Jdi na obsah Jdi na menu

1957

22. 3. 2015

1 9 5 7

Stav: Sbor čítal v tomto roce 59 členů, z toho 12 žen 10 dorostenek a 37 mužů.

Správní: Byla konána 1 výroční a 13 členských schůzí. Ve volbách byli zvoleni dosavadní

činovníci, změna nastala poze u organizačního referenta, kterým byl zvolen br. Vovesný

Vilém a náhradníkem výboru br. Grézl Jar. , Mikulka Jar. A sestry Kovaříková Draha a

Smětáková Ludmila.

Soutěž: Dne 2 června se konala v Těšeticích soutěž družstev, které se zúčastnili za náš sbor

3 družstva a to muži, ženy a dorostenky.

Muži: Bodlák Vladimír Ženy: Sedláčková Marie Dorostenky: Nerušilová Marie

Bodlák Václav Absolonová Ludmila Smětáková Jarka

Andrýsek Josef Absolonová Marie Nováková Liba

Spurný Vladimír Opletelová Magda Mikulková Marie

Přidal Zdeněk Mikulková Blažena Tichá Liba

Absolon František Přidalová Hana Kovaříková Jarka

Koloušek František ml. Kovaříková Draha Koloušková Marta

Spáčil Vlad. Andrýsková Marie Opletalová Hana

Mikulka Jaroslav Smětáková Ludmila Hejzlarová Mila

Zatloukalová Věra

Muži získali 569 bodů a obsadili 2 místo

Ženy získali 487 bodů a obsadili 1 místo

Dorostenky získali 526 bodů a obsadili 1 místo

Okresní soutěž byla konána 30.června v Mriánském Údolí a výsledek soutěže jest:

Muži 562 bodů a 11 místo

Ženy 610 bodů a 2 místo

Dorostenky 450 bodů a 4 místo

Družstva závodila ve stejném složení jako při okrskových závodech v Těšeticích.

Požární den Krajský požární den byl konán 16. června 1957 v Olomouci, kterého se zúčastnilo

v Olomouci: družstvo starších členů sboru, s naší motorizovanou stříkačkou. Družstvo sestávalo

z bratrů: Sedláček Josef, Koudelný Josef, Kovařík Cyril, Zatloukal Matouš a Spáčil Vlad.

Poplachové Aby se OVČSPO přesvědčil o pohotovosti požárních sborů v okrese, pořádal tak

cvičení: zvané „poplachové“ cvičení. Zástupci z okresního vedení, bez dřívějšího ohlášení přijeli

do obce, nechali vyhlásiti požár a zhodnotili pak pohotovost sboru. 21 z nás bylo nařízeno

poplachové cvičení ve večerních hodinách 18 září 1957 . Cvičení zúčastnilo se 31

příslušníků sboru a daný úkol byl splněn za 8 minut od vyhlášení poplachu. Při hodnocení

v ústředí byl náš sbor, co do počtu účastníků při cvičení na prvním místě v okrese a po

stránce pohotovosti mezi předními v okrese.

Výzbroj: V listopadu 1957 OUČSPO, přidělil sboru novou stříkačkuPS- 8, za úspěšnou práci sboru

obzvláště za vyslánítří družstev(muži,ženy,dorostenky) do okresní soutěže, ve které se

čestně umístili. Hodnota stříkačky jest 18.900 Kčs.

 

 

 

 

Zapsal Šolc.