Jdi na obsah Jdi na menu

1972

6. 4. 2015

1 9 7 2

Stav: Stav členstva k 31.12.1972 činí 72 členů, z toho 17 žen.

Během roku získáno nových členů: 1 muž a 2 ženy.

Činnost sboru správní :  Zvolený nový výbor na VČS PS ( 12.12.1971)

 předseda.....................................Vilém Vovesný

místopředseda............................František Dokoupil

velitel.........................................Vladimír Bodlák

jednatel.......................................Josef Mikulka

organisační referent....................Josef Raušer

hospodář.....................................Bohumil Tichý

materiální referent......................Jaroslav Grezl

referent mládeže.........................Boleslav Psota

referentka žen.............................Marie Machová

členové výboru............................Josef Bundil, Petr Fiala, Jiří Král

revizoři........................................Josef Fiala, Arnošt Halouzka

Delegáti na okresní konferenci....Zdeněk Palla, Naděžda Doleželová

V tomto roce konal sbor 20 výborových schůzí za účasti168 členů to je 11 členů na schůzi.

9 členských schůzí za účasti 249 členů to je 34 členů na schůzi.

Technická: V zimním období byla činnost zaměřena na zajištění požární techniky a zakončena

školením členů o požární technice. V jarních měsících pnovedeny protipožární prohlídky

v obci. 1 námětové cvičení bylo provedeno v noční době za náhradního osvětlení. Tato

akce byla MNV hodnocena kladně. Byla připravena pilným nácvikem do okrskové

soutěže 2 družstva: 1 družstvo dorostenců a 1 druřstvo žen. Obě družstva se umístila na

1 místě. Soutěž se konala 25.6.1972 v Příkazích.

Okresní kolo soutěže se konalo 25.6. v Lutíně. V tomto kéole získala obě družstva 3 místo.

Za družstvo dorostenců soutěžili:

Petr Fiala

Květoslav Oháňka

Ladislav Palla

František Šustek

Jiří Bodlák

L. Škrabal

Psota Bol. ml.

Jan Půra

Vl. Spáčil ml.

Jiří Král

Za družstvo žen soutěžili:

Naďa Doleželová

Eva Voglová

Líba Machová

Jana Zatloukalová

Milada Gešvindrová

Liběna Smětáková

Liba Přidalová

Věra Balentová

Mimo soutěžních cvičení se družstva zúčastnila slavnostních námětových cvičení

v Chomoutově a V Hynkově.

Obě družstva jsou členy skupiny ČČK.

Plnění usnesení VČS: Provést 4 přednášky pro vlastní členy- splněno 6x. Provést 2 přednášky

ve škole, Relace v místním rozhlase- splněno 9x, Provést preventivní prohlídky

splněno 2x, Politicko odborné školení členů PS – splněno 2x, Praktické školení členů

PS- 19x, Námětová cvičení- splněno 3x, Zapojit 2 družstva do soutěže- splněno 2x,

Preventivní prohlídky provedeny v 241 obytných domech a 5 provozovnách za účasti

12 členů.

Jak byl splněn závazek MJ SPO ve Skrbeni:

Údržba a výstavba: Adaptace zbrojnice 100 hod...odpracováno...154 hod.

Požární technika........60 hod...odpracováno.....60 hod.

Výstroj a výzbroj.......40 hod...odpracováno.....40 hod

V akci Z...................300 hod. Odpracováno...276 hod.

V akci Z – betonování základů samoobsluhy,svoz kamení, betonování základů školky.

V měsíci květnu proveden sběr starého železa.

Po stránce kulturní nebylo dosaženo očekávaního efektu.

Společenský ples 12.2. se vydařil a čistý zisk činil …................................ 2780 Kč

Hodová zábava konaná tradičně se nevydařila ztráta činila.........................311.20 Kč

Karneval dobře připravený a pracný se nevydařil ztráta činila....................179.90 Kč

Kateřinská zábava dopadla lépe čistý zisk činil............................................. .561 Kč

Pečení ryb- vyžaduje více práce, ale finanční efekt byl dobrý.....................804.70 Kč

Návštěva kulturních podniků je u všech složek NF slabší, neb mnoho členů jak se označují

dříve narozených, dávají přednost posezení u televize.!

Vyznamenání medaile věrnosti za 40 let: Předal na členské schůzi 6.8. člen OV ČSPO br J. Mikulka členům:

Josef Koudelný, František Dokoupil, Josef Bundil, František Coufal,

Florián Vyhlídal, Martin Vodička, Arnošt Halouska, Boh. Tichý,

Antonín Procházka

Jmění: Hrubý příjem ze zábav a podniků.......................................16.635 Kč

úroky z vkladu...........................................................................79.70 Kč

příjem celkem.....................................................................16.714.70 Kč

 

Vydání.................................................................................15.537.80 Kč

čistý příjem...........................................................................1.176.90 kč

hotovost v pokladně..............................................................1.166.30 kč

vklad u státní spořitelny …...............................................9.004.10 kč

Celkem.................................................................................10.170.40 kč

 

 

 

 

 

Zapsal Vilém Vovesný.