Jdi na obsah Jdi na menu

1945

11. 3. 2015

1 9 4 5

STAV: V tomto roce čítal sbor 27 činných a 92 přispívajících členů

ÚMRTÍ: Zemřeli v tomto roce: dlouholetý významný činovník sboru br. Vodička Frant.,

br. Procházka Frant., Novák Frant., Král Frant., Vymětalová Anežka.

UKONČENÍ OKUPACE: Začátkem května 1945 přiblížila se fronta k naší obci. Vesnicí

projížděla ustupující německá armáda a zadní oddíly zdržovaly postup ruské armády, aby

umožnily zásobovacím oddílům odsun na západ. 7.5.1945 byla naše obec přeplněna

ustupující okupační armádou. Okolo vesnice byla umístěna protiletadlová děla a

dělostřelectvo zaujalo bojové postavení. Však za večera ,byli bojové jednotky staženy a

během noční doby odcházela z naší obce ustupující armáda, takže v ranních hodinách

příštího dne, zbytky německých vojsk opouštěli naši obec. Den 8 5 1945 byl pro obec dnem

hrůzy a zděšení, na který účastníci po celý svůj život nezapomenou. V ranních

hodinách,ruské letectvo počalo bombardovati sousední obce Horku nad Mor a Křelov a

četné požáry, svědčily o účinku a zkáze, kterou tam způsobují. Okolo 10 hodiny dopoledne

počalo ruské letectvo bombardovati naši obec. Účinky bombardování byly hrozné. Celá

obec byla zahalena ve sloupy dýmu a kouře, ba zdálo se, jako by celá obec byla v

plamenech. Pro nepřetržité bombardování ruského letectva nemohlo hasičstvo zasáhnout k

záchranným pracím, až v odpoledních hodinách, kdy bombardování přestalo. Spoušť,

kterou bombardování v obci způsobilo, není možno popsati. Způsobené škody dosahují

milionových částek. Zůstalo málo obytných stavení, která by nebyla poškozena. Tři

obytná hospodářská stavení byla úplně rozbořena. V obci vyhořelo 13 obytných a

hospodářských budov, 4 stodoly, četná stáje, rozstřílené střechy a stavení a jiné škody.

Též i škola a zvláště kostel, byly bombami hodně poškozeny. Lidské životy padli též při

bombardování za oběť.Zahynul zakládající člen a místopředseda sboru br. Vodička F.

Při zásahu bomby do hospodářské budovy br.Procházky F zahynul její majitel, jeho

manželka Justina a dcera Marie, dále Svačinka Metoděj a Fiala Jaroslav, který byl při

bombardování zraněn a zemřel v nemocnici. Dne 8.5.1945 okolo 5 hodiny

odpoledne vstoupil předvoj ruské armády( ve směru od Štěpánova a od Horky) do naší

obce a byl občanstvem srdečně přivítán

OSLAVY: Sbor zúčastnil se 27. 5 .1945 vzpomínkové oslavy, pořádané u pomníku padlých

výročí narozenin presidenta republiky dr. Ed. Beneše a dne 28 října 1945 oslav výročí

dne československé samostatnosti. V měsíci červenci se zúčastnil sbor odhalení památníku

Rudé armády v Olomouci.

VYZNAMENÁNÍ: Dne 17.3.1945 byl předán diplom čestnému předsedovi sboru br. Josefu Fialovi

ČINOVNÍCI SBORU: Po okupaci 23.6.1945 konána valná hromada sboru a zvoleni následující

činovníci:předseda......................................Mikulka Josef st.

místopředseda.............................Doležel Tomáš

velitel..........................................Sedláček Josef

I podnáč......................................Koloušek František

II podnáč.....................................Bundil Josef

vzdělavatel...................................Koloušek František

jednatel........................................Coufal František

pokladní sboru.............................Dokoupil František

pokl. pohřební pokl.....................Mikulka Josef ml.

revisor sb. pokl...........................Sedláček Fr. Král Jaroslav

revisor pohř. pokl........................Koudelný Josef, Halouzka Arnošt

zbrojmistr.....................................Kovařík Jakub

členové........................................Vyhlídal Flor. Opletal Ludvík, Vodička Martin