Jdi na obsah Jdi na menu

1951

17. 3. 2015

1 9 5 1

Stav: V tomto roce měl náš sbor 28 činných a 89 přispívajících členů.

Úmrtí: Zemřeli přispívající členové sboru, br. Štábl Josef a ses. Zlámalová Marie.

Nový Podle nového organizačního řádu ČSH, se mění dosavadní pojmenování

odrgan. „Sbor dobrovolných hasičů“ na místní hasičská jednota. Mimo této hasičské jednoty, jest

Řád: v každé obci při MNV „ Sbor požární ochrany“, jehož členy jmenuje písemnými dekrety

MNV. Velitel „Sboru požární ochrany“ jest současně velitelem HZJ- a zastává podle org.

řádu úřad místopředsedy HZJ. Velitel a podvelitel Sboru požární ochrany , nejsou pro úřad

který v HZJ zastávají, valnou hromadou voleni, nýbrž pouze výborem HZJ kooptováni.

Akční výbor NF v místní obci, schvaluje kandidátní listinu činovníků pro valnou hromadu

navrženou výborem HZJ.

Správní: Sbor konal v tomto roce 1 valnou hromadu a 10 členských schůzí. Na valná hromadě se

konaly vlby podle nového org. Řádu a zvoleni byli následující činovníci:

předseda.................................br. Koudelný Josef

místopředseda........................br. Bundil Josef, druhým místopředsedou jest velitel

velitel SPO.............................br. Sedláček Josef

org. ref...................................br. Král Jaroslav ml.

ref pro výcvik....................... br. Kolouček František

jednatel a archivář.................br. Mikulka Josef

pokladník a matrikář.............br. Dokoupil František

pokladník soc pomoci...........br. Mikulka Josef

kulturní a osv. ref.................. br. Fiala Josef

ref, prev, ochrany...................br. Coufal František

ref, pro samaritu....................br. Doležel Miroslav

ref, pro odb, školení...............br. Kovařík Jaroslav st.

náhradníci...............................br. Kovařík Ciril, Půr Václav, Vodička Martin

revizoři účtů............................br. Halouzka Arnošt, Šolc Jan, Sedláček František

Zájezd: Místí hasičská jednota uspořádala ve dnech1 a 2. 7. 1951 zájezd do Babiččina údolí a

Teplických skal. Zájezdu se zúčastnilo celkem 48 členů jednoty a jejich příslušníků. Každý

účastník zájezdu uhradil Čedoku v Olomouci za jízdu autobusem a jiné výdaje 590 Kčs.

Účastníci zájezdu odjeli ze Skrbeně v sobotu 1.7 v poledních hodinách a v tentýž den si

prohlédli zámek v Opočně a v Náchodě, kde v místním hotelu přenocovali.Na druhý den si

prohlédli Teplické skály, Hronov, Rtibořický zámek, kde shlédli zařízené místnosti

púvodním nábytkem z doby kdy babička navštěvovala kněžnuv tomtozámku, dále pomník

babičky a jiné památky. V neděli2.7 v pozdních hodinách večerních se vrátili účastníci

zájezdu do svých domovů.

Požár: Dne 13.8 v odpoledních hodinách, byla bleskem zapálena stodola br. Urbáška Silv, čp. 136

ve které byla uskladněna veškerá letošní úroda. V této části vesnice je velký nedostatek

vody pro lokalizování nějakého ohně, takže i v tomto případě zůstalo po požáru z této

budovy pouze ohořelé zdivo. +K hašení požáru byla použita voda ze všech okolních studen,

jakož i vzdáleného močálu „Močidla“, posléze byla čerpána voda až ze studánky místního

velkostatku, která pro velkou vzdálenost byla dodávána dvěma motorovými stříkačkami.

Mimo našeho sboru se zúčastnili hašení požáru bratrské sbory z Horky, Křelovy a Příkaz.

Paušál Olomoucké energetické rozvodné závody, nýrodní podnik Přerov, povolili, aby HZJ

za osvětlení platila měsíční paušá 7 Kčs za osvětlení zbrojnice elektrickým světlem.

Zbrojnice:

 

 

Zapsal Šolc.