Jdi na obsah Jdi na menu

1968

2. 4. 2015

1 9 6 8

Místní požární sbor pořádal v tomto roce 12 členských, 12 výborových a 1 výroční členskou schůzi.

Průměrná účast na členských schůzích byla 16 členů, na výroční schůzi bylo přítomno 60 bratrů a 19 hostů.

Stav členů k dnešnímu dni 30 bratrů a 16 sester.

Zemřel br. Zatloukal Matouš.

Byly usporádány 4 zábavné podniky: ples, letní karneval, předání diplomů, ostatková zábava.

Byla provedena malá ukázka „Nošení práva“.

Slavnostní schůzi zahájil a řídil púředseda MPS br. Dokoupil.

Usnesení: V tomto roce je nejvýše nutno se zmínit o slavnostním předávání diplomů. Na výroční schůzi bylo usneseno, aby těm členům, kteří jsou ve sboru 20 roků byl udělen diplom- uznání za dlouholetou práci. Předání bylo stanoveno na 17.3. a na slavnost byli místním rozhlasem pozváni všichni občané, kteří se také v hojném počtu dostavili. Sál byl slavnostně vyzdoben, za čož je třeba poděkovat veliteli br. Bodlákovi a jeho mladým pomocníkům. Všem zúčastněným bylo podáno malé občerstvení, jako dík ze to, že jejich ruce jsou nám vždy ščedře otevřeny.

Slavnostní předání: Br. Velitel zahájil slavnost přivítáním přítomných občanů a zvlášť pak předsedu OPS. br. Doležela a okrskového velitele. Potom přednesl zprávu o činnosti sboru za poslední léta a

také o usnesení výroční schůze o udělení diplomů těmto bratrům:

Koudelný Josef, Bundil Josef, Mikulka Josef, Grézl Jar., Kovařík Jar., Opletal, Vyhlídal Fl.,

Doležel Fr., Halouzka Arnošt, Dokoupil Fr., Coufal Fr., Vodička M.

Předseda OPS br. Doležel hodnotil ve svém projevu velmi kladně práci nejen vyznamenaných, ale celého sboru, práci velitele a všem popřál hodně úspěchů v další činnosti.

Po skončení akce přišla ke slovu hudba OB za řízení pana Nepustila. Vyhrávala veselé Hašlerovy písničky a členové Sokola k tomu pěkně zazpívali. Všichni setrvali v přátelské zábavě až do večera.

Dne 10.10. se konal pohřeb br. Zatloukala. Br. Velitel Bodlák, který nemá nikdy daleko od slov k činům byl i zde na místě. Použil požární auto, které za pomoci mladých bratrů upravil na pohřební vůz a na tom byl bratr Zatloukal převezen na hřbitov. Byl to v obci první takto vypravený pohřeb a všem se to líbilo.

Na návrh br. Velitele Bodláka bylo výroční schůzí schváleno zaslat bratrům kteří konají základní vojenskou službu malé dárky k vánocům. Rovněž jednohlasně bylo schváleno zaslat br. Vovesnému, který je po úrazu upoután na lůžko malý dárek s přáním brzkého uzdravení. Tím byly pověřeni bratři Bodlák Vl. Procházka Ant. Vodička M.

Po skončení programu byl rozhovor o různých všcech, bylo podáno malé občerstvení a tím schůze skončila.

 

 

 

 

 

Zapsal Raušer Josef