Jdi na obsah Jdi na menu

1954

19. 3. 2015

1 9 5 4

Stav: V tomto roce měl sbor 40 činných členů.

 

Úmrtí: Zemřel zakládající člen sboru br. Šustek Josef.

 

Správní: V tomto roce byla konána 1 výroční a 14 členských schůzí. Při volbě činovníků na

výroční schůzi byli provedeny změny a to:

za osv. ref. …................br. Koloušek František

za ref. prev. Ochrany.....br. Spurný Tomáš ml.

do výboru sboru............br. Bodlák Vladimír, Psota Josef, Zatloukal Bořivoj

náhradníci.....................br. Fiala Josef, Grézl Jaroslav, Andrýsek Karel

 

Soutěž: Sbor se zúčastnil družstvem soutěže v okrsku a v okrese. Družstvo sboru sestávající z

br. Koloušek František, Zatloukal Matouš, Tichý Bohumil, Král Jaroslav ml.,

Andrýsek Karel, Andrýsek Josef, Spurný Tomáš , Bodlák Vladimír a Spáčil Vladimír

zúčastnilo okrskové soutěže v Křelově, dne 30 května 1954 a obsadilo 2 místo. Okresní

soutěž konaná v Náměšti na Hané dne 27 června1954 a zúčastnilo se jej družstvo sboru s

br. jako na soutěži v okrsku a umístilo se na 13 místě.

 

Přidělení

podia: MNV ve Skrbeni přidělil našemu sboru podium, dosavadní majetek svazu mládeže.

Sbor zapůjčuje podium sborům hasičským za 120 Kčs a ostatním spolkům za 140 Kčs.

 

Okresní

konference

v Lutíně: Dne 7 března 1954 konána v Lutíně konference požární ochrany, které se za náš sbor

zúčastnili br. Koloušek Fr. A Bundil Josef.

 

 

 

 

 

Zapsal Šolc.