Jdi na obsah Jdi na menu

1960

25. 3. 2015

1 9 6 0

V únoru 27.2 se konal ostatkový ples.

V květnu 8. 5 pak hodová zábava.

Bylo odhlasováno že vystoupíme z okresní pohřební pokladny a zřídíme si takovou pokladnu v našem sboru. Pokladníkem byl zvolen br. Svozil Fr. Muži přispívají do této pokladny při úmrtí některého členy našeho sboru 20 Kčs. V průběhu roku byl zvolen nový pokladník Spurný Tom.

Karneval na hřišti se nekonal, protože pršelo a byl přesunut do sálu.

V říjnu se konala Kateřinská zábava.

Na sokolském cvičišti byla vybudována a uvedena do provozu požární nádrž na vodu. Náklady uhradil MNV.

Soutěže v Příkazích se zúčastnilo družstvo dorostenek.

Volba výboru:

Předseda..............................Sedláček Jos.

Velitel..................................Bodlák Vlad.

Jednatel...............................Mikulka Jos.

Pokladník............................Dokoupil Fr.

Org. Referent.......................Procházka st.

Osvět. Referent....................Koloušek Fr.

Preventista............................Raušer Jos.

Zbrojíř..................................Spáčil Vlad.

Hospodář..............................Andrýsek Jos.

Člen......................................Koudelný Jos. Smětáková Lida

Náhradníci...........................Tichý Boh. Baštová Rézka. Opletalová Anna. Koloušek Fr. ml.

Revizoři...............................Šolc Jan. Kovařík Cyril. Halouzka Arnošt.