

předsedy OB Nepustila zapůjčením notového materiálu a hudebního doprovodu.

Tato akce vzbudila velký zájem naší mládeže.

Na závěr plesové sezony, při „Hasičském bále“ zatančili 3 kola mládeže

a 1 kolo dříve narozených Českou besedu a měli velký úspěch.

Připravovaný zájezd do Znojma se neuskutečnil, protože Čedok nemohl zajistit

noclehy. Zájezd byl dán do plánu na příští rok.

VYZNAMENÁNÍ: Čestné uznání OV ČSPO předal zástupce OV ČSPO bratřím

František Koloušek, Josef Fiala, Jaroslav Kovařík, Jaroslav Grezl,

Vladimír Bodlák st., Josef Raušer, Ludvík Opletal

Na VČS dne 16.12.1973 byli voleni noví členové výboru:

Předsedsa: Vilém Vovesný,

místopředseda: Fran. Dokoupil 

velitel: Vlad. Bodlák st.

Organizační: Procházka Antonín,

jednatel: Josef Mikulka,

hospodář: Fiala Josef st.

Ref. Mat. Tech: Andrýsek Josef,

zbrojíř: Král Jiří,

vedoucí mládeže: Psota Boleslav,

ref. žen Doleželová Nad.

Členové výboru: Bundildil Josef, Grezl Jaroslav, náhr.Coufalal František,

revizoři: Král Jaroslav, Halouzka Arnošt, Kovařík Jaroslav

JMĚNÍ: Hrubý příjem ze zábav a podniků činil.....................11.985.00 Kč

Vydání........................................................................14.316.30 Kč

Schodek.......................................................................2.331.30 Kč

Pokladní hotovost k 31.12.1973.....................................835.50 Kč

Vklad u státní spořitelny..............................................9.004.10 Kč

Celkem........................................................................9.839.60 Kč

 

 

 

 

Zapsal Vilém Vovesný