Jdi na obsah Jdi na menu

1969

3. 4. 2015

1 9 6 9

MPS pořádal v tomto roce 12 členských , 12 výborových a 1 výroční členskou schůzi.

Výroční členskou schůzi zahájil předseda br. Dokoupil Fr. Přivítal přítomné členy a hosty. Potom vyzval přítomné aby povstáním uctili památku mrtvých.

Přítomno 60 osob.

Stav členů k dnešnímu dni 31 bratrů a 10 sester. Přistoupili 4 bratři a 1 sestra. Br. Plachý přestoupil do sboru Břuchotín. Zemřel br. Palla Miroslav

Sbor prováděl praktická cvičení pro okresní a krajské soutěže.

V Chomoutově se umístilo družstvo mužů i žen na 1 místě a obě družstva postoupila do krajské soutěže ve Vsetíně. Tam se mužýi umístili na 2 místě a ženy na 5 místě.

Byla prováděna pravidelně teoretická příprava a odznak „vzorný požárník“.

Sbor pořádal v tomto roce tyto kulturní akce:

Maškarní ples, dětský maškarní rej, hodovou zábavu, oslavy 70let trvání sboru, letní karneval, zájezd do Čech, kateřinskou zábavu.

Je nutno se zmínit o dvou podnicích- 70let trvání sbotu a dětský karneval.

Protože se dříve pořádané podniky vydařily finančně, usnesla se výroční schůze uspořádat pro děti maškarní rej, který se konal 16.2 od 15 do 19 hodin. Dětí přišlo velmi mnoho, malých i větších a v různých maskách- jako vodníci, karkulky, čerti, motýlci apodobně. Hudba OB jim hrála pěkně do skoku, takže se vydováděly dost a dost. V přestávkávce jim bylo podáno malé občerstvení a všechny děti dostaly různé cukrovinky. Potom odcházeli znaveni v doprovodu maminek domů.

Maškarní ples, který měl ráz „z pohádky do pohádky“ byl velmi pškně navštíven. Bylo asi 100 masek , které měly vstup volný, i tak byla u pokladny vybrána slušná částka. Sál byl pěkně vyzdoben. Největší podíl na tom má zase br. Velitel Bodlák a jeho mladá parta, která v něm vidí nejen velitele ale i kamaráda. Odměnou za jejich práci jim byl dvoudenní zájezd do čech.

Od počátku roku se konaly porady, jak důstojně oslavit 70let trvání sboru. Na návrh členské schůze byl zvolen zábavný výbor, který měl za úkol vypracovat pořad slavnosti a předložit ho členům ke schválení. Do výboru byly zvoleni: Bodlák Vl. Procházka A. Spurný T. Raušer J. Dočkalová. Vodička M. Navržený program byl schválen.

V sobotu 18.7 byl karneval na cvičišti. Vlastní oslavy začaly v neděli 19.7. byly pozváni všichni členové žijící mimop obec.

V 8.00 byla slavnost zahájena dle starých zvyků slavnou mší za zemřelé členy. Této mše se zúčastnili bratři v krojích. Účinkovala také hudba pana Kopečného z Nákla. Po mši byl průvod k soše sv. Floriána, patrona na ší obce. U sochy byla položena kytice, u památníku padlých z 1 a2 světové války byl položen věnec. Průvod pokračoval na hřbitov, zde rovněž položen věnec a proslovem uctěna památka zemřelých bratrů. Před zbrojnicí dán povel k rozchodu a br. Velitel vyzval k účasti na valné hromadě. Byla zahájena v 10 hodin předsedou sboru br. Dokoupilem. Přivítal všechny občany a hosty a bývalé členy sboru.

Br. velitel Bodlák přednesl zprávu o vzniku a činnosti sboru od vzniku až do dneška. Vyzvedl práci všech bratrů, kteří od svého mládí až dosud setrvávají jako činní členové a jsou tak příkladem mladým. Dle usnesení členské schůze přečetl jména bratrů kteří byly za dlouholetou činnost vyznamenáni diplomy, jsou to: Koudelný J. Bundil J. Dokoupil F. Halouzka D. Kovařík J. Opletal L. Vyhlídal F. Doležel F. Grézl J. Vodička M. Coufal F. Fiala J. Cetkovský F. Mikulka J.

Po skončení valné hromady, bylo provadeno požární cvičení se stroji. V činnosti byla též stará kombinovaná stříkačka z roku 1922, obsluhovaná starými bratry, tato se velmi líbila a uvedla.

To není možno říct o nových strojí, které buď velmi málo nebo vůbec nezasáhly. Potom byl podáván společný oběd. Ve 13 hodin bylo před zbrojnicí vítání sborů a průvod vesnicí na cvičiště.

Zde při dechovce p. Kopečného se konala lidová veselice

 

 

 

 

Žel každá verselice bývá zakalena nějakou smutnou vzpomínkou.

Dne 3 května bylo krásné nadělní odpoledne, obec byla zaplavena lidmi, zvláště mladými, kteří se přišli rozloučit se svým kamarádem- br. Miroslavem Pallou, který tragickyzahynul v mladém věku 18 let. Chtěl bych vyzvednout obětavost mladých požárníků, kteří zřídili smuteční tryznu s fotografií zemřelého přímu ve zbrojnici a u té stály čestnou stráž. Celý smuteční akt byl valmi dobře organisován br.velitelem Bodlákem, čímž se snažil zmírnit bolest rodičů nad ztrátou syna.

Po skončení pohřbu se ozval z místního rozhalsu sygnál „Hoří“. V několika minutách odjelo auto s požárníky do Příkaz, nabylo však třeba jejich zásahu. Hořelo příruční skladiště asfaltu, požár lokalizovali požárníci z Olomouce.

6.9.se konal zájezd na 2 dny do Čech- Mělník, Poděbrady, Lány, Lidice, Ruzině-letiště Praha.Byl odměnou mladým členům, sboru za jejich práci. Zájezd vedl br. Bodlák Vl., účastníci byly velmi spokojeni.

Na návrh členské schůze byly pověřenibr. Bodlák, Procházka a Vodička, aby navštívili br. Coufala Fr. Který je dočasně po úrazu upoután na lůžko a popřáli mu brzké uzdravení.

 

 

 

 

Zapsal Josef Raušer