Jdi na obsah Jdi na menu

1936 kronika

4. 9. 2015

1 9 3 6

STAV: Stav členstva jest následující: 26 bratří, 8 sester a 92 přispívajících členů.

 

ÚMRTÍ: Během roku nám zemřel přispívající br. Doležel J., dále sbor sr zúčastnil pohřbů okolních

bratří sboru.

 

ČINNOST SBORU: Sbor konal 1 řádnou valnou hromadu, 14 schúzí členských a výborových

obeslal župní valnou hromadu v Olomouci a rovněž župní pohřební valnou hromadu

tamtéž, zúčastnil se župního sjezdu v Řepčíně, okrskové slavnosti na Křepelce. Ve Skrbeni

mělo se konati obvodové cvičení, jelokož bylo deštivé počasí, konalo se toto ve

zmenšeném měřítku v sále, při čemž promluvil župní jednatelbr. Weis na théma, Bojové

plyny, rozvedení těchto a jejich rozpoznání a ochrana proti nim. Současně byl ,odevzdán

diplom vrchnímu strážmistru Řezáčovi z Příkaz za spolupráci a pochopení hasičstva.

Dále obeslal 4 bratry na župní školu Chema- Lutín,okud si donesli praktické vědomosti

pro ochranu proti jedovatým bojovým plynům. Rovněž byl obeslán kurs CPO samaritánský

a kurs protiletecké obrany. Zúčastnil se pálení Watry, rovněž výletů okolních sborů. Sám

pořádal 3 taneční zábavy s vinobraním, 1 ples a otatkovou merendu. Cvičení místní měl 3x.

Konal 1 přednášku „ Jak se zachovati v čas války, při zamořování otravnými plyny“.

 

KNIHOVNA: Sbor odebíral „Hasičský věstník“ a časopis „Hasičská ochrana“. Tyto jsou veřejnosti

k disposici ve sborové knihovně.

 

DARY: Pojišťovna Rolnická..............................70 K

          Pojišťovna Hasičská...............................98 K

           Pojišťovna Slavie.................................150 K

           Záložna Křelov.....................................100 K

                       Celkem.....................................518 K

 

JMĚNÍ: Hrubý příjem.......................................9.301.30 K

            Vydání..................................................8.619.65 K

            Hotovost..................................................681.65 K

            V záložně.................................................221.80 K

             Sborový inventář................................45.000.00 K

              Dluh v záložně......................................1000.00 K

              Celkem..............................................44.917.45 K