Jdi na obsah Jdi na menu

1938 kronika

6. 9. 2015

1 9 3 8

STAV: Stav členstva jest následující: 25 bratří, 8 sester a 92 přispívajících.

 

ÚMRTÍ: Během roku zemřeli br. Fiala Tomáš, ses. Mikulková Marie, dále se sbor zúčastnil pohřbů

okolních bratří.

 

ČINNOST SBORU: Sbor konal 1 řádnou valnou hromadu, 14 schůzí členských a výborových,

obeslal župní valnou hromadu, rovněž župní pohřební valnou hromadu, pak obeslal schůze

okrskové, zúčastnil se 50 letého výročí trvání župy v Olomouci. Pořádal sbor okrskové

cvičení ve Skrbeni, počasí se tak tak udrželo, že výtěžek byl ucházející. Sbor se rovněž

zúčastnil obvodového cvičení a pálení Watry a oslav 28. října. Dále obeslal kurzy

samaritánský a pro výcvik žactva v Hodolanech, Konal 1 cvičení a zúčastnil se požáru

šopy firmi Mary a požárů u br. Kvapila Jos. a Vrbky Voj. ve Skrbeni.

 

DARY. Od pojišťoven sbor obdržel celkem 680 k.

 

KNIHOVNA: Sbor odebíral „Hasičský věstník“ a časopis „Hasičská ochrana“. Knihovna má

46 svazků.

 

ČINOVNÍCI SBORU: Jelikož nastala mobilizace, další činnost sbor nemohl vyvýjet a proto byli

provedeny volby ve sboru. Zvoleni:

Předseda.......................Fiala Josef st.

Výbor...........................Lon Fr, Coufal Fr, Koloušek Fr, Najdekr Fr, Bundil Jos, Host G.

Náčelník.......................Fiala Josef ml.

I podnáčelník...............Sedláček Josef

II podnáčelník...............Mikulka Josef

Jednatel....................... Coufal František

Pokladník.....................Sedláček Josef

Vzdělavatel..................Koloušek František

Pokl.pohřeb.pokladny..Bundil Josef

Zbrojíř..........................Nejdekr František

Četaři............................Koloušek F,Kovařík C,samaritánský: Dokoupil F.

Rev.poh.pokl.................Halouzka Arnošt, Koudelný Josef

Náhradníci.....................Bludský Jan, Vyhlídal Josef

 

JMĚNÍ: Hrubý příjem..................................11.546.50 k

             Vydání..............................................8.423.95 k

               Hotovost.........................................3.122.55 k

                Inventář.......................................39.544.00 k

               Celková hodnota..........................42.666.55 k

 

DLUH: Dluh v Záložně Skrbeň činí 1.694 k.