Jdi na obsah Jdi na menu

1940

8. 3. 2015

1 9 4 0

STAV: Stav členstva sboru jest následující: 26 bratří, 5 sester a 90 přispívajících.

 

ČINNOST: Sbor konal valnou hromadu, 14 členských schůzí a 6 schůzí výboru. Cvičení bylo 5.

Delegáti sboru byli přítomni župní valná hromadě v Národním domě v Olomouci a

pohřební valné hromadě v Hodolanech. Sbor se zúčastnil župního sjezdu v Holici a

okrskového v Příkazích. Na okrskovém sjezdu v Příkazích konány závody družstev.

Družstvo sboru sestávalo z bratří:

Koloušek Frant.(velitel)

Opletal Ludvík

Tichý Bohumil

Koudelný Jaroslav

Svozil Frant.

Absolon Frant.

Mikulka Josef ml.

Družstvo se umístilo na druhém místě.

 

VÝZBROJ: Od firmy Sigmund- Lutín, byla obcí zakoupena dvoukolová stříkačka za 28.500 Kčs.

Poněvadž v této době slavnosti nabyly povoleny, byla nová stříkačka předána sboru

starostou obce br. Gab. Zlámalem ml. Na nádvoří místního velkostatku. Při této významné

události br. Zlámalmimo jiné pravil: Bratři hasiči, předávám dvoukolovou stříkačku do

Vašich rukou, abyste tímto novým moderním strojem, v pádu potřeby, chránili majetek

našich spoluobčanů. Po předání bylo cvičení a řádné přezkoušení stříkačky.

 

DARY: Na požární stříkačku darovali:

Zlámal G st..............1000 Kčs

Velkostatek Skrbeň..2000 Kčs

Mšsto Olomouc.........500 Kčs

Sbírka občanů..........3970 Kčs

Pojišťovna Hasičská..500 Kčs

Pojišťovna Slavia......250 Kčs

Pojišťovna Rolnická..150 Kčs