Jdi na obsah Jdi na menu

1937

5. 3. 2015

1 9 3 7

STAV: Stav členstva jest následující: 26 bratří, 11 sester, 91 členů přispívajících.

 

ÚMRTÍ: Během roku zemřeli přispívající bratři Vlček Bartoloměj, Rektořík Gustav. Dále se sbor

účastňoval pohřbů okolních bratří.

 

ČINNOST: Sbor konal 1 řádnou valnou hromadu, 19 schůzí členských a výborových, zúčastnil se

župní valné hromady, rovněž župní pohřební valné hromady v Olomouci, obeslal krajský

sjezd v Šumperku 13.6 , župní sjezd v Týnci 6.6 , okrskové cvičení v Chomoutově 4.7 ,

a obvodové cvičení v Příkazích, 50 leté trvání sboru v Křelově, rovněž obeslal okrskovou

školu v Křelově. Dále sbor uspořádal veřejné cvičení na návsi protiletecké obrany. Ačkoliv

bylo deštivé počasí, provedli bratři toto velice dobře. Pak uspořádal sbor s CPO poplachové

cvičení na návsi. Místní požární cvičení měl sbor 2 krát. Zúčastnil se pálení Watry a pietní

vzpomínky na bílou sobotu u pomníku padlích.

 

ČINOVNÍCI SBORU: Dne 17 dubna byli provedeny ve sboru volby a zvoleni byli:

Předseda.................................Fiala Josef st.

Místopředseda........................Lon František

Náčelník.................................Fiala Josef mlad.

Výbor.....................................Lon Fr., Najdekr Fr., Coufal Fr., Klain Fr., Vyhlídal Flor.

Vyhlídal Jos., Host Gabriel

Jednatel..................................Coufal František

Vzdělavatel............................Coufal František

Pokladník...............................Fiala Josef ml.

I podnáčelník.........................Vodička František

II podnáčelník.........................Mikulka Josef

Četaři.....................................Koloušek Fr., Procházka Ant., samaritán.... Bundil Josef

Revizoři účtů..........................Král Jaroslav, Kvapil Josef

Náhradníci.............................Vyhlídal Fr., Doležel Tomáš

Náčelnice sester.....................Absolonová Božena

 

KNIHOVNA: Sbor odebíral „Hasičský věstník“ a „ Hasičskou ochranu“

 

DARY: Hasičská pojišťovna.............248 K

Slavia....................................250 K

Rolnická................................150 K

Záložna Křelov......................100 K

Město Olomouc.....................100 K

Celkem...................................848 K

 

JMĚNÍ: Hrubý příjem.........................6.496.05 K

Vydání................................... 5.698.05 K

Hotovost................................ 807.00 K

Hodnota inventáře...............40.514.00 K

Celkem................................ 41.321.00 K

 

JINÉ: Zemřel osvoboditel a první prezident československé republiky T.G. Masaryk. Tento rok

zůstane nám všem v paměti. Úmrtí tatíčka T. G.Masaryka bylo prvým otřesem pro naši

republiku.