Jdi na obsah Jdi na menu

1939 kronika

7. 9. 2015

1 9 3 9

STAV:Stav členstva jest následující- 25 bratří, 6 sester, 92 přispívajících.

 

ÚMRTÍ: Během roku zemšel br. Flor. Hřivna

 

ČINOST SBORU:Sbor konal 1 řádnou valnou hromadu, 1 jubilejní 40 letáho trvání,

1 mimořádnou valnou hromadu za příčinou schválení stanov, …..schůzí členských

a výborových, obeslal Župní valnou hromadu, také pohřební župní valnou hromadu a

obeslal schůze okrskové. Pak se zúčastnil Župního sjezdu v Holici, okrskového cvičení

při oslavě 40 letého trvání sboru ve Skrbeni. Sbor předvedl obecenstvu vývoj hašení

požáru od nejprimitivnějšího způsobu hačení požáru putnami, až po hašení požáru

nejmodernější automobilovou stříkačkou.. Byl přítomen zemský starosta Bartoněk a jiní

čelní funkcionáři. Přítomní bratři zúčastnilise nejdříve průvodu k pomníku padlích, kde

byl položen věnec a pietní upomínku přednesl br. Veis. Pak se průvod odebral na místní

hřbitov a položil tam dvě kytice se jmény zemřelých a padlých bratří.

Dále se sbor zúčastnil obvodového cvičení, pálení vatry.

Hrubý příjem a vydání za 40 leté trvání sboru:

PŘÍJEM:   od obce.................27.294 Kčs

                 zem. Jednoty.........12.210 Kčs

                  od pojišťoven..........8.737 Kčs

                 z podniků a darů....23.631.30 Kč

VYDÁNÍ:

 za zakoupený inv..............62.463.30 Kčs

 zem. Dávka.........................9.414 Kčs

                                           71.877.30 Kčs

 

ČESTNÉ ČLENSTVÍ: Zakládajícím bratřím předs. Fialovi Jos st., Vodičkovi Fr aBednářovi, bylo

uděleno čestné členství a odevzdány medaile( odznaky)

 

KNIHOVNA: Sbor odebírá „Hasičský věstník“ a časopis „Hasičská ochrana“, v knihovně jest

48 svazků.

 

DARY: Od pojišťoven Slavia.............................300 K

                                    Hasičská........................208 K

                                    Všeobecná.....................100 K

                                      z pohřbu br. Hřivny.......100 K

                                     podpor. Spolek................50 K

                                     I Česká..........................100 K

                                      Rolnická..........................80 K

                                       Město Olomouc............100 K

                                                                          1.308 K

 

JINÉ: 9.3.1939 oddělilo se Slovensko od republiky a stalo se samostatným státem. 18.3.1939

byli Čechy a Morava zabrány pod ochranu Němců a utvořen tak zvaný protektorát Čechy

a Morava.