Jdi na obsah Jdi na menu

1955

20. 3. 2015

1 9 5 5

Stav: Činných členů měl sbor v tomto roce celkem 46, z toho 10 žen.

Úmrtí: Zemřel zakládající člen sboru br. Doležal Tomáš.

Správní: Konána byla 1 výroční a 16 členských schůzí. Na výroční schůzi byli zvoleni :

Předseda................................br. Koudelný Josef,

Místopředsedové...................br. Sedláček Josef, Bundil Josef

Org. Referent.........................br. Král Jaroslav

Výcvik. Referent...................br.Tichý Bohumil

Jednatel.................................br..Mikulka Josef

Pokladník..............................br. Dokoupil František

Osvět. Referent.....................br. Koloušek František

Ref. prev. Ochrany................br. Spurný Tomáš

Ref.odb. Školení...................br. Zatloukal Matouš

Členové................................br. Bodlák Vladimír, Psota Josef, Zatloukal Bořivoj

Náhradníci............................br.Fiala Josef, Fiala František, grézl Jaroslav,Andrýsek Karel

Revizoři pokladen................br. Procházka Antonín, Halouzka Arnošt, Svozil František

Hanácké Náš sbor uspořádal v obci 21. února 1955 „Hanácké právo“, které se jak po stránce

právo: morální, tak i finanční velmi zdařilo. Provádění hanáckého práva bylo filmováno

zásluhou p. Stanislava Havlíka, faráře v Horce nad Moravou.

Požáry: Dne 16.11.1955 vznikl v rolnické usedlosti p. Fišary v Příkazích požár, jehož hašení se

zúčastnil náš sbor s motorizovanou stříkačkou (br. Koudelný Josef, Král Jaroslav, Halouzka

Arnošt, Kovařík Jaroslav st. a ml., Fiala František a Andrýsek Josef).

V Příkazích dne 29.11.1955 vznikl požár v „reprezenťáku“ a z našeho sboru přijeli se

stříkačkou br. Kovařík Jaroslav st. a ml. Král Jaroslav, Halouzka František, Vodička Martin

Koudelný Josef, Coufal František, Čep Jakub, Fiala Josef a Psota Josef, ale hašení požáru se

již nezúčastnili, neb byl zatím lokalizován.

Okresní 6.3.1955 v Lutíně konána okresní konference požární ochrany, které se zúčastnili za náš

konference: sbor br. Vodička Martin, Grézl Jaroslav.

 

 

Hanácké právo ve Skrbeni.

Ve vzpomínkách našich babiček a dědečků slýcháváme, jak za svých mladých let dovedli se baviti a veselit, jaká krásná soudržnost byla udržována na našich vesnicích mezi osadníky, bez rozdílu majetkového a společenského postavení. Obzvláště rádi vzpomínají na různé zvyky a slavnosti, kterých se zúčastňovali nejen všichni osadníci, ve svých krásných národních krojích, ale i občané z blízkého a vzdálaného okolí. V našem kraji pravidelně pořádali – hanácké dožinky,hanáckou svatbu, hanácké právo ajiné. Hanácké právo bylo v dřívějších dobách udělováno chase, za jejich celoroční poctivou práci a slušné chování, aby po dobu ostatků mohli v osadě samostatně o všem rozhodovat. U nás na výroční schůzi pořádané v prosinci 1954 br. Bundil Josef a Vodička Martin doporučili, aby po devítileté přestávce se pokusili členové sboru o provedení hanáckého práva v naší obci. Tento jejich návrh byl na členské schůzi 5.1.1955 schválen a na schůzi konané 11.1.1955přiděleny jednotlivcům úkoly a to:

Rychtář..................Koudelný Josef

Stárci......................Procházka Antonín, Kovařík Jaroslav ml.

Policajti..................Mikulka Josef, Andrýsek Karel, Svozil Mirislav, Zatloukal Matouš, který bude

zároveň výplatčím

Medvědář..............Halouzka Arnošt

Medvědi.................Fiala Frant. Grézl Jaroslav

Kecali – dohazovači..Koloušek Frant. st. Vovesný Vilém

Židé.......................Dokoupil Frant. Léhar Bohumil

Bába s košem........Andrýsek Josef

Kozel...............................Bundil Josef a VodičkaMart.

Cikáni.............................Spurný Tomáš, Král Jaroslav, Bodlák Vladimír

Sběrači darů....................Tichý Bohumil,Opletal Ludvík, Kovařík Jar., Sedláček Josef

Potřebné kroje se vypůjčí v Prostějově. Farář z Horka nad Moravou p. Stanislav Havlík, se uvolil že se postará o filmování. Obecní a rychtářské právo, velmi dovedně připravili pí. Pospíšilivá Marie a její dcera Bohumila, provdaná Zlámalová. Potřebnou ferolu mistrně zhotovil br. Dokoupil František. Hanácké právo bylo provedeno v pondělí 21.2.1955. Maskování velmi dovedně provedla pí. Mařenka Koloušková. Přes správné zimní počasí a silný mráz(okolo -15° ) byla účast diváků při zahájení taková, že bylo zaplněno úplně prostranství před obecním úřadem a hospodou. Větší část diváků tvořili hosté z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří vydrželi u nás až do pozdního večera. Mnozí se zúčastnili i večerní zábavy. Při zahájení oslavy starosta obce) br. Vodička Martin) po proslovech, předal obecní právo stárkovi (br. Procházka Ant.), rychtářské právo rychtářovi (br. Koudelný Jos.) a farolu policajtovi (br. Zatloukal Matouš). Pak následoval pochod vesnicí, navštívili všechny domácnosti, všude byli ochotně přijati, pohoštěni a ještě přispívali na doplňování zásob sběračům. Ve večerních hodinách, vrátil se průvod do sálu obecního hostince, kde bylo nachystáno jídlo a nápoje k pohoštění. Po nasycení a napojení, rozproudila se v sále veselice, při tom se prováděla nějaká taškařice a tančilo se hodně přes půlnoc. Po ukončení, byly propůjčené odznaky v průvodu předány v obecním úřadě. V hospodářských usedlostech u Gabriela Zlámala (chalupa č. p. 51) – Vašíček Břet., Frant. Izáka (č.p 50), Frant. Vyhlídala (č.p.47) a Jar. Krále (č.p.42) byl děj po dobu návštěvy práva filmován. Též i v jiných částech vesnice, byly jednotlivé scény, pěkně zachyceny. Film natočili a zhotovili p. Blažek a Benýšek z Olomouce. Sbor zakoupil kopii filmu ( za 1230 Kčs.), která byla již několikráte promítána a velmi se líbila. U místního občanstva nalezl námi pořádaný podnik, plného porozumění a podpory. Při pochůzce vesnicí bylo vybráno přes 200 láhví různého nápoje, asi 20 prádelních košů domácího pečiva, několik kousků pečeného masa, slaninu a jiné. Do pokladničky věnovali 2.802 Kčs. Za jejich pochopení a podporu srdečně děkujeme. Za hudbu ( 12 hudebníků), bylo mimo jídla a nápojů zaplaceno 2.072 Kčs. Předvedení hanáckého práva v naší obci, skončilo úspěšně, jak po stránce morální, tak i po stránce finanční. Dík všem, kteří se o zdar přičinili. Nezapomínejte na naše staré krásné zvyky, občas jajich provedení obnovujte, aby tak byly zachovány i pro příští generace. Podrobnější popis hanáckého práva a jeho provedení u nás, jest popsán na zvláštních listech a vložen do této pamětní knihy.

 

 

 

 

Zapsal Šolc.1 9 5 5

Stav: Činných členů měl sbor v tomto roce celkem 46, z toho 10 žen.

Úmrtí: Zemřel zakládající člen sboru br. Doležal Tomáš.

Správní: Konána byla 1 výroční a 16 členských schůzí. Na výroční schůzi byli zvoleni :

Předseda................................br. Koudelný Josef,

Místopředsedové...................br. Sedláček Josef, Bundil Josef

Org. Referent.........................br. Král Jaroslav

Výcvik. Referent...................br.Tichý Bohumil

Jednatel.................................br..Mikulka Josef

Pokladník..............................br. Dokoupil František

Osvět. Referent.....................br. Koloušek František

Ref. prev. Ochrany................br. Spurný Tomáš

Ref.odb. Školení...................br. Zatloukal Matouš

Členové................................br. Bodlák Vladimír, Psota Josef, Zatloukal Bořivoj

Náhradníci............................br.Fiala Josef, Fiala František, grézl Jaroslav,Andrýsek Karel

Revizoři pokladen................br. Procházka Antonín, Halouzka Arnošt, Svozil František

Hanácké Náš sbor uspořádal v obci 21. února 1955 „Hanácké právo“, které se jak po stránce

právo: morální, tak i finanční velmi zdařilo. Provádění hanáckého práva bylo filmováno

zásluhou p. Stanislava Havlíka, faráře v Horce nad Moravou.

Požáry: Dne 16.11.1955 vznikl v rolnické usedlosti p. Fišary v Příkazích požár, jehož hašení se

zúčastnil náš sbor s motorizovanou stříkačkou (br. Koudelný Josef, Král Jaroslav, Halouzka

Arnošt, Kovařík Jaroslav st. a ml., Fiala František a Andrýsek Josef).

V Příkazích dne 29.11.1955 vznikl požár v „reprezenťáku“ a z našeho sboru přijeli se

stříkačkou br. Kovařík Jaroslav st. a ml. Král Jaroslav, Halouzka František, Vodička Martin

Koudelný Josef, Coufal František, Čep Jakub, Fiala Josef a Psota Josef, ale hašení požáru se

již nezúčastnili, neb byl zatím lokalizován.

Okresní 6.3.1955 v Lutíně konána okresní konference požární ochrany, které se zúčastnili za náš

konference: sbor br. Vodička Martin, Grézl Jaroslav.

 

 

Hanácké právo ve Skrbeni.

Ve vzpomínkách našich babiček a dědečků slýcháváme, jak za svých mladých let dovedli se baviti a veselit, jaká krásná soudržnost byla udržována na našich vesnicích mezi osadníky, bez rozdílu majetkového a společenského postavení. Obzvláště rádi vzpomínají na různé zvyky a slavnosti, kterých se zúčastňovali nejen všichni osadníci, ve svých krásných národních krojích, ale i občané z blízkého a vzdálaného okolí. V našem kraji pravidelně pořádali – hanácké dožinky,hanáckou svatbu, hanácké právo ajiné. Hanácké právo bylo v dřívějších dobách udělováno chase, za jejich celoroční poctivou práci a slušné chování, aby po dobu ostatků mohli v osadě samostatně o všem rozhodovat. U nás na výroční schůzi pořádané v prosinci 1954 br. Bundil Josef a Vodička Martin doporučili, aby po devítileté přestávce se pokusili členové sboru o provedení hanáckého práva v naší obci. Tento jejich návrh byl na členské schůzi 5.1.1955 schválen a na schůzi konané 11.1.1955přiděleny jednotlivcům úkoly a to:

Rychtář..................Koudelný Josef

Stárci......................Procházka Antonín, Kovařík Jaroslav ml.

Policajti..................Mikulka Josef, Andrýsek Karel, Svozil Mirislav, Zatloukal Matouš, který bude

zároveň výplatčím

Medvědář..............Halouzka Arnošt

Medvědi.................Fiala Frant. Grézl Jaroslav

Kecali – dohazovači..Koloušek Frant. st. Vovesný Vilém

Židé.......................Dokoupil Frant. Léhar Bohumil

Bába s košem........Andrýsek Josef

Kozel...............................Bundil Josef a VodičkaMart.

Cikáni.............................Spurný Tomáš, Král Jaroslav, Bodlák Vladimír

Sběrači darů....................Tichý Bohumil,Opletal Ludvík, Kovařík Jar., Sedláček Josef

Potřebné kroje se vypůjčí v Prostějově. Farář z Horka nad Moravou p. Stanislav Havlík, se uvolil že se postará o filmování. Obecní a rychtářské právo, velmi dovedně připravili pí. Pospíšilivá Marie a její dcera Bohumila, provdaná Zlámalová. Potřebnou ferolu mistrně zhotovil br. Dokoupil František. Hanácké právo bylo provedeno v pondělí 21.2.1955. Maskování velmi dovedně provedla pí. Mařenka Koloušková. Přes správné zimní počasí a silný mráz(okolo -15° ) byla účast diváků při zahájení taková, že bylo zaplněno úplně prostranství před obecním úřadem a hospodou. Větší část diváků tvořili hosté z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří vydrželi u nás až do pozdního večera. Mnozí se zúčastnili i večerní zábavy. Při zahájení oslavy starosta obce) br. Vodička Martin) po proslovech, předal obecní právo stárkovi (br. Procházka Ant.), rychtářské právo rychtářovi (br. Koudelný Jos.) a farolu policajtovi (br. Zatloukal Matouš). Pak následoval pochod vesnicí, navštívili všechny domácnosti, všude byli ochotně přijati, pohoštěni a ještě přispívali na doplňování zásob sběračům. Ve večerních hodinách, vrátil se průvod do sálu obecního hostince, kde bylo nachystáno jídlo a nápoje k pohoštění. Po nasycení a napojení, rozproudila se v sále veselice, při tom se prováděla nějaká taškařice a tančilo se hodně přes půlnoc. Po ukončení, byly propůjčené odznaky v průvodu předány v obecním úřadě. V hospodářských usedlostech u Gabriela Zlámala (chalupa č. p. 51) – Vašíček Břet., Frant. Izáka (č.p 50), Frant. Vyhlídala (č.p.47) a Jar. Krále (č.p.42) byl děj po dobu návštěvy práva filmován. Též i v jiných částech vesnice, byly jednotlivé scény, pěkně zachyceny. Film natočili a zhotovili p. Blažek a Benýšek z Olomouce. Sbor zakoupil kopii filmu ( za 1230 Kčs.), která byla již několikráte promítána a velmi se líbila. U místního občanstva nalezl námi pořádaný podnik, plného porozumění a podpory. Při pochůzce vesnicí bylo vybráno přes 200 láhví různého nápoje, asi 20 prádelních košů domácího pečiva, několik kousků pečeného masa, slaninu a jiné. Do pokladničky věnovali 2.802 Kčs. Za jejich pochopení a podporu srdečně děkujeme. Za hudbu ( 12 hudebníků), bylo mimo jídla a nápojů zaplaceno 2.072 Kčs. Předvedení hanáckého práva v naší obci, skončilo úspěšně, jak po stránce morální, tak i po stránce finanční. Dík všem, kteří se o zdar přičinili. Nezapomínejte na naše staré krásné zvyky, občas jajich provedení obnovujte, aby tak byly zachovány i pro příští generace. Podrobnější popis hanáckého práva a jeho provedení u nás, jest popsán na zvláštních listech a vložen do této pamětní knihy.

 

 

 

 

Zapsal Šolc.