Jdi na obsah Jdi na menu

1956

21. 3. 2015

1 9 5 6

Stav: V tomto roce měl sbor 50 členů, z toho 9 žen.

Správní: Sbor konal 1 výroční a 16 členských schůzí. N a výroční schůzi zvoleni následující

činovníci:

Předseda............................br.Koudelný Josef

Velitel................................br.Bodlák Vladimír

Jednatel....................... ......br.Mikulka Josef

Pokladník...........................br.Dokoupil František

Org. Referent......................br.Andrýsek František

Výcvik. Referent................br.Tichý Bohumil

Osvětář...............................br.Koloušek František

Preventista..........................br.Spurný Tomáš

Zbrojíř.................................br.Spáčil Vladimír

Hospodář.............................br.Andrýsek Josef

Náhradník...........................br.Bundil Josef,Sedláček Josef,ses.Andrýsková Terezie

Rev.pohl.............................br.Šolc Jan,Halouzka Arnošt,Kovářík Cyril

Deleg. Na okr.konferenci...br.Koloušek Fr. st. Andrýsek Frant. A Bodlák Vlad.

Br. Sedláček Josef po 11 ti leté úspěšné činnosti jako velitel sboru předává toto významné

místo ve sboru mladému členu br. Bodlákovi se slibem, že i nadále bude s ním ve sboru

spolupracovati.

Výstroj: Od OVČSPO přiděleno sboru 9 stejnokrojů modrých, 5 stejnokrojů požárních, 5 plášťů

modrých, 10 košil a vázanek, 2 odd. Hadic B pogumovaných, 2 proudnice a 10 spinek.

Soutěž: Okrsková soutěž družstev konána 24.6.1956 v Těšeticích, které se zúčastnilo družstvo

našeho sboru, sestávající z br: Bodlák Vlad., Zatloukal Boř., Spáčil Vlad., Přidal Rost.

Andrýsek Karel, Andrýsek Fr., Andrýsek Josef, Koloušek Frant., Spurný Tomáš.

Družstvo získalo 527 bodů a umístilo se na 5 místě.

Požární Požárního dne v Horce nad Moravou , pořádaného 8 července se zúčastnilo za náš sbor

den v Horce: 7 členů sboru.

 

 

 

 

 

Zapsal Šolc