Jdi na obsah Jdi na menu

1959

24. 3. 2015

1 9 5 9

Stav Sbor měl v tomto roce 76 členů, 52 mužů a 24 žen.

Správní: Byla konána 1 výroční (účast 52 členů a 40 hostí) a 11 členských schůzí. Při volbách byli

zvoleni dosavadní činovníci, až na následující změny :

br. Sedláček Josef zvolen předsedou sboru a br. Raušer Josef jako preventista.

Do výboru byli zvoleni br. Koudelný Josef a sestra Mikulková Blaža.

Jako náhradníci: Procházka st., Smětáková Lída, Tichý Boh., Spurný Tom.

Čestný Za dlouholetou úspěšnou činnost ve sboru, byl jednomyslně zvolen za čestného předsedu

předseda sboru, br. Koudelný Josef.

Sboru:

Soutěž: Okrsková soutěž v Příkazých dne 31.5.1959, zúčastnila se za náš sbor 3 družstva a to

muži, ženy a dorostenky.

Muži : Andrýsek Josef Ženy: Sedláčková Marie Dorostenky: Nerušilová Marie

Koloušek Lad. Tichá Jarka Nováková Liba

Mikulka Jar. Opletalová Magda Zatloukalová Věra

Jungling Josef Opletalová Anna Mikulková Marie

Morávek Milan Smětáková Lída Kovaříková Jarka

Přidal Zdeněk Smětáková Jarka Kovaříková Vlasta

Procházka ant. ml. Mikulková Blaža Tichá Liba

Vítek Jan Zavadilová Jarka Koloušková Marta

Absolon Frant. Hejzlarová Mila Čepová Marie

V této soutěži obsadili muži 1. místo, ženy a dorostenky druhá místa.

Při okresní soutěži ve Velké Bystřici, dne 28.6.1959 se družstvo mužů umístilo na 6 místě

z 13 družstev.

Požár: Dne 10.2.1959 ve 20 hodin vznikl požár nad chlévem Josefa Plháka, který se přenesl i na

sousední stavení Cecilie Vlčkové. Požár zničil chlévy a střechy nad obytnými budovami.

Záchranných prací, mimo našeho sboru, se zúčastnil požární útvar Olomouc a sbory

Černovír,Horka, Příkazy a Břuchotín. Pro nedostatek vody v této části obce, byla voda

čerpána ze studně místního velkostatku a předávána skoro přes celou délku obce, na místo

požáru.

Výstroj: OU- ČSPO – přidělil družstvu dorostenek pracovní stejnokroje.

 

 

 

 

Zapsal br. Šulc